Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 И҆ бы́сть, є҆гда̀ вни́де сы́нъ мо́й въ черто́гъ сво́й, падѐ и҆ оу҆́мре: 2 и҆ преврати́хомъ всѧ̑ свѣ̑тлаѧ, и҆ воста́ша всѝ гра́ждане моѝ во оу҆тѣше́нїе моѐ, и҆ почи́хъ да́же до дрꙋга́гѡ днѐ до но́щи: 3 и҆ бы́сть, є҆гда̀ всѝ почива́хꙋ, да мѧ̀ оу҆тѣ́шатъ, да поко́юсѧ: и҆ воста́хъ но́щїю, и҆ бѣжа́хъ, и҆ прїидо́хъ, ꙗ҆́коже ви́диши, на сїѐ по́ле, 4 и҆ помышлѧ́ю оу҆жѐ не возврати́тисѧ во гра́дъ, но здѣ̀ пребыва́ти, и҆ не ꙗ҆́сти, нижѐ пи́ти, но безпреста́ни рыда́ти и҆ пости́тисѧ до́ндеже оу҆мрꙋ̀. 5 И҆ ѡ҆ста́вихъ словеса̀, въ ни́хже бѣ́хъ, и҆ ѿвѣща́хъ съ ꙗ҆́ростїю къ не́й и҆ реко́хъ: 6 бꙋ́ѧ па́че всѣ́хъ же́нъ, не ви́диши ли пла́ча на́шегѡ и҆ ꙗ҆̀же на́мъ слꙋчи́шасѧ; 7 ꙗ҆́кѡ сїѡ́нъ ма́ти на́ша всѧ́кою ско́рбїю скорби́тъ и҆ смире́нїемъ смире́на є҆́сть и҆ пла́четъ вельмѝ: 8 и҆ нн҃ѣ поне́же всѝ рыда́емъ и҆ ско́рбни є҆смы̀, ꙗ҆́кѡ всѝ приско́рбни є҆смы̀, ты́ же скорби́ши ѡ҆ є҆ди́нѣмъ сы́нѣ: 9 вопроси́ бо землѝ, и҆ рече́тъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ сїѧ́ є҆сть, є҆́йже подоба́етъ рыда́ти паде́нїѧ толи́кихъ на не́й ражда́ющихсѧ: 10 и҆ ѿ неѧ̀ ѿ нача́ла всѝ рожде́ни, и҆ні́и же прїи́дꙋтъ, и҆ сѐ, є҆два̀ не всѝ въ поги́бель ѿхо́дѧтъ, и҆ и҆стребле́нїе быва́етъ мно́жествꙋ и҆́хъ: 11 и҆ кто̀ оу҆̀бо и҆́мать рыда́ти па́че сеѧ̀, ꙗ҆́же то́ль ве́лїе мно́жество погꙋби́ла, не́жели ты̀, ꙗ҆́же ѡ҆ є҆ди́нѣмъ болѣ́знꙋеши; 12 а҆́ще же рече́ши мнѣ̀: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть пла́чь мо́й подо́бенъ землѝ, поне́же пло́дъ чре́ва моегѡ̀ погꙋби́хъ, є҆го́же въ печа́лехъ породи́хъ и҆ съ болѣ́знїю роди́хъ, 13 землѧ́ же по пꙋтѝ землѝ, ѿи́де же въ не́й мно́жество настоѧ́щее, ꙗ҆́коже слꙋчи́сѧ: 14 и҆ а҆́зъ тебѣ̀ рекꙋ̀: ꙗ҆́коже ты̀ съ трꙋдо́мъ родила̀ є҆сѝ, та́кѡ и҆ землѧ̀ дае́тъ пло́дъ сво́й человѣ́кꙋ ѿ нача́ла є҆мꙋ̀, и҆́же сотвори́лъ ю҆̀: 15 нн҃ѣ оу҆̀бо воздержѝ сама̀ оу҆ себє̀ болѣ́знь твою̀ и҆ крѣ́пкѡ носѝ ꙗ҆̀же тебѣ̀ слꙋчи́шасѧ падє́нїѧ: 16 а҆́ще бо ѡ҆правди́ши предѣ́лъ бж҃їй и҆ совѣ́тъ є҆гѡ̀, прїи́меши во вре́мѧ и҆ въ таковы́хъ похва́лишисѧ: 17 вни́ди оу҆̀бо во гра́дъ къ мꙋ́жꙋ твоемꙋ̀. 18 И҆ речѐ ко мнѣ̀: не сотворю̀, ни вни́дꙋ во гра́дъ, но здѣ̀ оу҆мрꙋ̀. 19 И҆ приложи́хъ є҆щѐ глаго́лати къ не́й и҆ реко́хъ: 20 не твори҆ сегѡ҆ словесѐ, но соизво́ли совѣ́тꙋ моемꙋ̀: коли́ко бо паде́нїе сїѡ́нꙋ; оу҆тѣ́шисѧ ра́ди болѣ́зни їерⷭ҇ли́ма: 21 ви́диши бо, ꙗ҆́кѡ ѡ҆свѧще́нїе на́ше ѡ҆пꙋстѣ̀, и҆ ѻ҆лта́рь на́шъ сотре́нъ є҆́сть, и҆ це́рковь на́ша разоре́на є҆́сть, 22 и҆ ѱалти́ръ на́шъ смире́нъ є҆́сть, и҆ пѣ́снь оу҆молчѐ, и҆ ра́дость на́ша разрꙋше́на є҆́сть, и҆ свѣ́тъ свѣти́лника на́шегѡ оу҆гаше́нъ є҆́сть, и҆ кївѡ́тъ завѣ́та на́шегѡ расхище́нъ є҆́сть, и҆ ст҃а̑ѧ на̑ша ѡ҆сквернє́на сꙋ́ть, и҆ и҆́мѧ, є҆́же воззва́но є҆́сть над̾ на́ми, є҆два̀ не ѡ҆скверне́но є҆́сть, и҆ ча̑да на̑ша оу҆коре́нїе претерпѣ́ша, и҆ свѧще́нницы на́ши сожже́ни сꙋ́ть, и҆ леѵі́ти на́ши въ плѣне́нїе ѿидо́ша, и҆ дѣви̑цы на́шѧ ѡ҆сквернє́ны сꙋ́ть, и҆ жєны̀ на́шѧ наси́лїе пострада́ша, и҆ пра́веднїи на́ши восхище́ни сꙋ́ть, и҆ ѻ҆́троцы на́ши и҆зги́бнꙋша, и҆ ю҆́нѡши на́ши слꙋжи́ша, и҆ крѣ́пцыи на́ши и҆знемого́ша: 23 а҆ сїѐ всѣ́хъ па́че зна́менїе сїѡ́нꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆спадѐ ѿ сла́вы своеѧ̀, и҆́бо и҆ пре́данъ є҆́сть въ рꙋ́ки ненави́дѧщихъ ны̀: 24 ты̀ оу҆̀бо ѿтрѧсѝ твою̀ печа́ль мно́гꙋю и҆ ѿложѝ ѿ себє̀ мно́жество болѣ́зней, да тѧ̀ поми́лꙋетъ крѣ́пкїй, и҆ поко́й сотвори́тъ тебѣ̀ вы́шнїй, оу҆покое́нїе трꙋдѡ́въ. 25 И҆ бы́сть є҆гда̀ глаго́лахъ къ не́й, лицѐ є҆ѧ̀ возсїѧ̀ внеза́пꙋ и҆ зра́къ, блиста́ше видѣ́нїе є҆ѧ̀, ꙗ҆́кѡ бы́хъ оу҆жа́сенъ ѕѣлѡ̀ ѿ неѧ̀ и҆ помышлѧ́хъ, что́ є҆сть сїе́. 26 И҆ сѐ, внеза́пꙋ и҆спꙋстѝ шꙋ́мъ гла́са вели́кїй, стра́ха по́лный, ꙗ҆́кѡ поколеба́тисѧ землѝ ѿ шꙋ́ма жены̀. 27 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, ктомꙋ̀ жена̀ не ꙗ҆влѧ́шесѧ мнѣ̀, но гра́дъ созида́шесѧ, и҆ мѣ́сто пока́зовашесѧ ѿ ѡ҆снованїй вели́кихъ: и҆ оу҆страши́хсѧ и҆ возопи́хъ гла́сомъ вели́кимъ 28 и҆ реко́хъ: гдѣ́ є҆сть оу҆рїи́лъ а҆́гг҃лъ, и҆́же ѿ нача́ла прїи́де ко мнѣ̀; поне́же то́й мѧ̀ сотворѝ прїитѝ во мно́жествѣ оу҆́жаса оу҆ма̀ сегѡ̀, и҆ бы́сть коне́цъ мо́й въ растлѣ́нїе, и҆ моли́тва моѧ̀ въ поноше́нїе. 29 И҆ є҆гда̀ бы́хъ глаго́лющь а҆́зъ сїѧ̑, сѐ, прїи́де ко мнѣ̀ и҆ ви́дѣ мѧ̀: 30 и҆ сѐ, бы́хъ лежа́щь ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ, и҆ ра́зꙋмъ мо́й ѿчꙋжде́нъ бы́сть: и҆ оу҆держа̀ десни́цꙋ мою̀, и҆ оу҆крѣпѝ мѧ̀, и҆ поста́ви мѧ̀ на но́зѣ моѝ, и҆ рече́ ми: 31 что̀ тебѣ̀ є҆́сть; и҆ вскꙋ́ю смꙋще́нъ є҆́сть ра́зꙋмъ тво́й и҆ чꙋ̑вства се́рдца твоегѡ̀; и҆ вскꙋ́ю слꙋща́ешисѧ; И҆ реко́хъ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, 32 и҆ а҆́зъ оу҆́бѡ сотвори́хъ по словесє́мъ твои̑мъ, и҆ и҆зыдо́хъ на по́ле, и҆ сѐ, ви́дѣхъ и҆ ви́ждꙋ, ꙗ҆́кѡ не могꙋ̀ провѣща́ти. 33 И҆ речѐ ко мнѣ̀: ста́ни ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ, и҆ возвѣщꙋ̀ тѝ. И҆ реко́хъ: 34 глаго́ли, го́споди мо́й, ты̀ ко мнѣ̀ и҆ не ѡ҆ста́ви мѧ̀, ꙗ҆́кѡ да не всꙋ́е оу҆мрꙋ̀, 35 ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ, ꙗ҆̀же не вѣ́дѧхъ, и҆ слы́шꙋ, ꙗ҆̀же не вѣ́мъ: и҆лѝ чꙋ́вство моѐ лже́тъ, и҆ дꙋша̀ моѧ̀ мечта́нїе ви́дитъ; 36 нн҃ѣ оу҆̀бо молю́ тѧ, да ска́жеши