Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
25

ГЛАВА̀ к҃є.

251 Два́десѧти

25: 1
4 Ца́рств. 14: 2
пѧтѝ лѣ́тъ бы́сть а҆масі́а, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ два́десѧть де́вѧть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ і҆ѡада́ень ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма. 2
25: 2
4 Ца́рств. 14: 3
2 Паралїпом. 26: 4
И҆ сотворѝ пра́вое пред̾ гдⷭ҇емъ, ѻ҆ба́че не се́рдцемъ соверше́ннымъ. 3
25: 3
4 Ца́рств. 14: 5
И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆тверди́сѧ ца́рство въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀,
25: 3
2 Паралїпом. 24: 25
и҆ оу҆мертвѝ рабы̑ своѧ̑ и҆̀же оу҆би́ша царѧ̀ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀. 4 Сынѡ́въ же и҆́хъ не и҆збѝ по за́повѣдемъ зако́на гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть въ кни́зѣ зако́на мѡѷсе́ова, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь, гл҃ѧ: не оу҆́мрꙋтъ ѻ҆тцы̀ за сы́ны, и҆ сы́нове
25: 4
Второзак. 24: 16
4 Ца́рств. 14: 6
І҆езек. 18: 20
не оу҆́мрꙋтъ за ѻ҆тцы̀, но кі́йждо во грѣсѣ̀ свое́мъ оу҆́мретъ. 5 И҆ собра̀ а҆масі́а до́мъ і҆ꙋ́динъ, и҆ поста́ви и҆̀хъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ въ ты́сѧщники и҆ со́тники, во все́й і҆ꙋде́и и҆ венїамі́нѣ:
25: 5
Чи́сл. 1: 3
и҆ сочтѐ и҆̀хъ ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ три́ста ты́сѧщъ си́льныхъ и҆сходи́ти на бра́нь, держа́щихъ ко́пїѧ и҆ щиты̀. 6 Е҆ще́ же наѧ̀ ѿ і҆н҃лѧ сто̀ ты́сѧщъ хра́брыхъ въ си́лѣ, за сто̀ тала̑нтъ сребра̀. 7 И҆ прїи́де человѣ́къ бж҃їй къ немꙋ̀, глаго́лѧ: Ѡ҆̑, царю̀ да не и҆зы́детъ съ тобо́ю си́ла і҆н҃лева, нѣ́сть бо гдⷭ҇ь со і҆н҃лемъ, со всѣ́ми сыны̀ є҆фрє́мли: 8 ꙗ҆́кѡ а҆́ще мни́ши оу҆крѣпи́тисѧ съ ни́ми, въ бѣ́гство ѡ҆брати́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь пред̾ враги̑,
25: 8
2 Паралїпом. 20: 15
Ѱал. 32: 17
61: 7
занѐ ѿ гдⷭ҇а є҆́сть оу҆крѣпи́тисѧ и҆ въ бѣ́гство ѡ҆брати́тисѧ. 9 Рече́ же а҆масі́а къ человѣ́кꙋ бж҃їю: и҆ что̀ сотворю̀ ѡ҆ стѣ̀ тала́нтахъ, ꙗ҆̀же да́хъ си́лѣ і҆н҃левѣ; И҆ речѐ человѣ́къ бж҃їй: и҆́мать гдⷭ҇ь да́ти тебѣ̀ мно́жае си́хъ. 10 И҆ ѿлꙋчѝ а҆масі́а си́лꙋ прише́дшꙋю къ немꙋ̀ ѿ є҆фре́ма, ѿитѝ на мѣ́сто своѐ. И҆ разгнѣ́вашасѧ ѕѣлѡ̀ на і҆ꙋ́дꙋ, и҆ возврати́шасѧ во странꙋ̀ свою̀ во гнѣ́вѣ ꙗ҆́рости. 11
25: 11
4 Ца́рств. 14: 7
И҆ а҆масі́а оу҆крѣпи́сѧ, и҆ взѧ̀ лю́ди своѧ̑ и҆ и҆́де во оу҆до́ль сла́нꙋю, и҆ поразѝ та́мѡ сынѡ́въ сиі́ръ де́сѧть ты́сѧщъ. 12 И҆ де́сѧть ты́сѧщъ живы́хъ ꙗ҆́ша сы́нове і҆ꙋ̑дины, и҆ приведо́ша и҆̀хъ на ве́рхъ нѣ́которыѧ стремни́ны, и҆ сверго́ша и҆̀хъ стремгла́въ съ высоты̀ стремни́ны, и҆ всѝ разсѣдо́шасѧ. 13 Сы́нове же си́лы, и҆̀хже ѿсла̀ а҆масі́а, да не и҆́дꙋтъ съ ни́мъ на бра́нь, нападо́ша на гра́ды і҆ꙋ̑дины ѿ самарі́и да́же до веѳѡрѡ́на: и҆ оу҆би́ша ѿ ни́хъ трѝ ты́сѧщы, и҆ плѣни́ша плѣ́нъ мно́гъ. 14 И҆ бы́сть є҆гда̀ возврати́сѧ а҆масі́а порази́въ і҆дꙋме́ю, и҆ принесѐ себѣ̀ богѡ́въ сынѡ́въ сиі́ръ, и҆ поста́ви въ бо́ги себѣ̀, и҆ покланѧ́шесѧ и҆̀мъ и҆ са́мъ кадѧ́ше и҆̀мъ. 15 И҆ бы́сть гнѣ́въ гдⷭ҇ень на а҆масі́ю, и҆ посла̀ къ немꙋ̀ прⷪ҇ро́ка, и҆ речѐ є҆мꙋ̀:
25: 15
