Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 И҆

10: 1
3 Ца́рств. 12: 1
прїи́де ровоа́мъ въ сѷхе́мъ, занѐ въ сѷхе́мъ ве́сь і҆н҃ль сни́десѧ поста́вити є҆го̀ царе́мъ. 2
10: 2
3 Ца́рств. 12: 2
И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша і҆еровоа́мъ сы́нъ нава́товъ, и҆́же бѣ̀ во є҆гѵ́птѣ, ꙗ҆́кѡ
10: 2
3 Ца́рств. 11: 40
оу҆бѣжѐ ѿ лица̀ соломѡ́на царѧ̀, и҆ ѡ҆бита̀ і҆еровоа́мъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ возврати́сѧ і҆еровоа́мъ ѿ є҆гѵ́пта. 3 И҆ посла́ша и҆ призва́ша є҆го̀. И҆ прїи́де і҆еровоа́мъ и҆ всѐ собра́нїе і҆н҃лево ко царю̀ ровоа́мꙋ, глаго́люще: 4 ѻ҆те́цъ тво́й ѡ҆жесточѝ и҆́го на́ше, ты̀ же нн҃ѣ ѡ҆сла́би ѿ рабо́ты ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ же́стокїѧ и҆ ѿ и҆́га є҆гѡ̀ тѧ́жкагѡ, є҆́же возложѝ на на́съ, и҆ послꙋ́жимъ тебѣ̀. 5 И҆ речѐ и҆̀мъ:
10: 5
3 Ца́рств. 12: 5
поиди́те да́же до трїе́хъ дні́й и҆ прїиди́те ко мнѣ̀. И҆ ѿидо́ша лю́дїе. 6 И҆ собра̀ ца́рь ровоа́мъ старѣ́йшины, и҆̀же стоѧ́хꙋ пред̾ соломѡ́нъ ѻ҆тце́мъ є҆гѡ̀, є҆гда̀ є҆щѐ живѧ́ше, глаго́лѧ: како́въ вы̀ даетѐ совѣ́тъ ѿвѣща́ти лю́демъ си̑мъ; 7 И҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: а҆́ще дне́сь бꙋ́деши во благо́е лю́демъ си̑мъ, и҆ благоꙋгоди́ши, и҆ рече́ши и҆̀мъ словеса̀ блага̑ѧ, то̀ послꙋ́жатъ тебѣ̀ во всѧ̑ дни̑. 8
10: 8
3 Ца́рств. 12: 8
И҆ ѡ҆ста́ви совѣ́тъ старѣ́йшинъ, є҆го́же совѣща́ша є҆мꙋ̀: и҆ совѣ́товаше со ю҆́ношами, и҆̀же съ ни́мъ воспита́ни бѧ́хꙋ и҆ стоѧ́хꙋ пред̾ ни́мъ, 9 и҆ речѐ къ ни̑мъ: что̀ вы̀ собѣ́тꙋете, да ѿвѣща́ю лю́демъ си̑мъ, и҆̀же рѣ́ша мнѣ̀, глаго́люще: ѡ҆блегчѝ и҆́го, є҆́же наложѝ на ны̀ ѻ҆те́цъ тво́й; 10
10: 10
3 Ца́рств. 12: 10
И҆ ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ ѻ҆́троцы воспита́ннїи съ ни́мъ, глаго́люще: та́кѡ рече́ши лю́демъ, и҆̀хже реко́ша тебѣ̀, глаго́люще: ѻ҆те́цъ тво́й ѡ҆тѧгчѝ и҆́го на́ше, ты́ же ѡ҆блегчѝ на́мъ: та́кѡ ѿвѣща́й къ ни̑мъ: ме́ншїй пе́рстъ мо́й толстѣ́е є҆́сть чре́слъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀: 11 ѻ҆те́цъ мо́й наложѝ ва́мъ тѧ́жкое и҆́го, а҆́зъ же (тѧ́гости) приложꙋ̀ на и҆́го ва́ше: ѻ҆те́цъ мо́й би́лъ ва́съ бичмѝ, а҆́зъ же бꙋ́дꙋ би́ти ва́съ скорпїо́нами. 12
10: 12
3 Ца́рств. 12: 12
Сїрах. 47: 28
И҆ прїи́де і҆еровоа́мъ и҆ всѝ лю́дїе къ ровоа́мꙋ въ де́нь тре́тїй, ꙗ҆́коже повелѣ̀ и҆̀мъ ца́рь, глаго́лѧ: возврати́тесѧ ко мнѣ̀ въ де́нь тре́тїй. 13 И҆ ѿвѣща̀ ца́рь же́стокѡ, и҆ ѡ҆ста́ви ца́рь ровоа́мъ совѣ́тъ старѣ́йшинъ, и҆ речѐ къ ни̑мъ по совѣ́тꙋ ю҆́нѡшъ, глаго́лѧ: 14 ѻ҆те́цъ мо́й ѡ҆тѧготѝ и҆́го ва́ше, а҆́зъ же приложꙋ̀ къ немꙋ̀: ѻ҆те́цъ мо́й би́лъ ва́съ бичмѝ, а҆́зъ же би́ти бꙋ́дꙋ вы̀ скорпїо́нами. 15
10: 15
3 Ца́рств. 12: 15
И҆ не послꙋ́ша ца́рь люді́й, ꙗ҆́кѡ бѣ̀ превраще́нїе ѿ бг҃а, гл҃ѧ: возста́ви гдⷭ҇ь сло́во своѐ,
10: 15
3 Ца́рств. 11: 29,31
є҆́же гл҃а рꙋко́ю а҆хі́и силѡні́ты ѡ҆ і҆еровоа́мѣ сы́нѣ нава́товѣ 16
10: 16
3 Ца́рств. 12: 16
и҆ ѡ҆ все́мъ і҆н҃ли, занѐ не послꙋ́ша ца́рь и҆́хъ. И҆ ѿвѣща́ша лю́дїе ко царю̀, глаго́люще:
10: 16
2 Ца́рств. 20: 1
ка́ѧ на́мъ ча́сть въ даві́дѣ и҆ наслѣ́дїе въ сы́нѣ і҆ессе́евѣ; возврати́сѧ въ жили̑ща твоѧ̑, і҆н҃лю, нн҃ѣ смотрѝ до́мꙋ твоегѡ̀, даві́де. И҆ и҆́де ве́сь і҆н҃ль въ жили̑ща своѧ̑. 17 Мꙋ́жїе же і҆н҃лєвы, и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, воцари́ша над̾ собо́ю ровоа́ма. 18
10: 18
3 Ца́рств. 12: 18
И҆ посла̀ ца́рь ровоа́мъ къ ни̑мъ
10: 18
3 Ца́рств. 4: 6
а҆дѡнїра́ма бы́вша над̾ да́ньми, и҆ ка́менїемъ поби́ша є҆го̀ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆ оу҆́мре. И҆ оу҆слы́ша ца́рь ровоа́мъ, и҆ потща́сѧ взы́ти на колесни́цꙋ, и҆ побѣжѐ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 19 И҆ ѿве́ржесѧ і҆н҃ль ѿ до́мꙋ даві́дова да́же до днѐ сегѡ̀.