Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Прїи́де же

11: 1
3 Ца́рств. 12: 21
ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ созва̀ (ве́сь) до́мъ і҆ꙋ́динъ и҆ венїамі́нь, сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ и҆збра́нныхъ ю҆́ношей творѧ́щихъ бра́нь, и҆ воева́ше проти́вꙋ і҆н҃лѧ и҆ і҆еровоа́ма, да ѡ҆брати́тъ къ себѣ̀ ца́рство. 2
11: 2
3 Ца́рств. 12: 22
И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ саме́ю человѣ́кꙋ бж҃їю, гл҃ѧ: 3 глаго́ли къ ровоа́мꙋ сы́нꙋ соломѡ́ню, царю̀ і҆ꙋ́динꙋ, и҆ ко всемꙋ̀ і҆н҃лю, и҆́же є҆́сть во і҆ꙋ́дѣ и҆ венїамі́нѣ: 4 сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь: не восходи́те, нижѐ ѡ҆полча́йтесѧ проти́вꙋ бра́тїи ва́шеѧ: возврати́тесѧ кі́йждо въ до́мъ сво́й,
11: 4
3 Ца́рств. 12: 24
2 Паралїпом. 10: 15
занѐ ѿ менє̀ бы́сть гл҃го́лъ се́й. И҆ послꙋ́шаша сло́ва гдⷭ҇нѧ, и҆ возврати́шасѧ, и҆ не поидо́ша проти́вꙋ і҆еровоа́ма. 5 Ѡ҆бита́ же ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ созда̀ гра́ды стѣна̑ты во і҆ꙋде́и: 6
11: 6
Быт. 35: 19
состро́и же виѳлее́мъ и҆ є҆та́мъ, и҆ ѳекꙋѐ 7 и҆ веѳсꙋ́ръ, и҆ сокхѡ́ѳъ и҆ ѻ҆долла́мъ, 8 и҆ ге́ѳъ и҆ марїса́нъ, и҆ зі́фъ 9 и҆ а҆дꙋре́мъ, и҆ лахі́съ и҆ а҆зи́кꙋ, 10 и҆ сала́ю и҆ є҆лѡ́нъ и҆ хеврѡ́нъ, и҆́же є҆́сть і҆ꙋ́динъ и҆ венїамі́нь, гра́ды крѣ́пкїѧ: 11 и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ стѣна́ми, и҆ поста́ви въ ни́хъ нача́лники, житохрани̑лища, и҆ є҆ле́й и҆ вїно̀, 12 во всѧ́цѣмъ гра́дѣ щиты̀ и҆ ко́пїѧ, и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ во мно́жествѣ ѕѣлѡ̀, и҆ бы́ста под̾ ни́мъ і҆ꙋ́да и҆ венїамі́нъ. 13 Свѧще́нницы же и҆ леѵі́ты, и҆̀же бѧ́хꙋ во все́мъ і҆н҃ли, собра́шасѧ къ немꙋ̀ ѿ всѣ́хъ предѣ́лъ: 14
11: 14
Чи́сл. 35: 2
ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́виша леѵі́ти селє́нїѧ ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀ и҆ поидо́ша ко і҆ꙋ́дѣ во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
11: 14
3 Ца́рств. 12: 31
поне́же и҆згна̀ и҆̀хъ і҆еровоа́мъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀, є҆́же не слꙋжи́ти гдⷭ҇еви: 15
11: 15
3 Ца́рств. 12: 31
2 Паралїпом. 13: 9
и҆ поста́ви себѣ̀ жерцы̀ на высо́кихъ, и҆ і҆́дѡлѡмъ, и҆ сꙋ́єтнымъ, и҆ телцє́мъ, и҆̀хже сотворѝ і҆еровоа́мъ. 16 И҆ и҆згна̀ и҆̀хъ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ, и҆̀же вда́ша се́рдце своѐ, да взы́щꙋтъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева: и҆ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ пожре́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ свои́хъ: 17
