Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Та́кожде

3: 1
Колос. 3: 18
Е҆фес. 5: 22
же и҆ жєны̀, повинꙋ́ющѧсѧ свои̑мъ мꙋжє́мъ, да и҆ а҆́ще нѣ́цыи не повинꙋ́ютсѧ сло́вꙋ, же́нскимъ житїе́мъ без̾ сло́ва плѣне́ни бꙋ́дꙋтъ, 2 ви́дѣвше є҆́же со стра́хомъ чи́сто житїѐ ва́ше. 3
3: 3
1 Тїмоѳ. 2: 9
И҆̀мже да бꙋ́детъ не внѣ́шнѧѧ, плете́нїѧ вла̑съ и҆ ѡ҆бложе́нїѧ зла́та, и҆лѝ ѡ҆дѣѧ́нїѧ ри́зъ, лѣ́пота, 4
3: 4
Ѱал. 44: 14
Ри́млѧн. 7: 22
2 Корі́нѳ. 4: 16
но потае́ный се́рдца человѣ́къ, въ неистлѣ́нїи кро́ткагѡ и҆ молчали́вагѡ дꙋ́ха, є҆́же є҆́сть пред̾ бг҃омъ многоцѣ́нно. 5 Та́кѡ бо и҆ногда̀ и҆ ст҃ы̑ѧ жены̀, оу҆пова́ющыѧ на бг҃а, оу҆краша́хꙋ себѐ, повинꙋ́ющѧсѧ свои̑мъ мꙋжє́мъ: 6 ꙗ҆́коже са́рра послꙋ́шаше а҆враа́ма,
3: 6
Быт. 18: 12
господи́на того̀ зовꙋ́щи: є҆ѧ́же бы́сте ча̑да, благотворѧ́щѧ и҆ не боѧ́щѧсѧ ни є҆ди́нагѡ стра́ха. 7
3: 7
1 Корі́нѳ. 7: 3
Мꙋ́жїе та́кожде, вкꙋ́пѣ живꙋ́ще со свои́ми жена́ми по ра́зꙋмꙋ, ꙗ҆́кѡ немощнѣ́йшꙋ сосꙋ́дꙋ же́нскомꙋ воздаю́ще че́сть, ꙗ҆́кѡ
3: 7
Гала́т. 3: 28
и҆ снаслѣ́дницы блгⷣтныѧ жи́зни, во є҆́же не прекраща́тисѧ моли́твамъ ва́шымъ. 8 Коне́цъ же, всѝ
3: 8
Ри́млѧн. 15: 5
є҆диномꙋ́дрени бꙋ́дите, ми́лостиви, братолю́бцы, (милосе́рдни,) благоꙋтро́бни, мꙋдролю́бцы, смиреномꙋ́дри: 9
3: 9
Матѳ. 5: 39
Ри́млѧн. 12: 14,17
При́тч. 17: 13
20: 22
не воздаю́ще ѕла̀ за ѕло̀, и҆лѝ досажде́нїѧ за досажде́нїе: сꙋпроти́вное же, благословѧ́ще, вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ на сѐ зва́ни бы́сте, да блгⷭ҇ве́нїе наслѣ́дите.

(Заⷱ҇ ѯ҃.)

