Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло сѯ҃д.

21 Са́ми бо вѣ́сте, бра́тїе, вхо́дъ на́шъ и҆́же къ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ не вотщѐ бы́сть: 2 но

2: 2
Дѣѧ̑н. 16: 22
предпострада́вше и҆ досажде́ни бы́вше, ꙗ҆́коже вѣ́сте, въ фїлі́ппѣхъ, дерзнꙋ́хомъ ѡ҆ бз҃ѣ на́шемъ глаго́лати къ ва́мъ бл҃говѣствова́нїе бж҃їе со мно́гимъ по́двигомъ. 3 Оу҆тѣше́нїе бо на́ше
2: 3
2 Корі́нѳ. 2: 17
не ѿ пре́лести, ни ѿ нечистоты̀, ни ле́стїю: 4 но ꙗ҆́коже и҆скꙋси́хомсѧ ѿ бг҃а вѣ́рни бы́ти прїѧ́ти бл҃говѣствова́нїе, та́кѡ глаго́лемъ, не а҆́ки человѣ́кѡмъ оу҆гожда́юще,
2: 4
І҆ерем. 17: 10
но бг҃ꙋ и҆скꙋша́ющемꙋ сердца̀ на̑ша. 5 Никогда́же бо въ словесѝ ласка́нїѧ бы́хомъ къ ва́мъ, ꙗ҆́коже вѣ́сте, нижѐ въ винѣ̀ лихоима́нїѧ: бг҃ъ свидѣ́тель! 6 Ни и҆́щꙋще ѿ человѣ́къ сла́вы, ни ѿ ва́съ, ни ѿ и҆нѣ́хъ: 7 могꙋ́ще въ тѧготѣ̀ бы́ти, ꙗ҆́коже хрⷭ҇тѡ́вы а҆пⷭ҇ли, но бы́хомъ
2: 7
2 Тїмоѳ. 2: 24
ти́си посредѣ̀ ва́съ, ꙗ҆́коже дои́лица грѣ́етъ своѧ̑ ча̑да. 8 Та́кѡ жела́юще ва́съ, благоволи́хомъ пода́ти ва́мъ не то́чїю бл҃говѣствова́нїе бж҃їе, но и҆ дꙋ́шы своѧ̑, зане́же возлю́блени бы́сте на́мъ.

(Заⷱ҇ сѯ҃є.)

9 По́мните бо, бра́тїе, трꙋ́дъ на́шъ и҆ по́двигъ:

2: 9
Дѣѧ̑н. 18: 3
1 Корі́нѳ. 4: 12
2 Солꙋ́н. 3: 8
но́щь бо и҆ де́нь дѣ́лающе, да не ѡ҆тѧготи́мъ ни є҆ди́нагѡ ѿ ва́съ, проповѣ́дахомъ ва́мъ бл҃говѣствова́нїе бж҃їе. 10 Вы̀ свидѣ́телє и҆ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ прпⷣбнѡ и҆ првⷣнѡ и҆ непоро́чнѡ ва́мъ вѣ́рꙋющымъ бы́хомъ, 11 ꙗ҆́коже вѣ́сте, занѐ є҆ди́наго кого́ждо ва́съ, ꙗ҆́коже ѻ҆те́цъ ча̑да своѧ̑, 12 молѧ́ще и҆ оу҆тѣша́юще ва́съ, и҆ свидѣ́телствꙋюще ва́мъ
2: 12
Е҆фес. 4: 1
Фїлїппис. 1: 27
Колос. 1: 10
ходи́ти досто́йнѡ бг҃ꙋ, призва́вшемꙋ вы̀ во своѐ црⷭ҇тво и҆ сла́вꙋ. 13 Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ благодари́мъ бг҃а непреста́ннѡ, ꙗ҆́кѡ прїе́мше сло́во слы́шанїѧ бж҃їѧ ѿ на́съ, прїѧ́сте не а҆́ки сло́во человѣ́ческо, но, ꙗ҆́коже є҆́сть вои́стиннꙋ, сло́во бж҃їе, є҆́же и҆ дѣ́йствꙋетсѧ въ ва́съ вѣ́рꙋющихъ.