рабꙋ̀ твоемꙋ̀ ѡ҆ оу҆̀жасѣ се́мъ. 37 И҆ ѿвѣща̀ ко мнѣ̀ и҆ речѐ: 38 слы́ши мѧ̀, и҆ наꙋчꙋ́ тѧ, и҆ рекꙋ̀ тебѣ̀ ѡ҆ ко́ихъ бои́шисѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй ѿкры̀ тебѣ̀ та̑йны мнѡ́ги, 39 ви́дѣ пра́въ пꙋ́ть тво́й, ꙗ҆́кѡ безпреста́ни скорби́ши ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ и҆ ѕѣлѡ̀ рыда́еши сїѡ́на ра́ди. 40 Се́й оу҆́бѡ ра́зꙋмъ видѣ́нїѧ, є҆́же тебѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ ма́лѡ пре́жде: 41 ю҆́же ви́дѣлъ є҆сѝ рыда́ющꙋю, нача́лъ є҆сѝ оу҆тѣша́ти ю҆̀, 42 нн҃ѣ же оу҆жѐ лица̀ же́нска не ви́диши, но ꙗ҆ви́сѧ тебѣ̀ гра́дъ созида́емый, 43 и҆ ꙗ҆́кѡ возвѣща́ше тебѣ̀ ѡ҆ паде́нїи сы́на своегѡ̀, сїѐ є҆́сть рѣше́нїе: 44 сїѧ̀ жена̀, ю҆́же ви́дѣлъ є҆сѝ, сїѧ̀ є҆́сть сїѡ́нъ: и҆ поне́же речѐ тебѣ̀, ю҆́же и҆ нн҃ѣ оу҆́зриши ꙗ҆́кѡ гра́дъ созда́нъ, 45 и҆ ꙗ҆́кѡ речѐ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ безпло́дна бѧ́ше лѣ́тъ три́десѧть: си́рѣчь, за є҆́же бѧ́хꙋ лѣ́тъ три́десѧть, є҆гда̀ не бы́сть въ не́мъ є҆щѐ же́ртва приноше́на: 46 и҆ бы́сть по лѣ́тѣхъ три́десѧтихъ, созда̀ соломѡ́нъ гра́дъ и҆ принесѐ приношє́нїѧ тогда̀, є҆гда̀ родѝ непло́ды сы́на. 47 А҆ є҆́же речѐ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ воспита̀ є҆го̀ съ трꙋдо́мъ, сїѐ бѧ́ше ѡ҆бита́нїе во їерⷭ҇ли́мѣ. 48 А҆ є҆́же речѐ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ сы́нъ мо́й грѧды́й въ сво́й черто́гъ ме́ртвъ бы́сть, и҆ слꙋчи́сѧ є҆мꙋ̀ паде́нїе, то̀ бѧ́ше, є҆́же сотворе́но є҆́сть паде́нїе їерⷭ҇ли́мꙋ. 49 И҆ сѐ, ви́дѣлъ є҆сѝ подо́бїе є҆ѧ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ сы́на рыда́ше, нача́лъ є҆сѝ оу҆тѣша́ти ю҆̀. И҆ ѡ҆ си́хъ, ꙗ҆̀же слꙋчи́шасѧ, сїѧ̑ подоба́ше тебѣ̀ ѿкры́ти. 50 И҆ нн҃ѣ ви́дитъ вы́шнїй, ꙗ҆́кѡ дꙋше́ю приско́рбенъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆́кѡ всѣ́мъ се́рдцемъ терпи́ши ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆вѝ тебѣ̀ свѣ́тлость сла́вы є҆гѡ̀ и҆ красотꙋ̀ лѣ́поты є҆гѡ̀. 51 Сегѡ́ бо ра́ди реко́хъ тебѣ̀, да живе́ши въ по́ли, и҆дѣ́же нѣ́сть до́мъ созда́нъ. 52 Вѣ́дѧхъ бо а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй начина́ше тебѣ̀ пока́зовати сїѧ̑: 53 сегѡ̀ ра́ди реко́хъ тебѣ̀, да прїи́деши на ни́вꙋ, и҆дѣ́же нѣ́сть ѡ҆снова́нїѧ зда́нїю: 54 ниже́ бо можа́ше дѣ́ло зда́нїѧ человѣ́ческагѡ содержа́тисѧ на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же начина́ше вы́шнѧгѡ гра́дъ пока́зоватисѧ. 55 Ты̀ оу҆̀бо не бо́йсѧ, нижѐ да оу҆страши́тсѧ се́рдце твоѐ, но вни́ди и҆ ви́ждь свѣ́тлость и҆ вели́чество созида́нїѧ, коли́кѡ возмо́жно є҆́сть тебѣ̀ видѣ́нїемъ ѻ҆че́съ (ви́дѣти). 