11: 17
2 Паралїпом. 12: 1
и҆ оу҆крѣпи́ша ца́рство і҆ꙋ́дино. И҆ оу҆крѣпи́сѧ ровоа́мъ сы́нъ соломѡ́нь въ трѝ лѣ́та, хожда́ше бо по пꙋтє́мъ даві́да и҆ соломѡ́на ѻ҆тца̀ своегѡ̀ лѣ́та трѝ. 18 И҆ взѧ̀ себѣ̀ ровоа́мъ женꙋ̀ моола́ѳꙋ, дще́рь і҆ерїмѡ́ѳа сы́на даві́дова, и҆ а҆вїге́ю дще́рь
11: 18
1 Ца́рств. 16: 6
є҆лїа́ва сы́на і҆ессе́ова. 19 И҆ родѝ є҆мꙋ̀ сы́ны: і҆еꙋ́са и҆ саморі́а и҆ заа́ма. 20 По си́хъ же поѧ̀ себѣ̀
11: 20
2 Паралїпом. 13: 2
маа́хꙋ дще́рь а҆вессалѡ́млю, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ а҆ві́ю и҆ і҆еѳѳі́а, и҆ зі́зꙋ и҆ салимѡ́ѳа. 21
11: 21
2 Ца́рств. 14: 27
3 Ца́рств. 15: 2
И҆ возлюбѝ ровоа́мъ маа́хꙋ дще́рь а҆вессалѡ́млю па́че всѣ́хъ же́нъ свои́хъ и҆ подло́жницъ свои́хъ, ꙗ҆́кѡ же́нъ ѻ҆смьна́десѧть и҆мѣ̀ и҆ подло́жницъ шестьдесѧ́тъ: и҆ родѝ два́десѧть ѻ҆́смь сынѡ́въ и҆ шестьдесѧ́тъ дще́рей. 22
11: 22
3 Ца́рств. 15: 1
И҆ поста́ви въ нача́лника ровоа́мъ а҆ві́ю сы́на маа́хина и҆ кнѧ́земъ над̾ все́ю бра́тїею є҆гѡ̀, того̀ бо и҆ царе́мъ сотвори́ти помышлѧ́ше. 23 И҆ возрастѐ па́че всѣ́хъ бра́тїй свои́хъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ венїамі́нихъ и҆ во градѣ́хъ крѣ́пкихъ, и҆ дадѐ и҆̀мъ пи́щи мно́жество мно́го, и҆ мно́гихъ взыска̀ же́нъ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆

12: 1
2 Паралїпом. 11: 17
бы́сть є҆гда̀ оу҆стро́исѧ ца́рство ровоа́мово, и҆ оу҆крѣпи́сѧ,
12: 1
Второзак. 32: 15
3 Ца́рств. 14: 25
ѡ҆ста́ви за́пѡвѣди гдⷭ҇ни, и҆ ве́сь і҆н҃ль съ ни́мъ. 2 И҆ бы́сть въ лѣ́то пѧ́тое ца́рства ровоа́млѧ взы́де
12: 2
3 Ца́рств. 14: 25
сꙋсакі́мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй на і҆ерⷭ҇ли́мъ, занѐ согрѣши́ша пред̾ гдⷭ҇емъ, 3 съ ты́сѧщїю и҆ двѣма̀ сты̀ колесни́цъ и҆ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ кѡ́нникъ, и҆ не бѣ̀ числа̀ наро́дꙋ прише́дшемꙋ съ ни́мъ ѿ є҆гѵ́пта, лївѵ́ане, трѡглодѵ́тѧне и҆ є҆ѳїо́плѧне: 4 и҆ взѧ́ша гра́ды крѣ́пкїѧ, и҆̀же бѧ́хꙋ во і҆ꙋ́дѣ, и҆ прїидо́ша да́же до і҆ерⷭ҇ли́ма. 5 Саме́а же прⷪ҇ро́къ вни́де къ ровоа́мꙋ и҆ къ нача́лникѡмъ і҆ꙋ̑динымъ, и҆̀же со́брани бѧ́хꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мъ ѿ лица̀ сꙋсакі́мова, и҆ речѐ къ ни̑мъ: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь:
12: 5
2 Паралїпом. 15: 2
вы̀ ѡ҆ста́висте мѧ̀, и҆ а҆́зъ ѡ҆ста́влю ва́съ въ рꙋкꙋ̀ сꙋсакі́ма. 6 И҆ посрами́шасѧ нача̑лницы і҆н҃лєвы и҆ ца́рь и҆ реко́ша:
12: 6
Дан. 9: 14