Второзак. 32: 37
Сꙋд. 10: 14
почто̀ взыска́лъ є҆сѝ богѡ́въ людски́хъ, и҆̀же не и҆зба́виша люді́й свои́хъ ѿ рꙋкꙋ̀ твоє́ю; 16 И҆ бы́сть є҆гда̀ то́й глаго́лаше къ немꙋ̀, и҆ ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀: є҆да̀ совѣ́тника царе́ва поста́вихъ тѧ̀; внемлѝ, да не бїе́нъ бꙋ́деши. И҆ оу҆молча̀ прⷪ҇ро́къ и҆ речѐ: вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ восхотѣ̀ гдⷭ҇ь потреби́ти тѧ̀, зане́же сотвори́лъ є҆сѝ сїѐ (ѕло̀) и҆ не послꙋ́шалъ є҆сѝ совѣ́та моегѡ̀. 17
25: 17
4 Ца́рств. 13: 12
14: 8
И҆ совѣща̀ а҆масі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ, и҆ посла̀ ко і҆ѡа́сꙋ сы́нꙋ і҆ѡаха́за сы́на і҆иꙋ́ева, ко царю̀ і҆н҃левꙋ, глаго́лѧ: прїидѝ, да оу҆ви́димсѧ междꙋ̀ собо́ю въ лицѐ. 18
25: 18
3 Є҆́здр. 4: 13
И҆ посла̀ і҆ѡа́съ ца́рь і҆н҃левъ ко а҆масі́и царю̀ і҆ꙋ́динꙋ, глаго́лѧ: те́рнъ, и҆́же въ лїва́нѣ, посла̀ ко ке́дрꙋ лїва́нскꙋ, глаго́лѧ: да́ждь дще́рь твою̀ сы́нꙋ моемꙋ̀ въ женꙋ̀, и҆ сѐ, прїи́дꙋтъ ѕвѣ́рїе, и҆̀же въ дꙋбра́вѣ лїва́нстѣй: и҆ прїидо́ша ѕвѣ́рїе и҆ потопта́ша те́рнъ: 19 ре́клъ є҆сѝ: сѐ, порази́хъ і҆дꙋме́ю, и҆ воздвиза́етсѧ се́рдце твоѐ въ горды́ню: нн҃ѣ сѣдѝ въ домꙋ̀ твое́мъ, и҆ почто̀ совѣщава́еши себѣ̀ лꙋка́вое; паде́ши ты̀ и҆ і҆ꙋ́да съ тобо́ю. 20
25: 20
4 Ца́рств. 14: 11
И҆ не послꙋ́ша а҆масі́а,
25: 20
2 Паралїпом. 22: 7
занѐ ѿ гдⷭ҇а бы́сть, да преда́стсѧ въ рꙋ́ки і҆ѡа́сꙋ, ꙗ҆́кѡ взыска̀ богѡ́въ і҆дꙋме́йскихъ. 21 И҆ взы́де і҆ѡа́съ ца́рь і҆н҃левъ, и҆ ꙗ҆ви́стасѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ, то́й и҆ а҆масі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ, въ веѳсамѵ́сѣ, и҆́же є҆́сть і҆ꙋ́динъ. 22
25: 22
4 Ца́рств. 14: 12
И҆ падѐ і҆ꙋ́да пред̾ лице́мъ і҆н҃левымъ, и҆ бѣжа̀ кі́йждо въ жили́ще своѐ. 23
25: 23
4 Ца́рств. 14: 13
И҆ а҆масі́ю царѧ̀ і҆ꙋ́дина сы́на і҆ѡа́сова, сы́на ѻ҆хозі́ина, ꙗ҆́тъ і҆ѡа́съ ца́рь і҆н҃левъ въ веѳсамѵ́сѣ, и҆ введѐ є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ разорѝ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мли ѿ вра́тъ є҆фре́млихъ да́же до вра́тъ оу҆́гла на четы́реста лакѡ́тъ: 24
25: 24
4 Ца́рств. 14: 14
и҆ всѐ зла́то и҆ сребро̀, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды ѡ҆брѣ́тшыѧсѧ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни и҆
25: 24
1 Паралїпом. 26: 15
оу҆ а҆вдедо́ма, и҆ сокрѡ́вища до́мꙋ царе́ва, и҆ сынѡ́въ зало́га, и҆ возвратѝ въ самарі́ю. 25
25: 25
4 Ца́рств. 14: 17
И҆ поживѐ а҆масі́а сы́нъ і҆ѡа́совъ, ца́рь і҆ꙋ́динъ, по оу҆ме́ртвїи і҆ѡа́са сы́на і҆ѡаха́зова царѧ̀ і҆н҃лева пѧтьна́десѧть лѣ́тъ. 26
25: 26
4 Ца́рств. 14: 1
Прѡ́чаѧ же словеса̀ а҆масі̑ина пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ, не се́ ли, пи̑сана сꙋ́ть въ кни́зѣ царе́й і҆ꙋ́диныхъ и҆ і҆н҃левыхъ; 27
25: 27
3 Ца́рств. 15: 27
4 Ца́рств. 14: 19
И҆ во вре́мѧ є҆гда̀ а҆масі́а ѿстꙋпѝ ѿ гдⷭ҇а, и҆ нападо́ша на него̀ нападе́нїемъ, и҆ побѣжѐ и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма въ лахі́съ. И҆ посла́ша в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ въ лахі́съ, и҆ оу҆би́ша є҆го̀ тꙋ̀. 28 И҆ взѧ́ша є҆го̀ на ко́нехъ и҆ погребо́ша є҆го̀ со ѻ҆тцы̑ є҆гѡ̀ во гра́дѣ даві́довѣ.

