Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло сп҃г.

31 Вѣ́рно сло́во:

3: 1
Дѣѧ̑н. 20: 28
а҆́ще кто̀ є҆пі́скопства хо́щетъ, добра̀ дѣ́ла жела́етъ. 2
3: 2
Ті́т. 1: 7
Подоба́етъ оу҆̀бо є҆пі́скопꙋ бы́ти непоро́чнꙋ, є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жꙋ, тре́звенꙋ, цѣломꙋ́дрꙋ, (благоговѣ́йнꙋ,) че́стнꙋ, страннолюби́вꙋ, оу҆чи́телнꙋ, 3
3: 3
1 Петр. 5: 2
Леѵі́т. 10: 9
не пїѧ́ницѣ, не бі́йцѣ, не сварли́вꙋ, не мшелои́мцꙋ, но кро́ткꙋ, (не зави́стливꙋ,) не сребролю́бцꙋ, 4 сво́й до́мъ до́брѣ пра́вѧщꙋ, ча̑да и҆мꙋ́щꙋ въ послꙋша́нїи со всѧ́кою чистото́ю3: 4 че́стностїю: 5 а҆́ще же кто̀ своегѡ̀ до́мꙋ не оу҆мѣ́етъ пра́вити, ка́кѡ ѡ҆ цр҃кви бж҃їей прилѣжа́ти возмо́жетъ; 6 не новокреще́ннꙋ, да не разгордѣ́всѧ въ сꙋ́дъ впаде́тъ дїа́воль. 7 Подоба́етъ же є҆мꙋ̀ и҆ свидѣ́телство добро̀ и҆мѣ́ти ѿ внѣ́шнихъ, да не въ поноше́нїе впаде́тъ и҆ въ сѣ́ть непрїѧ́зненꙋ. 8 Дїа́конѡмъ та́кожде чи̑стымъ3: 8 чє́стнымъ, не двоѧзы̑чнымъ, не вїнꙋ̀ мно́гꙋ внима́ющымъ, не скверностѧжа́тєлнымъ, 9
3: 9
1 Тїмоѳ. 1: 19
и҆мꙋ́щымъ та́инство вѣ́ры въ чи́стѣй со́вѣсти. 10 И҆ сі́и оу҆́бѡ да и҆скꙋша́ютсѧ пре́жде, пото́мъ же да слꙋ́жатъ, непоро́чни сꙋ́ще. 11 Жена́мъ та́кожде чи̑стымъ3: 11 чє́стнымъ, не клевети̑вымъ, (не нава́дницамъ,) тре́звєннымъ, вѣ́рнымъ во все́мъ. 12 Дїа́кони да быва́ютъ є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жїе, ча̑да до́брѣ пра́вѧще и҆ своѧ̑ до́мы: 13 и҆́бо слꙋжи́вшїи до́брѣ степе́нь себѣ̀ до́бръ сниска́ютъ и҆ мно́гое дерзнове́нїе въ вѣ́рѣ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ.

(Заⷱ҇ сп҃д.)

14 Сїѧ̑ пишꙋ̀ тебѣ̀, оу҆пова́ѧ прїитѝ къ тебѣ̀ ско́рѡ: 15 а҆́ще же заме́длю, да оу҆вѣ́си, ка́кѡ подоба́етъ въ домꙋ̀ бж҃їи жи́ти, ꙗ҆́же є҆́сть цр҃ковь бг҃а жи́ва, сто́лпъ и҆ оу҆твержде́нїе и҆́стины. 16 И҆ и҆сповѣ́дꙋемѡ ве́лїѧ є҆́сть бл҃гоче́стїѧ та́йна:

3: 16
І҆ѡа́н. 1: 14
бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ во пл҃ти,
3: 16
Ри́млѧн. 1: 4
ѡ҆правда́сѧ въ дс҃ѣ,
3: 16
Е҆фес. 3: 10
показа́сѧ а҆́гг҃лѡмъ,
3: 16
Ри́млѧн. 10: 18
1 Петр. 1: 12
проповѣ́данъ бы́сть во ꙗ҆зы́цѣхъ, вѣ́ровасѧ въ мі́рѣ, вознесе́сѧ во сла́вѣ.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Дх҃ъ же ꙗ҆́вственнѣ

4: 1
2 Тїмоѳ. 3: 1
2 Петр. 3: 3
гл҃етъ, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днѧѧ времена̀ ѿстꙋ́пѧтъ нѣ́цыи ѿ вѣ́ры, вне́млюще дꙋховѡ́мъ ле́стчымъ и҆ оу҆че́нїємъ бѣсѡ́вскимъ, 2 въ лицемѣ́рїи лжесловє́сникъ, сожже́нныхъ свое́ю со́вѣстїю, 3 возбранѧ́ющихъ жени́тисѧ, оу҆далѧ́тисѧ ѿ бра́шенъ, ꙗ҆̀же бг҃ъ сотворѝ въ снѣде́нїе со благодаре́нїемъ вѣ́рнымъ и҆ позна́вшымъ и҆́стинꙋ.

