Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Бы́ша же и҆

2: 1
Матѳ. 24: 11
1 Тїмоѳ. 4: 1
Второзак. 13: 1
лжи́вїи проро́цы въ лю́дѣхъ, ꙗ҆́коже и҆ въ ва́съ бꙋ́дꙋтъ лжи́вїи оу҆чи́телїе, и҆̀же внесꙋ́тъ є҆́рєси поги́бели, и҆ и҆скꙋ́пльшагѡ и҆̀хъ влⷣки ѿмета́ющесѧ, приводѧ́ще себѣ̀ ско́рꙋ поги́бель. 2 И҆
2: 2
2 Тїмоѳ. 4: 3
мно́зи послѣ́дствꙋютъ и҆́хъ нечистота́мъ, и҆́хже ра́ди пꙋ́ть и҆́стинный похꙋ́литсѧ. 3
2: 3
Ри́млѧн. 16: 18
И҆ въ преꙋмноже́нїи льсти́выхъ слове́съ2: 3 въ лихои́мствѣ льсти́выми словесы̀ ва́съ оу҆ловѧ́тъ: и҆́хже сꙋ́дъ и҆сконѝ не косни́тъ, и҆ поги́бель и҆́хъ не дре́млетъ. 4
2: 4
І҆́ѡв. 4: 18
1 І҆ѡа́н. 3: 8
І҆ꙋ́д. 1: 6
А҆́ще бо бг҃ъ а҆́ггелѡвъ согрѣши́вшихъ не пощадѣ̀, но плени́цами мра́ка свѧза́въ, предадѐ на сꙋ́дъ мꙋ́чимыхъ блюстѝ: 5 и҆ пе́рвагѡ мі́ра не пощадѣ̀, но
2: 5
Быт. 7: 7
ѻ҆сма́го нѡ́а пра́вды проповѣ́дника сохранѝ, пото́пъ мі́рꙋ нече́ствовавшихъ наведѐ: 6
2: 6
Быт. 19: 24
и҆ гра́ды содѡ́мскїѧ и҆ гомѡ́ррскїѧ сже́гъ, разоре́нїемъ ѡ҆сꙋдѝ, ѡ҆́бразъ хотѧ́щымъ нече́ствовати положи́въ: 7
2: 7
Быт. 19: 5,9
и҆ првⷣнаго лѡ́та, ѡ҆би́дима ѿ беззако́нныхъ въ нечистотѣ̀ сожи́тїѧ, и҆зба́ви: 8 видѣ́нїемъ бо и҆ слꙋ́хомъ пра́ведный, живы́й въ ни́хъ, де́нь ѿ днѐ
2: 8
І҆езек. 9: 4
дꙋ́шꙋ првⷣнꙋ беззако́нными дѣ́лы мꙋ́чаше:

(Заⷱ҇ ѯ҃з.)

