Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 И҆ нача̀

3: 1
3 Ца́рств. 6: 1
1 Паралїпом. 21: 18
соломѡ́нъ созида́ти до́мъ гдⷭ҇ень во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, на горѣ̀ а҆мѡрі́а, на мѣ́стѣ, є҆́же оу҆гото́ва даві́дъ
3: 1
2 Ца́рств. 24: 18
на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина: 2 нача́ же созида́ти въ мцⷭ҇ъ вторы́й лѣ́та четве́ртагѡ ца́рства своегѡ̀. 3
3: 3
3 Ца́рств. 6: 2
И҆ си́це нача̀ соломѡ́нъ созида́ти до́мъ бж҃їй: въ долготꙋ̀ лакѡ́тъ, размѣ́ръ пе́рвый, лакѡ́тъ шестьдесѧ́тъ, въ широтꙋ́ же лакѡ́тъ два́десѧть: 4
3: 4
3 Ца́рств. 6: 3
и҆ притво́ръ пред̾ лице́мъ до́мꙋ, долгота̀ по лицꙋ̀ широты̀ до́мꙋ, лакѡ́тъ два́десѧть, высота́ же лакѡ́тъ сто̀ два́десѧть и҆ позлатѝ є҆го̀ внꙋ́трь зла́томъ чи́стымъ. 5
3: 5
3 Ца́рств. 6: 15,21
До́мъ же вели́кїй ѡ҆кры̀ дска́ми ке́дровыми и҆ позлатѝ зла́томъ чи́стымъ: и҆зваѧ́ же на не́мъ подѡ́бїѧ фі́нїкѡвъ и҆ ꙗ҆́кѡ мрє́жицы проме́жь себє̀ сплета́ющѧсѧ, 6
3: 6
3 Ца́рств. 9: 28
и҆ оу҆красѝ хра́мъ ка́менїемъ драги́мъ сла́внѡ, и҆ позлатѝ зла́томъ, є҆́же ѿ фарꙋі́ма. 7 И҆ позлатѝ до́мъ и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀, и҆ врата̀ и҆ пра́ги, и҆ ѻ҆́кна и҆ двє́ри зла́томъ, и҆ и҆зваѧ̀ херꙋві́мы на стѣна́хъ. 8
3: 8
3 Ца́рств. 6: 16
Сотвори́ же до́мъ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, долгота̀ є҆гѡ̀ по лицꙋ̀ широты̀ до́мꙋ, лакѡ́тъ два́десѧть, широта̀ та́кожде два́десѧть лакѡ́тъ,
3: 8
3 Ца́рств. 6: 20,28
и҆ позлатѝ и҆̀ зла́томъ чи́стымъ на херꙋві́мѣхъ, тала̑нтъ ше́сть сѡ́тъ. 9 И҆ вѣ́съ гвозді́й, вѣ́съ гво́здѧ є҆ди́нагѡ пѧтьдесѧ́тъ сі̑кль зла́та, и҆ го́рницꙋ позлатѝ зла́томъ. 10
3: 10
И҆схо́д. 25: 18
3 Ца́рств. 6: 23
И҆ сотворѝ въ домꙋ̀ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ херꙋві̑ма два̀, дѣ́ло ѿ дре́въ негнїю́шихъ и҆ позлатѝ и҆̀хъ зла́томъ. 11
3: 11
3 Ца́рств. 6: 24
И҆ крилѣ́ херꙋві́мѡвъ, долгота̀ два́десѧть лакѡ́тъ, и҆ є҆ди́но крило̀ лакѡ́тъ пѧтѝ, прикаса́ющеесѧ стѣнѣ̀ до́мꙋ, 12 и҆ дрꙋго́е крило̀ пѧтѝ лакѡ́тъ, прикаса́ющеесѧ крилꙋ̀ херꙋві́ма дрꙋга́гѡ: 13 крилѣ́ же херꙋві́мѡвъ си́хъ распростє́ртѣ на лакѡ́тъ два́десѧть, ті́и же стоѧ́хꙋ на но́зѣхъ свои́хъ,
3: 13
И҆схо́д. 25: 20
ли́ца же и҆́хъ (зрѧ́ще) къ до́мꙋ. 14 Сотвори́ же