56 И҆ по си́хъ оу҆слы́шиши, коли́кѡ прїе́млетъ слы́шанїе оу҆ше́съ твои́хъ слы́шати. 57 Ты́ бо блаже́нъ є҆сѝ па́че мно́гихъ и҆ зва́нъ є҆сѝ пред̾ вы́шнѧго ꙗ҆́кѡ не мно́зи. 58 Въ нощи́ же, ꙗ҆́же заꙋ́тра бꙋ́детъ, пребꙋ́ди здѣ̀, 59 и҆ пока́жетъ тебѣ̀ вы́шнїй ѡ҆́наѧ видѣ̑нїѧ вы́шшихъ, ꙗ҆̀же сотвори́тъ вы́шнїй ѡ҆бита́ющымъ на землѝ въ послѣ̑днїѧ дни̑. 60 И҆ спа́хъ тꙋ̀ но́щь и҆ дрꙋгꙋ́ю, ꙗ҆́коже речѐ мнѣ̀.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 И҆ ви́дѣхъ со́нъ, и҆ сѐ, восхожда́ше ѿ мо́рѧ ѻ҆ре́лъ, є҆мꙋ́же бѧ́хꙋ двана́десѧть кри́лъ перна́тыхъ и҆ главы̑ трѝ. 2 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, простира́ше крилѣ̑ своѝ по все́й землѝ, и҆ всѝ вѣ́три небе́снїи надыха́хꙋ въ него̀ и҆ собира́хꙋсѧ. 3 И҆ ви́дѣхъ, и҆ ѿ пе́рїѧ є҆гѡ̀ ражда́хꙋсѧ сопроти̑внаѧ пє́рїѧ, и҆ та̑ѧ творѧ́хꙋсѧ въ пе́рїйцахъ дро́бныхъ и҆ ма́лыхъ: 4 и҆́бо главы̑ є҆гѡ̀ бѧ́хꙋ покѡ́йны, и҆ сре́днѧѧ глава̀ бѣ̀ бо́лши и҆нѣ́хъ гла́въ, но та̀ поко́ѧшесѧ съ ни́ми. 5 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, ѻ҆ре́лъ летѧ́ше кри́лами свои́ми и҆ воцари́сѧ на землѝ и҆ над̾ живꙋ́щими на не́й. 6 И҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ повиновє́на бѧ́хꙋ є҆мꙋ̀ всѧ̑ поднебє́снаѧ, и҆ никто́же є҆мꙋ̀ противлѧ́шесѧ ни є҆ди́нъ ѿ тва́ри, ꙗ҆́же є҆́сть на землѝ. 7 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, воста̀ ѻ҆ре́лъ на нѡ́гти своѧ̑ и҆ и҆спꙋстѝ гла́съ пе́рїємъ свои̑мъ, глаго́лѧ: 8 не бди́те всѝ вкꙋ́пѣ, спи́те є҆ди́нъ кі́йждо въ мѣ́стѣ свое́мъ и҆ по вре́мени бди́те, 9 главы̑ же на послѣ́докъ да сохранѧ́тсѧ. 10 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, гла́съ не и҆схожда́ше ѿ гла́въ є҆гѡ̀, но ѿ среды̀ тѣ́ла є҆гѡ̀. 11 И҆ и҆зчи́слихъ проти́внаѧ пє́рїѧ є҆гѡ̀, и҆ сѐ, си́хъ бѧ́ше ѻ҆́смь. 12 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, ѡ҆ деснꙋ́ю странꙋ̀ воста̀ є҆ди́но перо̀ и҆ воцари́сѧ над̾ все́ю земле́ю. 13 И҆ бы́сть, є҆гда̀ ца́рствоваше, прїи́де є҆мꙋ̀ коне́цъ, и҆ не ꙗ҆ви́сѧ мѣ́сто є҆гѡ̀, и҆ и҆́но воста̀ и҆ ца́рствоваше: то́е мно́го держа̀ вре́мѧ. 14 И҆ бы́сть, є҆гда̀ ца́рствоваше, и҆ грѧдѧ́ше коне́цъ є҆гѡ̀, да не ꙗ҆ви́тсѧ ꙗ҆́коже пре́жднее, 15 и҆ сѐ, гла́съ и҆спꙋще́нъ бы́сть томꙋ̀, глаго́лѧ: 16 слы́ши ты̀, є҆́же толи́ко вре́мѧ держа́ло є҆сѝ зе́млю, сїѧ̑ возвѣща́ю тебѣ̀, пре́жде не́же начне́ши не ꙗ҆влѧ́тисѧ: 17 никто́же послѣдѝ тебє̀ ѡ҆держи́тъ вре́мѧ твоѐ, но ни по́лъ є҆гѡ̀. 