26

ГЛАВА̀ к҃ѕ.

261 И҆ взѧ́ша

26: 1
4 Ца́рств. 14: 21
15: 1
всѝ лю́дїе і҆ꙋ̑дины (сы́на є҆гѡ̀) ѻ҆зі́ю, ѻ҆́нъ же бѣ̀ лѣ́тъ шестина́десѧти, и҆ поста́внша є҆го̀ царе́мъ вмѣ́стѡ а҆масі́и ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀. 2 То́й созда̀ є҆ла́ѳъ, то́й возвратѝ є҆го̀ і҆ꙋ́дѣ по оу҆спе́нїи царѧ̀ со ѻ҆тцы̑ є҆гѡ̀. 3
26: 3
4 Ца́рств. 15: 2
Шестина́десѧти лѣ́тъ бы́сть ѻ҆зі́а, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ пѧтьдесѧ́тъ два̀ лѣ́та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ і҆ехелі́а ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма. 4
26: 4
4 Ца́рств. 15: 3
2 Паралїпом. 25: 2
И҆ сотворѝ пра́вое пред̾ гдⷭ҇емъ по всѣ́мъ, є҆ли̑ка сотворѝ а҆масі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, 5
26: 5
4 Ца́рств. 12: 2
и҆ бѣ̀ взыска́ѧ гдⷭ҇а во дни̑ заха́рїи разꙋмѣ́ющагѡ во стра́сѣ гдⷭ҇ни, и҆ во дни̑ є҆гѡ̀ взыска̀ гдⷭ҇а, и҆ бл҃гопоспѣшѝ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь. 6
26: 6
А҆мѡ́с. 1: 8
И҆ и҆зы́де, и҆ ѡ҆полчи́сѧ проти́вꙋ и҆ноплеме́нникѡвъ, и҆ разорѝ стѣ́ны гє́ѳски и҆ стѣ́ны і҆авни́ра и҆ стѣ́ны а҆зѡ́та и҆ созда̀ гра́ды а҆зѡ̑тски и҆ во и҆ноплеме́нницѣхъ. 7 И҆ оу҆крѣпѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь проти́вꙋ и҆ноплеме́нникѡвъ и҆ проти́вꙋ а҆ра́вѡвъ, и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ въ ка́менїихъ, и҆ проти́вꙋ мїне́ѡвъ. 8 И҆ да́ша мїне́є да́ры ѻ҆зі́и, и҆ прослы̀ и҆́мѧ є҆гѡ̀ да́же до вхо́да є҆гѵ́петскагѡ, поне́же оу҆крѣпи́сѧ до высоты̀. 9 Созда́ же ѻ҆зі́а столпы̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ над̾ враты̀ оу҆́гла и҆ над̾ враты̀ ю҆до́льными и҆ над̾ оу҆гла́ми, и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ: 10 и҆ оу҆стро́и столпы̀ въ пꙋсты́ни, и҆ и҆скопа̀ кла̑дѧзи мнѡ́ги, поне́же и҆мѧ́ше мнѡ́ги скоты̀ на по́ли и҆ въ пꙋсты́ни, и҆ дѣ́латєли вїногра́дѡвъ на гора́хъ и҆ на карми́лѣ, бѣ́ бо мꙋ́жъ любоземледѣ́ленъ. 11 Бы́сть же ѻ҆зі́и си́ла творѧ́щаѧ бра́нь, и҆ и҆сходѧ́щаѧ къ ѡ҆полче́нїю на бра́нь, и҆ входѧ́щаѧ на ѡ҆полче́нїе въ число̀: и҆ бѣ̀ число̀ и҆́хъ под̾ рꙋко́ю і҆еи́лѧ пи́сарѧ и҆ маасі́и сꙋдїѝ и҆ под̾ рꙋко́ю а҆нані́и намѣ́стника ца́рска. 12 Всѐ число̀ ѻ҆те́чествъ нача́лникѡвъ си́льныхъ на бра́нь двѣ̀ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ, 13 и҆ съ ни́ми си́лы вое́нныѧ три́ста се́дмь ты́сѧщъ и҆ пѧ́ть сѡ́тъ: сі́и творѧ́хꙋ бра́нь въ си́лѣ крѣ́пцѣ, помога́юще царю̀ проти́вꙋ сꙋпоста̑тъ. 14 Оу҆гото́ва же и҆̀мъ ѻ҆зі́а все́й си́лѣ щиты̀ и҆ копїѧ̀, и҆ шле́мы и҆ бронѧ̑, лꙋ́ки же и҆ пра́щы на мета́нїе ка́менїѧ. 15 И҆ сотворѝ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ хи́трѡсти оу҆хищрє́ныѧ вы́мысломъ, є҆́же бы́ти и҆̀мъ на столпѣ́хъ и҆ на оу҆глѣ́хъ, да ме́щꙋтъ стрѣ́лы и҆ ка́мєнїѧ вє́лїѧ: и҆ слы́шано бы́сть оу҆строе́нїе є҆гѡ̀ до дале́ча, поне́же оу҆дивле́нъ бы́сть и҆щѧ̀ по́мощи (ѿ гдⷭ҇а), до́ндеже оу҆крѣпи́сѧ. 16
26: 16
4 Ца́рств. 15: 6
2 Паралїпом. 25: 19
И҆ є҆гда̀ оу҆крѣпи́сѧ, вознесе́сѧ се́рдце є҆гѡ̀ на па́гꙋбꙋ (свою̀): и҆ ѡ҆би́дѣ гдⷭ҇а бг҃а своего̀,
26: 16
И҆схо́д. 30: 7
и҆ вни́де въ це́рковь гдⷭ҇ню покади́ти над̾ ѻ҆лтаре́мъ ѳѷмїа́мѡвъ. 17
26: 17
1 Паралїпом. 6: 10
И҆ вни́де по не́мъ а҆за́рїа свѧще́нникъ и҆ съ ни́мъ свѧще́нницы гдⷭ҇ни ѻ҆́смьдесѧтъ, сы́нове си́льнїи. 18
26: 18
Чи́сл. 18: 7
И҆ ста́ша проти́внѡ ѻ҆зі́и царю̀ и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: нѣ́сть твоѐ, ѻ҆зі́е, да кади́ши ѳѷмїа́момъ гдⷭ҇еви, но то́кмѡ свѧще́нникѡмъ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ ѡ҆свѧщє́ннымъ кади́ти: и҆зы́ди и҆з̾ свѧти́лища, ꙗ҆́кѡ ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а:
26: 18
Е҆вр. 5: 4
и҆ не вмѣни́тсѧ тебѣ̀ сїѐ во сла́вꙋ ѿ гдⷭ҇а бг҃а. 19 И҆ прогнѣ́васѧ ѻ҆зі́а, и҆ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ кади́лница є҆́же кади́ти во хра́мѣ: и҆ внегда̀ раз̾ѧри́сѧ ѻ҆́нъ на жерцы̀ гдⷭ҇ни, и҆
26: 19
4 Ца́рств. 5: 27
15: 5
прока́за взы́де на чело̀ є҆го́же пред̾ свѧщє́нники въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, на ѻ҆лтарѝ ѳѷмїа́мнѣмъ. 20 И҆ ѡ҆брати́сѧ къ немꙋ̀ а҆за́рїа а҆рхїере́й и҆ свѧще́нницы, и҆ сѐ, то́й прокаже́нъ на челѣ̀ свое́мъ, и҆ и҆згна́ша є҆го̀ ѿтꙋ́дꙋ, и҆́бо и҆ са́мъ тща́шесѧ и҆зы́ти, ꙗ҆́кѡ ѡ҆бличѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь. 21
26: 21
4 Ца́рств. 15: 5
Бы́сть же ѻ҆зі́а ца́рь прокаже́нъ да́же до днѐ сме́рти своеѧ̀ и҆ сѣдѧ́ше въ домꙋ̀ ѿлꙋче́нѣ прокаже́нъ, поне́же ѿто́рженъ бы́сть ѿ до́мꙋ гдⷭ҇ню: і҆ѡаѳа́мъ же сы́нъ є҆гѡ̀ бѣ̀ над̾ ца́рствомъ є҆гѡ̀ сꙋдѧ̀ лю́демъ землѝ. 22 Прѡ́чаѧ же словеса̀ ѻ҆зі́и пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ напи̑сана оу҆ и҆са́їи сы́на а҆мѡ́сова прⷪ҇ро́ка. 23
26: 23
4 Ца́рств. 15: 7
И҆ оу҆́спе ѻ҆зі́а со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ со ѻ҆тцы̑ є҆гѡ̀ въ по́ли ца́рскихъ гробѡ́въ, занѐ рѣ́ша, ꙗ҆́кѡ прокаже́нъ бы́сть. И҆ воцари́сѧ і҆ѡаѳа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.