3: 14
И҆схо́д. 26: 1
завѣ́сꙋ ѿ синеты̀ и҆ багрѧни́цы, и҆ червлени́цы и҆ вѷссо́на, и҆ сотка̀ на не́й херꙋві́мы. 15
3: 15
4 Ца́рств. 25: 13
І҆ерем. 52: 17
И҆ сотворѝ пред̾ хра́момъ стѡлпа̀ два̀, лакѡ́тъ три́десѧть пѧ́ть въ высотꙋ̀, и҆ главы̑ и҆́хъ пѧ́ть лакѡ́тъ. 16
3: 16
3 Ца́рств. 7: 17
И҆ сотворѝ чє́пи въ даві́рѣ и҆ положѝ на глава́хъ столпѡ́въ, и҆ ши́пкѡвъ сотворѝ сто̀, и҆̀хже положѝ на мрє́жи. 17
3: 17
3 Ца́рств. 7: 21
И҆ поста́ви столпы̀ пред̾ лице́мъ хра́ма, є҆ди́наго ѡ҆деснꙋ́ю, а҆ дрꙋга́го ѡ҆шꙋ́юю: и҆ наречѐ и҆́мѧ сꙋ́щемꙋ ѡ҆деснꙋ́ю и҆справле́нїе, и҆́мѧ же сꙋ́щемꙋ ѡ҆шꙋ́юю крѣ́пость.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Сотвори́ же

4: 1
И҆схо́д. 27: 1
3 Ца́рств. 8: 64
и҆ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, два́десѧть лакѡ́тъ въ долготꙋ̀ и҆ два́десѧть лакѡ́тъ въ широтꙋ̀ и҆ де́сѧть лакѡ́тъ въ высотꙋ̀. 2
4: 2
3 Ца́рств. 7: 23
И҆ сотворѝ мо́ре (мѣ́дѧно) слїѧ́но, де́сѧть лакѡ́тъ ѿ оу҆́стїѧ до оу҆́стїѧ є҆гѡ̀, крꙋ́гло ѡ҆́крестъ, и҆ пѧтѝ лакѡ́тъ въ высотꙋ̀, и҆ ѡ҆крꙋ́глость є҆гѡ̀ три́десѧти ла́ктей: 3 и҆ подо́бїе телцє́въ под̾ ни́мъ ѡ҆́крестъ ѡ҆крꙋжа́ющихъ є҆̀: де́сѧть лакѡ́тъ ѡ҆бдержа́хꙋ оу҆мыва́лницꙋ ѡ҆́крестъ: два̀ рѡ́да слїѧ́ша телцє́въ въ слїѧ́нїи и҆́хъ, 4 и҆́мже сотвори́ша и҆̀хъ двана́десѧть телцє́въ,
4: 4
3 Ца́рств. 7: 25
и҆́же трїѐ сматрѧ́хꙋ къ сѣ́верꙋ и҆ трїѐ къ за́падꙋ, и҆ трїѐ къ полꙋ́дню и҆ трїѐ къ восто́кꙋ, и҆ мо́ре на ни́хъ (наста́влено), за̑днѧѧ же и҆́хъ бѧ́хꙋ внꙋ́трь (под̾ мо́ремъ): 5
4: 5
3 Ца́рств. 7: 26
и҆ толстота̀ є҆гѡ̀ дла́ннаѧ, и҆ оу҆́стїе є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ оу҆́стїе поти́ра, и҆зва̑ѧнна ꙗ҆́кѡ ѿра́сли крі́на, вмѣща́ющее трѝ ты́сѧщы мѣ́ръ: и҆ совершѝ. 6
4: 6
3 Ца́рств. 7: 38
Сотвори́ же ѡ҆мыва́лницъ де́сѧть и҆ поста́ви пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю, да ѡ҆мыва́ютъ въ ни́хъ всѧ̑ принѡси́маѧ на всесожжє́нїѧ и҆ ѡ҆чища́ютъ въ ни́хъ, мо́ре же, да ѡ҆мыва́ютсѧ свѧще́нницы въ не́мъ. 7
4: 7
3 Ца́рств. 7: 49
Сотвори́ же и҆ подсвѣ́щникъ златы́хъ де́сѧть
4: 7
1 Паралїпом. 28: 15
по мѣ́рѣ и҆́хъ и҆ поста́ви ѧ҆̀ въ хра́мъ пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю. 8
4: 8
1 Паралїпом. 28: 16