првⷣнъ гдⷭ҇ь. 7
12: 7
І҆ерем. 18: 8
Е҆гда́ же ви́дѣ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ смири́шасѧ, и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ саме́ю, гл҃ѧ: смири́шасѧ, не разорю̀ и҆̀хъ, и҆ да́мъ и҆̀мъ вма́лѣ спⷭ҇нїе, и҆ не оу҆ка́нетъ ꙗ҆́рость моѧ̀ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, 8 ѻ҆ба́че бꙋ́дꙋтъ въ рабы̑, да позна́ютъ рабо́тꙋ мою̀ и҆ рабо́тꙋ ца́рства землѝ. 9 И҆ взы́де сꙋсакі́мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
12: 9
3 Ца́рств. 14: 26
и҆ взѧ̀ сокрѡ́вища, ꙗ҆̀же въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ сокрѡ́вища, ꙗ҆̀же въ домꙋ̀
12: 9
3 Ца́рств. 10: 17
2 Паралїпом. 9: 15
царе́вѣ, всѧ̑ взѧ̀: и҆ взѧ̀ щиты̀ златы̑ѧ, и҆̀хже сотворѝ соломѡ́нъ. 10
12: 10
3 Ца́рств. 14: 27
И҆ сотворѝ ца́рь ровоа́мъ щиты̀ мѣ́дѧны вмѣ́стѡ и҆̀хъ. И҆ поста́ви на ни́мъ сꙋсакі́мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй нача́лникѡвъ предходѧ́щихъ стрегꙋ́щихъ врата̀ царє́ва: 11 и҆ бы́сть внегда̀ входи́ти царю̀ въ до́мъ гдⷭ҇ень, вхожда́хꙋ стрегꙋ́щїи и҆ предходѧ́щїи, и҆ ѡ҆браща́ющесѧ восхожда́хꙋ предходѧ́щїи ко ѻ҆рꙋжехрани́телницѣ свое́й. 12
12: 12
3 Ца́рств. 21: 29
14: 13
И҆ є҆гда̀ смири́сѧ то́й, ѿврати́сѧ ѿ негѡ̀ ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ, а҆ не въ разоре́нїе въ коне́цъ: и҆́бо и҆ во і҆ꙋ́дѣ бѧ́хꙋ словеса̀ бла̑га. 13
12: 13
3 Ца́рств. 14: 21
И҆ оу҆крѣпи́сѧ ца́рь ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ ца́рствова: четы́редесѧти же и҆ є҆ди́нагѡ лѣ́та бы́сть ровоа́мъ, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ седмьна́десѧть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, во гра́дѣ, є҆го́же и҆збра̀ гдⷭ҇ь, да и҆менꙋ́етсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀ тꙋ̀ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ. И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ ноома̀ а҆ммані́тынѧ. 14 И҆ сотворѝ лꙋка́вое, ꙗ҆́кѡ не и҆спра́ви се́рдца своегѡ̀, да взы́щетъ гдⷭ҇а. 15
12: 15
3 Ца́рств. 14: 29
Словеса́ же ровоа́мѡва пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ не се́ ли, сꙋ́ть пи̑сана въ словесѣ́хъ саме́а прⷪ҇ро́ка и҆ а҆́дда прови́дѧщагѡ, и҆ дѣѧ̑нїѧ є҆гѡ̀;
12: 15
3 Ца́рств. 15: 6
И҆ воева́ше ровоа́мъ и҆ і҆еровоа́мъ во всѧ̑ дни̑. 16 И҆ оу҆́мре ровоа́мъ и҆ погребе́нъ бы́сть со ѻ҆тцы̑ свои́ми во гра́дѣ даві́довѣ.
12: 16
3 Ца́рств. 14: 31
И҆ воцари́сѧ а҆ві́а сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.

13

ГЛАВА̀ 13.