18 И҆ воздви́жесѧ тре́тїе и҆ ѡ҆держа̀ нача́лство, ꙗ҆́коже и҆ прє́жднѧѧ, и҆ не ꙗ҆ви́сѧ и҆ то́е. 19 И҆ та́кѡ слꙋча́шесѧ всѣ̑мъ и҆ны̑мъ, коемꙋ́ждо ѡ҆со́бно нача́лство содержа́ти и҆ па́ки никогда̀ ꙗ҆ви́тисѧ. 20 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, во вре́мѧ послѣ́дствꙋющее пе́рїе воздвиза́хꙋсѧ ѡ҆ деснꙋ́ю странꙋ̀, да ѡ҆держа́тъ и҆ ті́и нача́лство, и҆ ѿ тѣ́хъ бы́ша, и҆̀же содержа́хꙋ, но ѻ҆ба́че а҆́бїе не ꙗ҆влѧ́хꙋсѧ: 21 и҆́бо и҆ нѣ́цыи ѿ ни́хъ воздвиза́хꙋсѧ, но не содержа́хꙋ нача́лства. 22 И҆ ви́дѣхъ по си́хъ, и҆ сѐ, не ꙗ҆ви́шасѧ двана́десѧть пе́рїй и҆ два̀ пє́рїйца. 23 И҆ ничто́же бѧ́ше ѡ҆ста́ло въ тѣ́лѣ ѻ҆́рли, то́кмѡ двѣ̀ главы̑ поко́ѧщыѧсѧ и҆ ше́сть пе́рїйцъ. 24 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, шести́мъ пе́рїйцамъ раздѣлє́на сꙋ́ть два̀ и҆ пребы́ста под̾ главо́ю, ꙗ҆́же є҆́сть на деснѣ́й странѣ̀, и҆́бо четы́ри пребы́ша въ мѣ́стѣ свое́мъ. 25 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, подкри̑лїѧ мы́шлѧхꙋ себѐ воздви́гнꙋти и҆ ѡ҆держа́ти нача́лство. 26 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, є҆ди́но воздви́жено є҆́сть, но а҆́бїе не ꙗ҆ви́сѧ, 27 и҆ втора̑ѧ скорѣ́е, не́же прє́жнѧѧ, не ꙗ҆ви́шасѧ. 28 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, два̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ста́стасѧ въ себѣ̀ са́ми, помышлѧ́ста и҆ та̑ѧ ца́рствовати. 29 И҆ въ то́мъ є҆гда̀ помышлѧ́ста, и҆ сѐ, є҆ди́на ѿ поко́ѧщихсѧ гла́въ, ꙗ҆́же бѧ́ше сре́днѧѧ, возбꙋжда́шесѧ: сїѧ́ бо бѧ́ше ѿ двꙋ̀ главꙋ̑ бо́лшаѧ. 30 И҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ соединє́ны сꙋ́ть двѣ̀ главы̑ съ собо́ю, 31 и҆ сѐ, ѡ҆браще́на є҆́сть глава̀ съ тѣ́ми, ꙗ҆̀же съ не́ю бѧ́хꙋ, и҆ снѣдѐ два̀ подкрылѧ̑та, ꙗ҆̀же помышлѧ́ста ца́рствовати. 32 Сїѧ́ же глава̀ оу҆страшѝ всю̀ зе́млю и҆ ѡ҆блада́ше на не́й тѣ́ми, и҆̀же ѡ҆бита́ютъ на землѝ, съ трꙋ́дностїю мно́гою, и҆ вла́сть ѡ҆бдержа̀ над̾ крꙋ́гомъ земны́мъ па́че всѣ́хъ кри́лъ, ꙗ҆̀же бы́ша. 33 И҆ ви́дѣхъ по си́хъ, и҆ сѐ, сре́днѧѧ глава̀ внеза́пꙋ не ꙗ҆ви́сѧ, и҆ сїѧ̀ ꙗ҆́коже крилѣ̑. 34 Ѡ҆ста́стѣсѧ же двѣ̀ главы̑, ꙗ҆̀же и҆ тѣ̀ та́кожде ца́рствовастѣ на землѝ и҆ над̾ ѡ҆бита́ющими на не́й. 35 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, пожерѐ глава̀, сꙋ́щаѧ ѡ҆ деснꙋ́ю странꙋ̀, ѻ҆́нꙋю, ꙗ҆́же ѡ҆ шꙋ́юю. 36 И҆ слы́шахъ гла́съ глаго́лющь мѝ: зрѝ проти́вꙋ тебє̀ и҆ разсмотрѧ́й є҆́же ви́диши. 37 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, ꙗ҆́коже ле́въ разгнѣ́ванъ ѿ лѣ́са рыка́ющь, и҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ и҆спꙋска́ше гла́съ человѣ́ческїй ко ѻ҆рлꙋ̀, и҆ речѐ глаго́ла: 38 слы́ши ты̀, и҆ возглаго́лю тебѣ̀, и҆ рече́тъ вы́шнїй тебѣ̀: 39 не ты̀ ли є҆сѝ, и҆́же ѡ҆ста́лсѧ ѿ четы́рехъ живо́тныхъ, ꙗ҆̀же сотвори́хъ ца́рствовати въ вѣ́цѣ мое́мъ, и҆ да чрез̾ ни́хъ прїи́детъ коне́цъ вѣ́ка и҆́хъ; 40 и҆ четве́ртый грѧды́й побѣдѝ всѧ̑ живѡ́тнаѧ, ꙗ҆̀же преидо́ша, и҆ вла́стїю ѡ҆держа̀ вѣ́къ со тре́петомъ мно́гимъ и҆ всю̀ вселе́ннꙋю съ трꙋ́дностїю лю́тою, и҆ ѡ҆бита́ше толи́кѡ време́нъ на крꙋ́зѣ земнѣ́мъ съ ле́стїю: 41 и҆ сꙋди́лъ є҆сѝ зе́млю не со и҆́стиною, 42 сокрꙋши́лъ бо є҆сѝ кро́ткихъ и҆ повреди́лъ є҆сѝ миролюби́выхъ, и҆ возлюби́лъ ло́жныхъ, и҆ разори́лъ є҆сѝ жили̑ща и҆́хъ, и҆̀же пло́дъ творѧ́хꙋ, и҆ смири́лъ є҆сѝ стѣ́ны и҆́хъ, и҆̀же тебѐ не повреди́ша: 43 и҆ взы́де оу҆коре́нїе твоѐ къ вы́шнемꙋ и҆ горды́нѧ твоѧ̀ ко крѣ́пкомꙋ, 44 и҆ оу҆зрѣ̀ вы́шнїй гѡ́рдаѧ времена̀, и҆ сѐ, сконча̑на сꙋ́ть, и҆ беззакѡ́нїѧ є҆гѡ̀ и҆спо́лнишасѧ: 45 сегѡ̀ ра́ди не ꙗ҆влѧ́йсѧ ты̀, ѻ҆́рле, и҆ крилѣ̑ твоѝ грѡ́зныѧ и҆ пє́рїйца твоѧ̑ стропти̑ваѧ, и҆ главы̑ твоѧ̑ лꙋка̑выѧ, и҆ нѡ́гти твоѝ ѕлѣ́йшїи, и҆ всѐ тѣ́ло твоѐ сꙋ́етное, 46 ꙗ҆́кѡ да прохлади́тсѧ всѧ̀ землѧ̀ и҆ ѡ҆брати́тсѧ свобо́дна ѿ твоеѧ̀ си́лы, ѝ оу҆пова́етъ на сꙋ́дъ и҆ млⷭ҇рдїе тогѡ̀, и҆́же сотворѝ ю҆̀.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ бы́сть, є҆гда̀ глаго́лаше ле́въ словеса̀ сїѧ̑ ко ѻ҆рлꙋ̀, и҆ ви́дѣхъ: 2 и҆ сѐ, ꙗ҆́же ѡ҆ста̀ глава̀, и҆ не ꙗ҆ви́шасѧ четы́ри кри́ла ѡ҆́наѧ, ꙗ҆̀же къ немꙋ̀ преидо́ша и҆ воздвиго́шасѧ да ца́рствꙋютъ, и҆ бѧ́ше ца́рство и҆́хъ скꙋ́дно и҆ молвы̀ по́лно. 3 И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, та̑ не ꙗ҆влѧ́хꙋсѧ, и҆ всѐ тѣ́ло ѻ҆́рлее воздвига́шесѧ, и҆ оу҆страши́сѧ землѧ̀ ѕѣлѡ̀, и҆ а҆́зъ ѿ молвы̀ и҆ оу҆жаса оу҆ма̀ и҆ ѿ вели́ка стра́ха воспрѧнꙋ́хъ и҆ рѣ́хъ дꙋ́хꙋ моемꙋ̀: 4 сѐ, ты̀ по́далъ є҆сѝ мнѣ̀ то̀ въ то́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆спытꙋ́еши пꙋти̑ вы́шнѧгѡ: 5 сѐ, є҆щѐ оу҆трꙋжде́нъ є҆́смь дꙋше́ю и҆ дꙋ́хомъ мои́мъ и҆знемого́хъ ѕѣлѡ̀, и҆ нижѐ ма́лаѧ є҆́сть во мнѣ̀ си́ла ѿ мно́жества боѧ́зни, є҆́юже оу҆страши́хсѧ но́щи сеѧ̀: 6 нн҃ѣ оу҆́бѡ помолю́сѧ вы́шнемꙋ, да мѧ̀ оу҆крѣпи́тъ да́же до конца̀. 7 И҆ реко́хъ: влⷣко гдⷭ҇и, а҆́ще ѡ҆брѣто́хъ благода́ть пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма, и҆ а҆́ще ѡ҆правда́нъ є҆́смь пред̾ тобо́ю па́че мно́гихъ, и҆ а҆́ще и҆́стиннѡ взы́де моле́нїе моѐ пред̾ лице́мъ твои́мъ, 8 оу҆крѣпи́ мѧ и҆ ꙗ҆вѝ мнѣ̀ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ толкова́нїе и҆ раздѣле́нїе видѣ́нїѧ гро́знагѡ сегѡ̀, да соверше́ннѣе оу҆тѣ́шиши дꙋ́шꙋ мою̀: 9 досто́йна бо менѐ и҆мѣ́лъ є҆сѝ показа́ти мнѣ̀ времена̀ послѣ̑днѧѧ. И҆ речѐ ко мнѣ̀: 10 сїѐ є҆́сть толкова́нїе видѣ́нїѧ сегѡ̀: 11 ѻ҆рла̀ є҆го́же ви́дѣлъ є҆сѝ восходѧ́ща ѿ мо́рѧ, то̀ є҆́сть ца́рство, є҆́же ви́дѣно бы́сть въ видѣ́нїи данїи́ла бра́та твоегѡ̀, 12 но нѣ́сть є҆мꙋ̀ протолко́вано, ꙗ҆̀же а҆́зъ нн҃ѣ тебѣ̀ протолкꙋ́ю. 13 Сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, и҆ воста́нетъ ца́рство на землѝ, и҆ бꙋ́детъ боѧ́знь бѧ́щшаѧ всѣ̑мъ ца́рствѡмъ, ꙗ҆̀же бы́ша пре́жде є҆гѡ̀: 14 ца́рствовати же бꙋ́дꙋтъ на не́й ца́рїе двана́десѧть, є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ, 15 и҆́бо вторы́й начне́тъ ца́рствовати, и҆ то́й ѡ҆де́ржитъ вѧ́щшее вре́мѧ па́че двана́десѧти: 16 сїѐ є҆́сть толкова́нїе двана́десѧти кри́лъ, ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ. 17 И҆ є҆гѡ́же слы́шалъ є҆сѝ гла́съ, и҆́же глаго́лаше, не ѿ гла́въ є҆гѡ̀ и҆сходѧ́щь, но ѿ среди́ны тѣ́ла є҆гѡ̀, 18 сїѐ є҆́сть толкова́нїе: ꙗ҆́кѡ по́слѣ вре́мене ца́рства тогѡ̀ родѧ́тсѧ рвє́нїѧ не ма̑ла, и҆ бѣ́дствовати и҆́мать, ꙗ҆́кѡ да паде́тъ, и҆ не паде́тъ тогда̀, но па́ки возста́витсѧ въ своѐ нача́ло: 19 а̀ ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ подкри́лєцъ ѻ҆́смь прилѣплѧ́ющихсѧ кри́ламъ є҆гѡ̀, 20 сїѐ є҆́сть толкова́нїе: воста́нꙋтъ въ то́мъ ѻ҆́смь царе́й, и҆́хже бꙋ́дꙋтъ времена̀ лє́гка и҆ лѣ̑та скѡ́раѧ, и҆ два̀ оу҆́бѡ ѿ ни́хъ поги́бнꙋтъ: 21 приближа́ющꙋсѧ же вре́мени сре́днемꙋ, четы́ри сохранѧ́тсѧ во вре́мѧ, є҆гда̀ начне́тъ приближа́тисѧ вре́мѧ є҆гѡ̀ да сконча́етсѧ, дво́е же на коне́цъ сохранѧ́тсѧ. 22 А҆ ꙗ҆́кѡ ви́дѣлъ є҆сѝ трѝ главы̑ поко́ѧщыѧсѧ, 23 сїѐ є҆́сть толкова́нїе: въ послѣ̑днѧѧ є҆гѡ̀ воздви́гнетъ вы́шнїй трѝ ца̑рства и҆ призове́тъ въ нѧ̀ мно́гихъ, и҆ поѡблада́ютъ земле́ю: 24 и҆ и҆̀же ѡ҆бита́ютъ на не́й, съ трꙋдо́мъ мно́гимъ на всѣ́хъ, и҆̀же бы́ша пре́жде си́хъ, сегѡ̀ ра́ди ті́и назва́ни сꙋ́ть главы̑ ѡ҆́рли: 25 сі́и бо бꙋ́дꙋтъ, и҆̀же воз̾ѡглавѧ́тъ нечє́стїѧ є҆гѡ̀ и҆ и҆̀же соверша́тъ послѣ̑днѧѧ є҆гѡ̀. 26 А҆ ꙗ҆́кѡ ви́дѣлъ є҆сѝ главꙋ̀ болшꙋ́ю неѧвлѧ́ющꙋюсѧ, сїѐ є҆́сть толкова́нїе є҆ѧ̀: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ни́хъ на ѻ҆дрѣ̀ свое́мъ оу҆́мретъ, но ѻ҆ба́че съ мꙋче́нїемъ, 27 и҆́бо два̀, и҆̀же пребꙋ́дꙋтъ, ме́чь и҆̀хъ поѧ́стъ: 28 є҆ди́нагѡ бо ме́чь поѧ́стъ сꙋ́щихъ съ ни́мъ, но ѻ҆ба́че и҆ се́й мече́мъ на послѣ́докъ паде́тъ. 29 А҆ ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ два̀ подкри̑лїѧ восхѡдѧ́щаѧ на главꙋ̀, ꙗ҆́же є҆́сть ѡ҆ деснꙋ́ю странꙋ̀, 30 сїѐ є҆́сть толкова́нїе: сі́и сꙋ́ть, и҆̀хже соблюдѐ вы́шнїй въ коне́цъ сво́й, то̀ є҆́сть ца́рство скꙋ́дное и҆ скорбе́й по́лно. 31 Ꙗ҆́коже ви́дѣлъ є҆сѝ и҆ льва̀, є҆го́же ви́дѣлъ є҆сѝ ѿ лѣ́са возбꙋди́вшасѧ, рыка́юща и҆ глаго́люща ко ѻ҆рлꙋ̀, и҆ ѡ҆блича́юща є҆го̀ и҆ непра̑вды є҆гѡ̀ всѣ́ми словесы̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже слы́шалъ є҆сѝ: 32 се́й є҆́сть вѣ́тръ, є҆го́же сохрани́лъ вы́шнїй на коне́цъ на ни́хъ и҆ на нечє́стїѧ и҆́хъ, и҆ ѡ҆бличи́тъ тѣ́хъ и҆ ѡ҆б̾ѧви́тъ пред̾ тѣ́ми пре́лєсти и҆́хъ, 33 поста́витъ бо и҆̀хъ на сꙋдѣ̀ живы́хъ: и҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ ѡ҆бличи́тъ и҆̀хъ, тогда̀ нака́жетъ и҆̀хъ: 34 и҆́бо ѡ҆ста́нокъ люді́й мои́хъ и҆зба́витъ съ бѣ́дностїю, и҆̀же сохране́ни сꙋ́ть на конца́хъ мои́хъ, и҆ оу҆блажи́тъ и҆̀хъ, до́ндеже прїи́детъ коне́цъ де́нь сꙋда̀, ѡ҆ не́мже гл҃ахъ тебѣ̀ ѿ нача́ла. 35 Се́й со́нъ, є҆го́же ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ сїѧ̀ сꙋ́ть толкова̑нїѧ. 36 Ты̀ оу҆̀бо є҆ди́нъ досто́инъ бы́лъ є҆сѝ зна́ти та́йнꙋ сїю̀ вы́шнѧгѡ: 37 напишѝ оу҆́бѡ всѧ̑ сїѧ̑ въ кни́гꙋ, ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ положѝ ѧ҆̀ въ мѣ́стѣ сохра́ннѣ, 38 и҆ наꙋчи́ши си̑мъ мꙋ̑дрыѧ ѿ люді́й твои́хъ, и҆́хже сердца̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ мо́гꙋтъ прїѧ́ти и҆ храни́ти та̑йны сїѧ̑: 39 ты́ же є҆щѐ потерпѝ здѣ̀ и҆ны́хъ дні́й се́дмь, да тебѣ̀ пока́зано бꙋ́детъ всѐ, є҆́же и҆зво́литсѧ вы́шнемꙋ показа́ти тебѣ̀. И҆ ѿи́де ѿ менє̀. 40 И҆ бы́сть, є҆гда̀ оу҆слы́ша ве́сь наро́дъ, ꙗ҆́кѡ проидо́ша се́дмь дні́й, и҆ а҆́зъ не возврати́хсѧ во гра́дъ, и҆ собра́шасѧ всѝ ѿ ме́ншагѡ да́же до бо́лшагѡ, и҆ прїидо́ша ко мнѣ̀ и҆ реко́ша мѝ, глаго́люще: 41 что̀ согрѣши́ли є҆смы̀ тебѣ̀ и҆ что̀ непра́во содѣ́ѧхомъ на тѧ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ставлѧ́ѧй на́съ сѣ́лъ є҆сѝ на мѣ́стѣ то́мъ; 42 ты́ бо на́мъ ѡ҆ста́лсѧ є҆сѝ є҆ди́нъ ѿ всѣ́хъ люді́й, ꙗ҆́коже гро́здъ ѿ вїногра́да и҆ ꙗ҆́кѡ свѣти́лникъ въ мѣ́стѣ мра́чнѣ и҆ ꙗ҆́кѡ приста́нище и҆ кора́бль спасе́ный ѿ бꙋ́ри: 43 и҆лѝ недовѡ́лна на́мъ сꙋ́ть ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же приключа́ютсѧ; 44 а҆́ще оу҆̀бо ты̀ на́съ ѡ҆ста́виши, ко́ль лꙋ́чше бы на́мъ бы́ло, а҆́ще бы́хомъ сожже́ни бы́ли и҆ мы̀ съ сожже́нїемъ сїѡ́на; 45 ниже́ бо мы̀ є҆смы̀ лꙋ́чши тѣ́хъ, и҆̀же та́мѡ оу҆мро́ша. И҆ пла́каша гла́сомъ вели́кимъ И҆ ѿвѣща́хъ къ ни̑мъ и҆ реко́хъ: 46 оу҆пова́й, їи҃лю, и҆ не скорбѝ ты̀, до́ме і҆а́кѡвль: 47 є҆́сть бо па́мѧть ѡ҆ ва́съ пред̾ вы́шнимъ, и҆ крѣ́пкїй не забы̀ ва́съ въ напа́сти: 48 а҆́зъ бо не ѡ҆ста́вихъ ва́съ, ни ѿидо́хъ ѿ ва́съ, но прїидо́хъ на сїѐ мѣ́сто, да помолю́сѧ ѡ҆ разоре́нїи сїѡ́на, да взыщꙋ̀ млⷭ҇рдїе за смире́нїе ст҃ы́ни ва́шеѧ: 49 и҆ нн҃ѣ и҆ди́те є҆ди́нъ кі́йждо въ до́мъ сво́й, и҆ а҆́зъ прїидꙋ̀ къ ва́мъ по дне́хъ си́хъ. 50 И҆ ѿи́де наро́дъ, ꙗ҆́коже реко́хъ є҆мꙋ̀, во гра́дъ: 51 а҆́зъ же сѣдо́хъ на по́ли се́дмь дні́й, ꙗ҆́коже мѝ повелѣ̀, и҆ ꙗ҆до́хъ то́кмѡ ѿ цвѣтѡ́въ се́лныхъ, и҆ ѿ тра́въ сотворена̀ бы́сть мнѣ̀ пи́ща во дне́хъ тѣ́хъ.