И҆ сотворѝ столѡ́въ де́сѧть и҆ поста́ви въ хра́мъ пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю, и҆ фїа̑лъ златы́хъ сотворѝ сто̀. 9 И҆ сотворѝ дво́ръ свѧще́нникѡмъ и҆ дво́ръ вели́кїй, и҆ двє́ри двора̀ и҆ верєѝ и҆́хъ помѣ́дѧны мѣ́дїю. 10 И҆ мо́ре поста́ви ѿ оу҆́гла до́мꙋ ѡ҆деснꙋ́ю а҆́ки къ восто́кꙋ прѧ́мѡ. 11 Сотвори́ же хїра́мъ оу҆́дицы мѧсны̑ѧ, и҆ кади̑лницы, и҆ сковрадꙋ̀ же́ртвеннꙋю, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀:
4: 11
3 Ца́рств. 7: 45
и҆ совершѝ хїра́мъ твори́ти всѧ́кое дѣ́ло, є҆́же сотворѝ соломѡ́нꙋ царю̀ въ домꙋ̀ бж҃їи: 12
4: 12
3 Ца́рств. 7: 15
2 Паралїпом. 3: 15,16
стѡлпа̀ два̀, и҆ на ни́хъ ѡ҆крꙋжи̑лїѧ, и҆ вѣнцы̀ на глава́хъ двꙋ̀ столпꙋ̀, и҆ мрє́жицѣ двѣ̀, є҆́же покрыва́ти главы̑ вѣнцє́въ и҆̀же сꙋ́ть над̾ глава́ми столпѡ́въ: 13 и҆ звонцє́въ златы́хъ четы́реста въ двѣ̀ мрє́жи, и҆ два̀ рѧда̑ ши́пкѡвъ во мре́жи є҆ди́нѣй, є҆́же покрыва́ти два̀ ѡ҆крꙋжи̑лїѧ вѣнцє́въ, и҆̀же сꙋ́ть верхꙋ̀ столпѡ́въ: 14
4: 14
3 Ца́рств. 7: 27
и҆ подста́вѡвъ сотворѝ де́сѧть, и҆ оу҆мыва̑лницы сотворѝ на подста́вахъ, 15 и҆ мо́ре є҆ди́но и҆ волѡ́въ двана́десѧть под̾ ни́мъ, 16 и҆ котлы̀, и҆ оу҆́дицы мѧсны̑ѧ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды и҆́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ хїра́мъ и҆ принесѐ царю̀ соломѡ́нꙋ въ до́мъ гдⷭ҇ень ѿ мѣ́ди чи́стыѧ. 17
4: 17
3 Ца́рств. 7: 46
Во странѣ̀ і҆ѻрда́на слїѧ̀ и҆̀хъ ца́рь, въ то́лщи земнѣ́й, междꙋ̀ сокхѡ́ѳомъ и҆ междꙋ̀ сарида́ѳомъ. 18 И҆ сотворѝ соломѡ́нъ всѧ̑ сосꙋ́ды сїѧ̑ многочи́слєнны ѕѣлѡ̀,
4: 18
3 Ца́рств. 7: 47
поне́же не ѡ҆скꙋдѣ̀ тѧ́гость мѣ́ди. 19
4: 19
3 Ца́рств. 7: 48
Сотвори́ же соломѡ́нъ всѧ̑ сосꙋ́ды до́мꙋ бж҃їѧ, и҆ ѻ҆лта́рь зла́тъ, и҆ трапє́зы, и҆ на ни́хъ хлѣ́бы предложе́нїѧ, 20
4: 20
3 Ца́рств. 7: 49
и҆ подсвѣ́щники, и҆ свѣти́лники свѣ́та, да свѣтѧ́тъ пред̾ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ по чи́нꙋ, ѿ зла́та чи́ста, 21 и҆ щипцы̀ и҆́хъ, и҆ свѣти́лники и҆́хъ, и҆ фїа́лы, и҆ ча̑шицы, и҆ кади̑лницы ѿ зла́та чи́ста, 22
4: 22
3 Ца́рств. 6: 31
и҆ двє́ри хра́ма внꙋ́трєннїѧ ꙗ҆̀же во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ и҆ двє́ри до́мꙋ хра́ма златы̑ѧ. И҆ соверши́сѧ всѐ дѣ́ло є҆́же сотворѝ соломѡ́нъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.