9 вѣ́сть гдⷭ҇ь

2: 9
1 Корі́нѳ. 10: 13
Ѱал. 90: 15
бл҃гочтⷭ҇и̑выѧ ѿ напа́сти и҆збавлѧ́ти, непра́ведники же на де́нь сꙋ́дный мꙋ̑чимы блюстѝ, 10
2: 10
І҆ꙋ́д. 1: 8
наипа́че же в̾слѣ́дъ плотскі́ѧ по́хоти скверне́нїѧ ходѧ́щыѧ и҆ ѡ҆ госпо́дствѣ нерадѧ́щыѧ: продерза́телє, себѣ̀ оу҆гѡ́дницы, сла́вы не трепе́щꙋтъ хꙋ́лѧще: 11 и҆дѣ́же а҆́гг҃ли крѣ́постїю и҆ си́лою бѡ́лши сꙋ́ще,
2: 11
І҆ꙋ́д. 1: 9
не терпѧ́тъ на сѧ̀ ѿ гдⷭ҇а оу҆кори́зненъ сꙋ́дъ. 12 Сі́и же, ꙗ҆́кѡ ско́ти живо́тни є҆стество́мъ бы́вше въ поги́бель и҆ тлю̀, въ ни́хже не разꙋмѣ́ютъ хꙋ́лѧще, во и҆стлѣ́нїи свое́мъ и҆стлѣ́ютъ, 13 прїе́млюще мздꙋ̀ непра́веднꙋ, сла́сть мнѧ́ще вседне́вное насыще́нїе, скверни́тєли и҆ поро́чницы,
2: 13
Ри́млѧн. 16: 18
Фїлїппис. 3: 19
пита́ющесѧ лестьмѝ свои́ми, ꙗ҆дꙋ́ще съ ва́ми, 14 ѻ҆́чи и҆мꙋ́ще и҆спо́лнь блꙋдодѣѧ́нїѧ и҆ непреста́емагѡ грѣха̀, прельща́юще дꙋ́шы неꙋтверждє́ны,
2: 14
1 Тїмоѳ. 6: 10
се́рдце наꙋче́но лихои́мствꙋ и҆мꙋ́ще, клѧ́твы ча̑да: 15 ѡ҆ста́вльше пра́вый пꙋ́ть заблꙋди́ша,
2: 15
Чи́сл. 22: 23
І҆ꙋ́д. 1: 11
послѣ́довавше пꙋтѝ валаа́ма восо́рова, и҆́же мздꙋ̀ непра́веднꙋ возлюбѝ, 16 ѡ҆бличе́нїе же и҆мѣ̀ своегѡ̀ беззако́нїѧ: под̾ѧре́мникъ безгла́сенъ, человѣ́ческимъ гла́сомъ провѣща́вшь, возбранѝ проро́ка безꙋ́мїе. 17
2: 17
І҆ꙋ́д. 1: 12
Сі́и сꙋ́ть и҆сто́чницы безво́дни, ѡ҆́блацы и҆ мглы̑ ѿ вѣ́тръ преноси́ми, и҆̀мже мра́къ те́мный во вѣ́ки блюде́тсѧ. 18 Прегѡ́рдаѧ бо сꙋеты̀ вѣща́юще, прельща́ютъ въ сквє́рны плотскі́ѧ по́хоти, ѿбѣга́ющихъ всѧ́чески ѿ ни́хъ живꙋ́щихъ во льстѝ, 19 свобо́дꙋ и҆̀мъ ѡ҆бѣщава́юще,
2: 19
І҆ѡа́н. 8: 34
Ри́млѧн. 6: 16
са́ми рабѝ сꙋ́ще тле́нїѧ: и҆́мже бо кто̀ побѣжде́нъ быва́етъ, семꙋ̀ и҆ рабо́тенъ є҆́сть. 20 А҆́ще бо ѿбѣ́гше скве́рнъ мі́ра въ ра́зꙋмъ2: 20 позна́нїемъ гдⷭ҇а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, си́ми же па́ки спле́тшесѧ побѣжда́еми быва́ютъ,
2: 20
Матѳ. 12: 45
Лꙋк. 11: 26
бы́ша и҆̀мъ послѣ́днѧѧ гѡ́рша пе́рвыхъ. 21
2: 21
І҆ѡа́н. 15: 22
Лꙋ́чше бо бѣ̀ и҆̀мъ не позна́ти пꙋтѝ пра́вды, не́жели позна́вшымъ возврати́тисѧ вспѧ́ть ѿ пре́данныѧ и҆̀мъ ст҃ы́ѧ за́повѣди. 22 Слꙋчи́сѧ бо и҆̀мъ и҆́стиннаѧ при́тча:
2: 22
При́тч. 26: 11
пе́съ возвра́щьсѧ на свою̀ блево́тинꙋ, и҆: свинїѧ̀, ѡ҆мы́вшисѧ, въ ка́лъ ти́нный.