(Заⷱ҇ сп҃є.)

4 Занѐ всѧ́кое созда́нїе бж҃їе добро̀, и҆ ничто́же ѿме́тно, со благодаре́нїемъ прїе́млемо, 5 ѡ҆сщ҃а́етсѧ бо сло́вомъ бж҃їимъ и҆ моли́твою. 6 Сїѧ̑ всѧ̑ сказꙋ́ѧ бра́тїи, до́бръ бꙋ́деши слꙋжи́тель і҆н҃са хрⷭ҇та̀, пита́емь словесы̀ вѣ́ры и҆ до́брымъ оу҆че́нїемъ, є҆мꙋ́же послѣ́довалъ є҆сѝ. 7 Скве́рныхъ же и҆ ба́бїихъ ба́сней ѿрица́йсѧ, ѡ҆бꙋча́й же себѐ ко бл҃гочтⷭ҇їю: 8 тѣле́сное бо ѡ҆бꙋче́нїе вма́лѣ є҆́сть поле́зно, а҆ бл҃гочтⷭ҇їе на всѐ поле́зно є҆́сть,

4: 8
Леѵі́т. 26: 3
ѡ҆бѣтова́нїе и҆мѣ́ющее живота̀ нн҃ѣшнѧгѡ и҆ грѧдꙋ́щагѡ. 9 (Заⷱ҇.) Вѣ́рно сло́во и҆ всѧ́кагѡ прїѧ́тїѧ досто́йно. 10 На сїе́ бо и҆ трꙋжда́емсѧ и҆ поноша́еми є҆смы̀, ꙗ҆́кѡ оу҆пова́хомъ на бг҃а жи́ва, и҆́же є҆́сть сп҃си́тель всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, па́че же вѣ́рнымъ. 11 Завѣщава́й сїѧ̑ и҆ оу҆чѝ. 12 Никто́же ѡ҆ ю҆́ности твое́й да неради́тъ: но ѡ҆́бразъ бꙋ́ди вѣ́рнымъ сло́вомъ, житїе́мъ, любо́вїю, дꙋ́хомъ, вѣ́рою, чтⷭ҇ото́ю. 13 До́ндеже прїидꙋ̀, внемлѝ чте́нїю, оу҆тѣше́нїю, оу҆че́нїю. 14 Не нерадѝ ѡ҆ свое́мъ дарова́нїи живꙋ́щемъ въ тебѣ̀, є҆́же дано̀ тебѣ̀ бы́сть прⷪ҇ро́чествомъ съ возложе́нїемъ рꙋ́къ свѧще́нничества. 15 Въ си́хъ поꙋча́йсѧ, въ си́хъ пребыва́й, (въ си́хъ разꙋмѣва́й,) да преспѣѧ́нїе твоѐ ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ во всѣ́хъ. 16 Внима́й себѣ̀ и҆
4: 16
І҆езек. 33: 9
оу҆че́нїю и҆ пребыва́й въ ни́хъ: сїѧ̑ бо творѧ̀,
4: 16
Дан. 12: 3
и҆ са́мъ спасе́шисѧ и҆ послꙋ́шающїи тебє̀.

5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло сп҃є.

51 Ста́рцꙋ не творѝ па́кости, но оу҆тѣша́й5: 1 ста́рца не оу҆корѧ́й, но оу҆молѧ́й ꙗ҆́коже ѻ҆тца̀: ю҆́ношы, ꙗ҆́коже бра́тїю: 2 ста̑рицы, ꙗ҆́коже ма́тєри: ю҆́ныѧ, ꙗ҆́коже сєстры̀, со всѧ́кою чистото́ю. 3 Вдови̑цы чтѝ сꙋ́щыѧ и҆́стинныѧ вдови̑цы. 4 А҆́ще же ка́ѧ вдови́ца ча̑да и҆лѝ внꙋ́чата и҆́мать, да оу҆ча́тсѧ пре́жде сво́й до́мъ бл҃гочтⷭ҇и́вѡ оу҆стро́ити и҆ взае́мъ воздаѧ́ти роди́телємъ: сїе́ бо є҆́сть бл҃гоꙋго́дно пред̾ бг҃омъ. 5

5: 5
Лꙋк. 2: 37
А҆ сꙋ́щаѧ и҆́стиннаѧ вдови́ца и҆ оу҆едине́на, оу҆пова́етъ на бг҃а и҆ пребыва́етъ въ моли́твахъ и҆ моле́нїихъ де́нь и҆ но́щь: 6 пита́ющаѧсѧ же простра́ннѡ, жива̀ оу҆мерла̀. 7 И҆ сїѧ̑ завѣщава́й, да непоро́чни бꙋ́дꙋтъ. 8 А҆́ще же кто̀ ѡ҆ свои́хъ, па́че же
5: 8
Гала́т. 6: 10
И҆са́їа. 58: 7
ѡ҆ прⷭ҇ныхъ5: 8 ѡ҆ дома́шнихъ не промышлѧ́етъ, вѣ́ры ѿве́рглсѧ є҆́сть и҆ невѣ́рнагѡ го́ршїй є҆́сть. 9 Вдови́ца же да причита́етсѧ не ме́нши лѣ́тъ шести́десѧтихъ, бы́вши є҆ди́номꙋ мꙋ́жꙋ жена̀, 10 въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́телствꙋема, а҆́ще ча̑да воспита́ла є҆́сть, а҆́ще
5: 10
Быт. 18: 4
ст҃ы́хъ но́зѣ оу҆мы̀, а҆́ще стра̑нныѧ прїѧ́тъ, а҆́ще скѡ́рбнымъ оу҆тѣше́нїе бы́сть5: 10 ско́рбныхъ снабдѣ̀, а҆́ще всѧ́комꙋ дѣ́лꙋ бл҃гꙋ послѣ́довала є҆́сть.

(Заⷱ҇ сп҃ѕ.)

11 Ю҆́ныхъ же вдови́цъ ѿрица́йсѧ: є҆гда́ бо разсвирѣ́пѣютъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀5: 11 проти́вꙋ хрⷭ҇та̀, посѧга́ти хотѧ́тъ, 12 и҆мꙋ́щыѧ грѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ пе́рвыѧ вѣ́ры ѿверго́шасѧ: 13 кꙋ́пнѡ же и҆ пра̑здны оу҆ча́тсѧ ѡ҆бходи́ти до́мы, не то́чїю же пра̑здны, но и҆ блѧди̑вы и҆ ѡ҆плази̑вы5: 13 любопы̑тны, глаго́лющыѧ, ꙗ҆̀же не подоба́етъ. 14 Хощꙋ̀ оу҆̀бо ю҆́нымъ вдови́цамъ посѧга́ти, ча̑да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни є҆ди́ны же вины̀ даѧ́ти проти́вномꙋ хꙋлы̀ ра́ди: 15 се́ бо нѣ́кїѧ разврати́шасѧ в̾слѣ́дъ сатаны̀. 16 А҆́ще кто̀ вѣ́ренъ и҆лѝ вѣ́рна и҆́мать вдови̑цы, да довли́тъ и҆̀хъ, и҆ да не тѧготи́тсѧ цр҃ковь, да сꙋ́щихъ и҆́стинныхъ вдови́цъ оу҆дово́литъ. 17 Прилѣжа́щїи же до́брѣ пресвѵ́тери сꙋгꙋ́быѧ че́сти да сподоблѧ́ютсѧ: па́че же трꙋжда́ющїисѧ въ сло́вѣ и҆ оу҆че́нїи. 18 Глаго́летъ бо писа́нїе:

5: 18
Второзак. 25: 4
1 Корі́нѳ. 9: 9
вола̀ молотѧ́ща не ѡ҆броти́ши:
5: 18
Матѳ. 10: 10
Лꙋк. 10: 7
и҆: досто́инъ дѣ́латель мзды̀ своеѧ̀. 19 На пресвѵ́тера хꙋлы̀ не прїе́мли, ра́звѣ при двою̀ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телехъ. 20 Согрѣша́ющихъ же пред̾ всѣ́ми ѡ҆блича́й, да и҆ про́чїи стра́хъ и҆́мꙋтъ. 21
5: 21
1 Тїмоѳ. 6: 13
Засвидѣ́телствꙋю пред̾ бг҃омъ, и҆ гдⷭ҇емъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆ и҆збра́нными (є҆гѡ̀) а҆́гг҃лы, да сїѧ̑ сохрани́ши без̾ лицемѣ́рїѧ, ничесѡ́же творѧ̀ по оу҆клоне́нїю.

(Заⷱ҇ сп҃з.)

22 Рꙋкѝ ско́рѡ не возлага́й ни на кого́же, нижѐ приѡбща́йсѧ чꙋжы́мъ грѣхѡ́мъ: себѐ чи́ста соблюда́й. 23 Ктомꙋ̀ не пі́й воды̀, но ма́лѡ

5: 23
Ѱал. 103: 15
вїна̀ прїе́мли, стома́ха ра́ди твоегѡ̀ и҆ ча́стыхъ твои́хъ недꙋ́гѡвъ. 24 Нѣ́кихъ (же) человѣ́къ грѣсѝ пред̾ѧвле́ни сꙋ́ть, предварѧ́юще на сꙋ́дъ: нѣ́кимъ же и҆ послѣ́дствꙋютъ. 25 Та́кожде и҆ дѡ́браѧ дѣла̀ пред̾ѧвлє́на сꙋ́ть: и҆ сꙋ̑щаѧ и҆́накѡ, оу҆таи́тисѧ не мо́гꙋтъ.