5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ внесѐ

5: 1
3 Ца́рств. 7: 51
соломѡ́нъ ст҃а̑ѧ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀, сребро̀ и҆ зла́то и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды, и҆ дадѐ въ сокро́вище до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 2
5: 2
3 Ца́рств. 8: 1
Тогда̀ собра̀ соломѡ́нъ всѧ̑ старѣ́йшины і҆н҃лєвы и҆ всѧ̑ нача́лники колѣ́нъ, вожды̀ ѻ҆те́чествъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да вознесꙋ́тъ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ гра́да даві́дова, и҆́же є҆́сть сїѡ́нъ. 3
5: 3
3 Ца́рств. 8: 2,65
И҆ собра́шасѧ ко царю̀ всѝ мꙋ́жїе і҆н҃лєвы въ пра́здникъ, се́й є҆́сть мцⷭ҇ъ седмы́й. 4 И҆ прїидо́ша всѝ старѣ́йшины і҆н҃лєвы,
5: 4
Чи́сл. 4: 15
1 Паралїпом. 15: 2
и҆ взѧ́ша всѝ леѵі́ти кївѡ́тъ 5 и҆ внесо́ша є҆го̀ и҆ ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды ст҃ы̑ѧ, и҆̀же въ ски́нїи, и҆ внесо́ша є҆го̀ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти. 6
5: 6
3 Ца́рств. 8: 5
Ца́рь же соломѡ́нъ и҆ ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆ боѧ́щїисѧ и҆ собра́нїи пред̾ кївѡ́томъ, жрѧ́хꙋ телцы̀ и҆ ѻ҆́вцы безчи́слєнны и҆ несочислѧ́ємы ѿ мно́жества. 7
5: 7
3 Ца́рств. 8: 6
И҆ внесо́ша свѧще́нницы кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ на мѣ́сто є҆гѡ̀, є҆́же є҆́сть моли́твенникъ хра́ма, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, под̾ крилѣ́ херꙋві́мѡвъ. 8 И҆ бѧ́хꙋ херꙋві́ми распросте́рше кри́ла своѧ̑ над̾ мѣ́стомъ кївѡ́та, и҆ покрыва́хꙋ херꙋві́ми над̾ кївѡ́томъ и҆ над̾ носи́лами є҆гѡ̀ свы́ше. 9 И҆ дли́ннѣе бѧ́хꙋ нѡси́ла,
5: 9
3 Ца́рств. 8: 8
и҆ ви́дѧхꙋсѧ главы̑ нѡси́лъ ѿ ст҃ы́хъ въ лицѐ моли́твенника, и҆ не ви́дѧхꙋсѧ внѣ̀, и҆ бы́ша та́мѡ да́же до настоѧ́щагѡ днѐ. 10
5: 10
И҆схо́д. 25: 16,21
3 Ца́рств. 8: 9
Е҆вр. 9: 4
Ничто́же бѣ̀ въ кївѡ́тѣ, то́кмѡ двѣ̀ скрижа̑ли, и҆̀хже положѝ мѡѷсе́й въ хѡри́вѣ, є҆гда̀ зако́нъ дадѐ гдⷭ҇ь сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆сходѧ́щымъ и҆̀мъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 11
5: 11
3 Ца́рств. 8: 10
И҆ бы́сть и҆сходѧ́щымъ свѧще́нникѡмъ ѿ ст҃ы́хъ, всѝ бо свѧще́нницы, и҆̀же тꙋ̀ ѡ҆брѣто́шасѧ, ѡ҆свѧще́ни бы́ша и҆ не бѧ́хꙋ расположе́ни въ дневнꙋ́ю чредꙋ̀, 12
5: 12
2 Паралїпом. 25: 1
леѵі́ти же и҆ пѣвцы̀ всѝ съ сынмѝ а҆са́фовыми, со є҆ма́номъ, і҆дїѳꙋ́момъ, и҆ съ сынмѝ и҆́хъ и҆ съ бра́тїѧми и҆́хъ, ѡ҆блече́ни въ ри̑зы льнѧ̑ны, въ кѷмва́лѣхъ и҆ ѱалти́ри и҆ гꙋ́слехъ (возглаша́хꙋ) стоѧ́ще пред̾ ѻ҆лтаре́мъ, и҆ съ ни́ми жерцє́въ сто̀ два́десѧть трꙋбѧ́ще трꙋба́ми: 13 и҆ бы́сть є҆ди́нъ гла́съ въ трꙋбле́нїи и҆ въ ѱалмопѣ́нїи и҆ въ возглаше́нїи гла́сомъ є҆ди́нымъ є҆́же хвали́ти и҆ и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви. И҆ є҆гда̀ воздвиго́ша гла́съ въ трꙋба́хъ и҆ кѷмва́лѣхъ и҆ ѻ҆рга́нѣхъ пѣ́сней, и҆ глаго́лахꙋ: и҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ,
5: 13
1 Є҆́здр. 3: 11
Ѱал. 135: 1
Пла́ч. І҆ерем. 3: 22
ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: и҆ до́мъ и҆спо́лнисѧ ѡ҆́блака сла́вы гдⷭ҇ни, 14 и҆ не мого́ша свѧще́нницы ста́ти слꙋжи́ти
5: 14
И҆схо́д. 40: 35
3 Ца́рств. 8: 11
ѿ лица̀ ѡ҆́блака, напо́лни бо сла́ва гдⷭ҇нѧ до́мъ бж҃їй.