(Заⷱ҇ сѯ҃ѕ.)

14 Вы́ бо подѡ́бницы бы́сте, бра́тїе, цр҃квамъ бж҃їимъ сꙋ́щымъ во і҆ꙋде́и ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, занѐ та̑ѧжде и҆ вы̀ пострада́сте ѿ свои́хъ сплемє́нникъ, ꙗ҆́коже и҆ ті́и

2: 14
Е҆вр. 10: 34
ѿ і҆ꙋдє́й, 15
2: 15
Матѳ. 23: 34
оу҆би́вшихъ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са и҆ є҆гѡ̀ прⷪ҇ро́ки, и҆ на́съ и҆згна́вшихъ, и҆ бг҃ꙋ не оу҆годи́вшихъ, и҆ всѣ́мъ человѣ́кѡмъ проти́вѧщихсѧ, 16 (и҆) возбранѧ́ющихъ на́мъ глаго́лати ꙗ҆зы́кѡмъ, да спасꙋ́тсѧ, во є҆́же и҆спо́лнити и҆̀мъ грѣхѝ своѧ̑ всегда̀: пости́же же на ни́хъ гнѣ́въ до конца̀. 17 Мы́ же, бра́тїе, ѡ҆сиротѣ́вше ѿ ва́съ ко вре́мени часа̀ лице́мъ, а҆ не се́рдцемъ, ли́шше тща́хомсѧ лицѐ ва́ше ви́дѣти мно́гимъ жела́нїемъ. 18 Тѣ́мже хотѣ́хомъ прїитѝ къ ва́мъ, а҆́зъ оу҆́бѡ па́ѵелъ, є҆ди́ною и҆ два́жды: и҆ возбранѝ на́мъ сатана̀. 19
2: 19
2 Корі́нѳ. 1: 14
Кто́ бо на́мъ оу҆пова́нїе и҆лѝ ра́дость и҆лѝ вѣне́цъ похвале́нїѧ; Не и҆ вы́ ли пред̾ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ во̀ прише́ствїи є҆гѡ̀;

(Заⷱ҇ сѯ҃з.)

20

2: 20
Фїлїппис. 4: 1
Вы́ бо є҆стѐ сла́ва на́ша и҆ ра́дость.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Тѣ́мже оу҆жѐ не терпѧ́ще, благоволи́хомъ ѡ҆ста́тисѧ во а҆ѳи́нѣхъ є҆ди́ни, 2 и҆ посла́хомъ

3: 2
Дѣѧ̑н. 16: 1
тїмоѳе́а, бра́та на́шего и҆ слꙋжи́телѧ бж҃їѧ и҆ споспѣ́шника на́шего во бл҃говѣ́стїи хрⷭ҇то́вѣ, оу҆тверди́ти ва́съ и҆ оу҆тѣ́шити ѡ҆ вѣ́рѣ ва́шей, 3 ꙗ҆́кѡ ни є҆ди́номꙋ смꙋща́тисѧ въ ско́рбехъ си́хъ: са́ми бо вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ
3: 3
2 Тїмоѳ. 3: 12
на сїѐ и҆́стое лежи́мъ3: 3 оу҆чине́ни є҆смы̀. 4 И҆́бо є҆гда̀ оу҆ ва́съ бѣ́хомъ, предреко́хомъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мамы скорбѣ́ти, є҆́же и҆ бы́сть, и҆ вѣ́сте. 5 Сегѡ̀ ра́ди и҆ а҆́зъ ктомꙋ̀ не терпѧ̀, посла́хъ разꙋмѣ́ти вѣ́рꙋ ва́шꙋ, да не ка́кѡ и҆скꙋси́лъ вы̀ и҆скꙋша́ѧй, и҆ вотщѐ бꙋ́детъ трꙋ́дъ на́шъ. 6 Нн҃ѣ же прише́дшꙋ тїмоѳе́ю къ на́мъ ѿ ва́съ и҆ благовѣсти́вшꙋ на́мъ вѣ́рꙋ ва́шꙋ и҆ любо́вь, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́мате па́мѧть ѡ҆ на́съ бла́гꙋ, всегда̀ жела́юще на́съ ви́дѣти, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ва́съ: 7 сегѡ̀ ра́ди оу҆тѣ́шихомсѧ, бра́тїе, ѡ҆ ва́съ, во всѧ́кой ско́рби и҆ нꙋждѣ̀ на́шей, ва́шею вѣ́рою: 8 ꙗ҆́кѡ мы̀ нн҃ѣ жи́ви є҆смы̀, а҆́ще вы̀ стои́те ѡ҆ гдⷭ҇ѣ.