131 Въ лѣ́то

13: 1
3 Ца́рств. 15: 1
ѻ҆смоена́десѧть ца́рства і҆еровоа́млѧ воцари́сѧ а҆ві́а над̾ і҆ꙋ́дою: 2 трѝ лѣ́та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
13: 2
3 Ца́рств. 15: 2
2 Паралїпом. 11: 20
И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ мааха̀ дще́рь оу҆рїи́лева ѿ гаваѡ́на. И҆ бѣ̀ бра́нь междꙋ̀ і҆еровоа́момъ и҆ междꙋ̀ а҆ві́ею. 3
13: 3
3 Ца́рств. 15: 7
И҆ ѡ҆полчи́сѧ а҆ві́а въ си́лѣ во́инскїѧ си́лы, въ четы́рехъ ста́хъ ты́сѧщахъ мꙋже́й си́льныхъ: і҆еровоа́мъ же оу҆стро́и сопроти́вꙋ є҆гѡ̀ бра́нь во ѻ҆смѝ ста́хъ ты́сѧщахъ мꙋже́й вое́нныхъ крѣ́пкихъ си́лою. 4 Ста́ же а҆ві́а на горѣ̀ сомо́ри, ꙗ҆́же є҆́сть на горѣ̀ є҆фре́мли, и҆ речѐ: слы́шите і҆еровоа́мъ и҆ ве́сь і҆н҃ль: 5 и҆лѝ не вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ дадѐ ца́рство даві́дꙋ над̾ і҆н҃лемъ во вѣ́ки и҆ сыновѡ́мъ є҆гѡ̀ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ; 6
13: 6
3 Ца́рств. 11: 26
и҆ воста̀ і҆еровоа́мъ сы́нъ нава́товъ, ра́бъ соломѡ́на сы́на даві́дова, и҆ ѿве́ржесѧ ѿ господи́на своегѡ̀: 7 и҆ собра́шасѧ къ немꙋ̀ мꙋ́жїе па́гꙋбнїи, сы́нове законопрестꙋ́пнїи, и҆ воста̀ проти́вꙋ ровоа́ма сы́на соломѡ́нова, ровоа́мъ же бѣ̀ ю҆нѣ́йшїй и҆ се́рдцемъ страшли́въ, и҆ не возмо́же противоста́ти лицꙋ̀ є҆гѡ̀: 8
13: 8
3 Ца́рств. 12: 28
и҆ нн҃ѣ вы̀ глаго́лете противоста́ти лицꙋ̀ црⷭ҇тва гдⷭ҇нѧ въ рꙋцѣ̀ сынѡ́въ даві́довыхъ: и҆ вы̀ мно́зи ѕѣлѡ̀, и҆ съ ва́ми телцы̀ златі́и, и҆̀хже сотворѝ ва́мъ і҆еровоа́мъ въ бо́ги: 9 не и҆зверго́сте ли свѧще́нникѡвъ гдⷭ҇нихъ сынѡ́въ а҆арѡ́нихъ и҆ леѵі́тѡвъ,
13: 9
2 Паралїпом. 11: 15
3 Ца́рств. 12: 31
и҆ сотвори́сте себѣ̀ жерцы̀ ѿ люді́й всеѧ̀ землѝ, приходѧ́й напо́лнити рꙋ́кꙋ свою̀ телце́мъ ѿ волѡ́въ и҆ ѻ҆бна́ми седмїю̀, и҆ сотвори́сѧ жерце́мъ не сꙋ́щемꙋ бо́гꙋ: 10 мы́ же гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ не ѡ҆ста́вихомъ, и҆ свѧще́нницы є҆гѡ̀ слꙋ́жатъ гдⷭ҇ꙋ, сы́нове а҆арѡ́ни и҆ леѵі́ти, 11 и҆ по чреда́мъ свои̑мъ жрꙋ́тъ гдⷭ҇ꙋ всесожжє́нїѧ
13: 11
И҆схо́д. 27: 21
оу҆́трѡ и҆ пред̾ ве́черомъ, и҆ ѳѷмїа́мъ сложе́нїѧ,
