Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло сп҃в.

21 Молю̀ оу҆̀бо пре́жде всѣ́хъ твори́ти моли̑твы, молє́нїѧ, прошє́нїѧ, благодарє́нїѧ за всѧ̑ человѣ́ки, 2

2: 2
І҆ерем. 29: 7
за царѧ̀ и҆ за всѣ́хъ, и҆̀же во вла́сти сꙋ́ть, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́цѣмъ бл҃гоче́стїи и҆ чтⷭ҇отѣ̀: 3 сїе́ бо добро̀ и҆ прїѧ́тно пред̾ сп҃си́телемъ на́шимъ бг҃омъ, 4
2: 4
2 Петр. 3: 9
І҆езек. 18: 32
33: 11
и҆́же всѣ́мъ человѣ́кѡмъ хо́щетъ спасти́сѧ и҆ въ ра́зꙋмъ и҆́стины прїитѝ. 5 Е҆ди́нъ бо є҆́сть бг҃ъ, и҆ є҆ди́нъ хода́тай бг҃а и҆ человѣ́кѡвъ, чл҃вѣ́къ хрⷭ҇то́съ і҆н҃съ, 6
2: 6
Матѳ. 20: 28
Гала́т. 4: 4
да́вый себѐ и҆збавле́нїе за всѣ́хъ: свидѣ́телство времены̀ свои́ми, 7
2: 7
2 Тїмоѳ. 1: 11
въ не́же поста́вленъ бы́хъ а҆́зъ проповѣ́дникъ и҆ а҆пⷭ҇лъ, и҆́стинꙋ глаго́лю ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, не лгꙋ̀, оу҆чи́тель
2: 7
Дѣѧ̑н. 22: 21
ꙗ҆зы́кѡвъ въ вѣ́рѣ и҆ и҆́стинѣ. 8 Хощꙋ̀ оу҆̀бо, да моли̑твы творѧ́тъ мꙋ́жїе на всѧ́цѣмъ мѣ́стѣ, воздѣ́юще прпⷣбныѧ рꙋ́ки
2: 8
Матѳ. 6: 14
без̾ гнѣ́ва и҆
2: 8
І҆а́к. 1: 6
размышле́нїѧ: 9
2: 9
1 Петр. 3: 3
та́кожде и҆ жєны̀ во оу҆краше́нїи лѣ́потнѣмъ, со стыдѣ́нїемъ и҆ цѣломꙋ́дрїемъ да оу҆краша́ютъ себѐ не въ плете́нїихъ, ни зла́томъ, и҆лѝ би́серми, и҆лѝ ри́зами многоцѣ́нными, 10 но, є҆́же подоба́етъ жена́мъ ѡ҆бѣщава́ющымсѧ бл҃гоче́стїю, дѣ́лы бл҃ги́ми. 11 Жена̀ въ безмо́лвїи да оу҆чи́тсѧ
2: 11
Быт. 3: 16
со всѧ́кимъ покоре́нїемъ: 12
2: 12
1 Корі́нѳ. 14: 34
женѣ́ же оу҆чи́ти не повелѣва́ю, нижѐ владѣ́ти мꙋ́жемъ, но бы́ти въ безмо́лвїи. 13
2: 13
Быт. 1: 27
А҆да́мъ бо пре́жде со́зданъ бы́сть, пото́мъ же є҆́ѵа: 14
2: 14
Быт. 3: 6
и҆ а҆да́мъ не прельсти́сѧ, жена́ же прельсти́вшисѧ, въ престꙋпле́нїи бы́сть: 15 спасе́тсѧ же чадоро́дїѧ ра́ди2: 15 чрез̾ чадоро́дїе, а҆́ще пребꙋ́детъ въ вѣ́рѣ и҆ любвѝ и҆ во ст҃ы́ни съ цѣломꙋ́дрїемъ.