(Заⷱ҇ сѯ҃и.)

9 Ко́е бо бл҃годаре́нїе бг҃ꙋ мо́жемъ возда́ти ѡ҆ ва́съ, ѡ҆ всѧ́кой ра́дости, є҆́юже ра́дꙋемсѧ ва́съ ра́ди пред̾ бг҃омъ на́шимъ, 10

3: 10
Ри́млѧн. 1: 10
но́щь и҆ де́нь преизли́ха молѧ́щесѧ ви́дѣти лицѐ ва́ше и҆ соверши́ти лише́нїе вѣ́ры ва́шеѧ; 11 Са́мъ же бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ на́шъ и҆ гдⷭ҇ь на́шъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ да и҆спра́витъ пꙋ́ть на́шъ къ ва́мъ. 12 Ва́съ же гдⷭ҇ь да оу҆мно́житъ и҆ да и҆збы́точествитъ любо́вїю дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ и҆ ко всѣ́мъ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ къ ва́мъ, 13
3: 13
1 Корі́нѳ. 1: 8
Фїлїппис. 1: 10
1 Солꙋ́н. 5: 23
во є҆́же оу҆тверди́ти сердца̀ ва̑ша непорѡ́чна въ ст҃ы́ни пред̾ бг҃омъ и҆ ѻ҆ц҃е́мъ на́шимъ, въ прише́ствїе гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми є҆гѡ̀. А҆ми́нь.

4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло сѯ҃ѳ.

41 Тѣ́мже оу҆̀бо, бра́тїе, про́симъ вы̀ и҆ мо́лимъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ,