13: 11
Леѵі́т. 24: 4,6
и҆ предложє́нїѧ хлѣ́бѡвъ на трапе́зѣ чи́стѣй, и҆ свѣти́лникъ златы́й, и҆ свѣ́щники возжже́нїѧ возжиза́ти къ ве́черꙋ:
13: 11
Леѵі́т. 8: 35
мы́ бо храни́мъ стражбы̑ гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ на́шихъ, вы́ же є҆го̀ ѡ҆ста́висте: 12 и҆ сѐ, съ на́ми
13: 12
Второзак. 20: 4
въ нача́лѣ гдⷭ҇ь, и҆ свѧще́нницы є҆гѡ̀, и҆
13: 12
Чи́сл. 10: 9
трꙋбы̑ зна́менованїѧ, є҆́же зна́менати проти́вꙋ ва́мъ: сы́нове і҆н҃лєвы, не ра́тꙋйте проти́вꙋ гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ ва́шихъ,
13: 12
Чи́сл. 14: 41
поне́же не благопоспѣши́тсѧ ва́мъ. 13 І҆еровоа́мъ же ѡ҆братѝ подса́дꙋ прїитѝ є҆мꙋ̀ созадѝ, и҆ бы́сть проти́вꙋ і҆ꙋ́ды (са́мъ), подса́да же созадѝ. 14 И҆ ѡ҆брати́сѧ і҆ꙋ́да, и҆ сѐ, є҆мꙋ̀ бра́нь сопредѝ и҆ созадѝ, и҆ возопи́ша ко гдⷭ҇ꙋ,
13: 14
Чи́сл. 10: 9
І҆ис. Наѵ. 6: 3
и҆ свѧще́нницы вострꙋби́ша трꙋба́ми: 15 и҆ возопи́ша мꙋ́жїе і҆ꙋ̑дины. И҆ бы́сть вопїю́щымъ мꙋжє́мъ і҆ꙋ̑динымъ, и҆ гдⷭ҇ь поразѝ і҆еровоа́ма и҆ і҆н҃лѧ пред̾ а҆ві́ею и҆ і҆ꙋ́дою: 16 и҆ бѣжа́ша сы́нове і҆н҃лєвы ѿ лица̀ і҆ꙋ́ды, и҆ предадѐ и҆̀хъ гдⷭ҇ь бг҃ъ въ рꙋ́ки и҆́хъ: 17 и҆ поразѝ и҆̀хъ а҆ві́а и҆ лю́дїе є҆гѡ̀ ꙗ҆́звою вели́кою, и҆ падо́ша ра́нени ѿ і҆н҃лѧ пѧ́ть сѡ́тъ ты́сѧщъ мꙋже́й крѣ́пкихъ. 18
13: 18
Ѱал. 105: 42
И҆ смири́шасѧ сы́нове і҆н҃лєвы въ де́нь то́й, и҆ оу҆крѣпи́шасѧ сы́нове і҆ꙋ̑дины, ꙗ҆́кѡ оу҆пова́ша на гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ. 19 Погна́ же а҆ві́а в̾слѣ́дъ і҆еровоа́ма и҆ взѧ̀ ѿ негѡ̀ гра́ды:
13: 19
3 Ца́рств. 12: 29
веѳи́ль и҆ се́ла є҆гѡ̀, и҆ і҆есѵ́нꙋ и҆ се́ла є҆ѧ̀, и҆
13: 19
І҆ѡа́н. 11: 54
є҆фрѡ́нъ и҆ се́ла є҆гѡ̀. 20 И҆ не возмо́же ктомꙋ̀ проти́витисѧ і҆еровоа́мъ во всѧ̑ дни̑ а҆ві́и, и҆ поразѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь: и҆ оу҆́мре. 21 А҆ві́а же оу҆крѣпи́сѧ, и҆ поѧ́тъ себѣ̀ же́нъ четырена́десѧть, и҆ родѝ два́десѧть два̀ сы̑на и҆ шестьна́десѧть дще́рей. 22
13: 22
3 Ца́рств. 15: 3
Прѡ́чаѧ же словеса̀ а҆ві́єва и҆ дѣѧ̑нїѧ є҆гѡ̀ и҆ словеса̀ є҆гѡ̀ пи̑сана въ кни́зѣ а҆́дды прⷪ҇ро́ка.