27

ГЛАВА̀ к҃з.

271 Сы́нъ

27: 1
4 Ца́рств. 15: 33
два́десѧти и҆ пѧтѝ лѣ́тъ бѧ́ше і҆ѡаѳа́мъ, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ шестьна́десѧть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тере є҆гѡ̀ і҆ерꙋса̀, дщѝ садѡ́кова. 2 И҆ сотворѝ пра́вое пред̾ гдⷭ҇емъ по всѣ́мъ, ꙗ҆̀же сотворѝ ѻ҆зі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, ѻ҆ба́че не вни́де въ це́рковь гдⷭ҇ню,
27: 2
4 Ца́рств. 15: 34
и҆ є҆щѐ лю́дїе согрѣша́хꙋ. 3 То́й созда̀ врата̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ высѡ́каѧ, и҆ на стѣнѣ̀
27: 3
Неем. 3: 26,27
11: 21
ѻ҆́фли созда̀ мнѡ́га: 4 и҆ гра́ды созда̀ на гора́хъ і҆ꙋ́диныхъ, и҆ въ дꙋбра́вѣхъ дворы̀ и҆ столпы̀. 5 И҆ то́й ѡ҆полчи́сѧ проти́вꙋ царѧ̀ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ ѡ҆долѣ̀ є҆го̀: и҆ даѧ́хꙋ є҆мꙋ̀ сы́нове а҆ммѡ̑ни на всѧ́кое лѣ́то по стꙋ̀ тала̑нтъ сребра̀ и҆ де́сѧть ты́сѧщъ кѡ́ръ (мѣ́ръ) пшени́цы и҆ де́сѧть ты́сѧщъ ꙗ҆чме́нѧ: сїѧ̑ є҆мꙋ̀ приноша́ше ца́рь сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ на лѣ́то, въ пе́рвое лѣ́то и҆ второ́е и҆ тре́тїе. 6 И҆ оу҆крѣпи́сѧ і҆ѡаѳа́мъ, ꙗ҆́кѡ оу҆гото́ва пꙋти̑ своѧ̑ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ свои́мъ. 7 Прѡ́чаѧ же словеса̀ і҆ѡаѳа̑млѧ, и҆ бра́нь, и҆ дѣѧ̑нїѧ є҆гѡ̀,
27: 7
4 Ца́рств. 15: 32
сѐ, пи̑сана въ кни́зѣ царе́й і҆ꙋ́диныхъ и҆ і҆н҃левыхъ. 8 Сы́нъ два́десѧти и҆ пѧтѝ лѣ́тъ бѧ́ше, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ шестьна́десѧть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 9 Оу҆́спе же і҆ѡаѳа́мъ со ѻ҆тцы̑ свои́ми и҆ погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ даві́довѣ. И҆ воцари́сѧ
27: 9
4 Ца́рств. 15: 38
а҆ха́зъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.