4: 1
Фїлїппис. 1: 27
ꙗ҆́коже прїѧ́сте ѿ на́съ, ка́кѡ подоба́етъ ва́мъ ходи́ти и҆ оу҆гожда́ти бг҃ови, ꙗ҆́коже и҆ хо́дите, да и҆збы́точествꙋете па́че: 2 вѣ́сте бо, какѡва̀ повелѣ́нїѧ да́хомъ ва́мъ гдⷭ҇емъ і҆н҃сомъ. 3
4: 3
Ри́млѧн. 6: 22
12: 2
Сїѧ́ бо є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ, ст҃ость ва́ша, храни́ти себѐ самѣ́хъ ѿ блꙋда̀, 4 (и҆) вѣ́дѣти комꙋ́ждо ѿ ва́съ сво́й
4: 4
1 Корі́нѳ. 6: 18
сосꙋ́дъ стѧжава́ти во ст҃ы́ни и҆ че́сти, 5 (а҆) не въ стра́сти по́хотнѣй, ꙗ҆́коже и҆ ꙗ҆зы́цы не вѣ́дѧщїи бг҃а, 6
4: 6
1 Тїмоѳ. 6: 10
(и҆) є҆́же не престꙋпа́ти и҆ лихои́мствовати въ ве́щи бра́та своегѡ̀: занѐ мсти́тель є҆́сть гдⷭ҇ь ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ, ꙗ҆́коже и҆ пре́жде реко́хомъ къ ва́мъ и҆ засвидѣ́телствовахомъ. 7
4: 7
1 Корі́нѳ. 1: 2
Е҆фес. 1: 4
Не призва́ бо на́съ бг҃ъ на нечистотꙋ̀, но во ст҃ость. 8 Тѣ́мже оу҆̀бо
4: 8
Лꙋк. 10: 16
ѿмета́ѧй не человѣ́ка ѿмета́етъ, но бг҃а,
4: 8
1 Корі́нѳ. 2: 10
да́вшаго дх҃а своего̀ ст҃а́го въ на́съ. 9 Ѡ҆ братолю́бїи же, не тре́бꙋете, да пи́шетсѧ къ ва́мъ,
4: 9
І҆ѡа́н. 13: 34
15: 12
1 І҆ѡа́н. 3: 11
са́ми бо вы̀ бг҃омъ оу҆че́ни є҆стѐ, є҆́же люби́ти дрꙋ́гъ дрꙋ́га: 10 и҆́бо творитѐ то̀ ко все́й бра́тїи, сꙋ́щей во все́й македо́нїи. Мо́лимъ же вы̀, бра́тїе, и҆збы́точествовати па́че, 11 и҆ любе́знѡ прилѣжа́ти, є҆́же безмо́лвствовати и҆ дѣ́ѧти своѧ̑
4: 11
Е҆фес. 4: 28
2 Солꙋ́н. 3: 10
и҆ дѣ́лати свои́ма рꙋка́ма, ꙗ҆́коже повелѣ́хомъ ва́мъ: 12 да хо́дите
4: 12
Ри́млѧн. 13: 13
благоѡбра́знѡ ко внѣ́шнимъ и҆ ни чесогѡ́же тре́бꙋете.

(Заⷱ҇ с҃ѻ.)

13 Не хощꙋ́ же ва́съ, бра́тїе, не вѣ́дѣти ѡ҆ оу҆ме́ршихъ, да не скорбитѐ, ꙗ҆́коже и҆ про́чїи не и҆мꙋ́щїи оу҆пова́нїѧ. 14 А҆́ще бо вѣ́рꙋемъ, ꙗ҆́кѡ і҆н҃съ оу҆́мре и҆ воскр҃се, та́кѡ и҆ бг҃ъ оу҆ме́ршыѧ

4: 14
1 Корі́нѳ. 15: 20
во і҆н҃сѣ приведе́тъ съ ни́мъ. 15 Сїе́ бо ва́мъ глаго́лемъ сло́вомъ гдⷭ҇нимъ,
4: 15
1 Корі́нѳ. 15: 51
ꙗ҆́кѡ мы̀ живꙋ́щїи, ѡ҆ста́вшїи въ прише́ствїе гдⷭ҇не, не и҆́мамы предвари́ти оу҆ме́ршихъ: 16 ꙗ҆́кѡ са́мъ гдⷭ҇ь въ повелѣ́нїи, во гла́сѣ а҆рха́гг҃ловѣ
4: 16
Матѳ. 24: 31
2 Солꙋ́н. 1: 7
и҆ въ трꙋбѣ̀ бж҃їи сни́детъ съ нб҃сѐ, и҆ ме́ртвїи ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ воскре́снꙋтъ пе́рвѣе: 17 пото́мъ же мы̀, живꙋ́щїи ѡ҆ста́вшїи, кꙋ́пнѡ съ ни́ми восхище́ни бꙋ́демъ на ѡ҆́блацѣхъ въ срѣ́тенїе гдⷭ҇не на воздꙋ́сѣ,
4: 17
І҆ѡа́н. 14: 3
17: 24
и҆ та́кѡ всегда̀ съ гдⷭ҇емъ бꙋ́демъ. 18 Тѣ́мже оу҆тѣша́йте дрꙋ́гъ дрꙋ́га въ словесѣ́хъ си́хъ.