10

3: 10
Ѱал. 33: 13
Хотѧ́й бо живо́тъ люби́ти и҆ ви́дети дни̑ бл҃ги, да оу҆держи́тъ ѧ҆зы́къ сво́й ѿ ѕла̀, и҆ оу҆стнѣ̀ своѝ є҆́же не глаго́лати льстѝ. 11
3: 11
И҆са́їа. 1: 16
Да оу҆клони́тсѧ ѿ ѕла̀, и҆ да сотвори́тъ бл҃го, да взы́щетъ ми́ра и҆ да держи́тсѧ є҆гѡ̀: 12 занѐ ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на првⷣныѧ, и҆ оу҆́шы є҆гѡ̀ въ моли́твꙋ и҆́хъ, лице́ же гдⷭ҇не на творѧ́щыѧ ѕла̑ѧ, є҆́же потреби́ти и҆̀хъ ѿ землѝ. 13 И҆ кто̀ ѡ҆ѕло́битъ ва́съ, а҆́ще бл҃го́мꙋ подо́бницы бꙋ́дете; 14 Но а҆́ще
3: 14
Матѳ. 5: 10
и҆ стра́ждете пра́вды ра́ди, бл҃же́ни є҆стѐ:
3: 14
И҆са́їа. 2: 12
стра́ха же и҆́хъ не оу҆бо́йтесѧ, нижѐ смꙋща́йтесѧ. 15 Гдⷭ҇а же бг҃а ѡ҆свѧти́те въ сердца́хъ ва́шихъ:
3: 15
Колос. 4: 6
гото́ви же прⷭ҇нѡ ко ѿвѣ́тꙋ всѧ́комꙋ вопроша́ющемꙋ вы̀ словесѐ ѡ҆ ва́шемъ оу҆пова́нїи,
3: 15
1 Петр. 4: 15
съ кро́тостїю и҆ стра́хомъ: 16 со́вѣсть и҆мꙋ́ще бл҃гꙋ, да ѡ҆ не́мже клеве́щꙋтъ ва́съ а҆́ки ѕлодѣ́євъ, постыдѧ́тсѧ ѕлосло́вѧщїи ва́ше бл҃го́е ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ житїѐ. 17
3: 17
1 Петр. 4: 15
Лꙋ́чше бо є҆́сть бл҃го́е творѧ́щымъ, а҆́ще хо́щетъ во́лѧ бж҃їѧ, пострада́ти, не́жели ѕло̀ творѧ́щымъ: 18
3: 18
Ри́млѧн. 5: 6
Е҆вр. 9: 28
занѐ и҆ хрⷭ҇то́съ є҆ди́ною ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ пострада̀, првⷣникъ за непра́ведники, да приведе́тъ ны̀ бг҃ови, оу҆мерщвле́нъ оу҆́бѡ бы́въ пл҃тїю, ѡ҆жи́въ же дх҃омъ: 19 ѡ҆ не́мже
3: 19
Колос. 2: 15
и҆ сꙋ́щымъ въ темни́цѣ дꙋховѡ́мъ соше́дъ проповѣ́да, 20 проти́вльшымсѧ и҆ногда̀,
3: 20
Матѳ. 24: 37
Лꙋк. 17: 26
Быт. 7: 7
є҆гда̀ ѡ҆жида́ше бж҃їе долготерпѣ́нїе, во дни̑ нѡ́євы, дѣ́лаемꙋ ковче́гꙋ, въ не́мже ма́лѡ, си́рѣчь ѻ҆́смь дꙋ́шъ, спасо́шасѧ ѿ воды̀. 21 Е҆гѡ́же воѡбраже́нїе нн҃ѣ и҆ на́съ сп҃са́етъ
3: 21
Ри́млѧн. 6: 4
Е҆фес. 5: 26
кр҃ще́нїе, не плотскі́ѧ ѿложе́нїе скве́рны, но со́вѣсти бл҃ги вопроше́нїе оу҆ бг҃а, воскрⷭ҇нїемъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́вымъ, 22 и҆́же є҆́сть ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а, возше́дъ на нб҃о,
3: 22
Матѳ. 28: 18
Е҆фес. 1: 20
поко́ршымсѧ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лѡмъ и҆ власте́мъ и҆ си́ламъ.

4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло ѯ҃а.

41 Хрⷭ҇тꙋ̀ оу҆̀бо пострада́вшꙋ за ны̀ пл҃тїю,

4: 1
1 Петр. 2: 21
и҆ вы̀ въ тꙋ́ же мы́сль воѡрꙋжи́тесѧ: занѐ пострада́вый пло́тїю, преста̀ ѿ грѣха̀, 2 во є҆́же не ктомꙋ̀ человѣ́чєскимъ по́хотемъ,
4: 2
2 Корі́нѳ. 5: 15
Гала́т. 2: 20
но во́ли бж҃їей про́чее во пло́ти жи́ти вре́мѧ. 3 Довлѣ́етъ бо ва́мъ мимоше́дшее вре́мѧ житїѧ̀, во́лю
4: 3
Е҆фес. 1: 17
ꙗ҆зы́ческꙋю твори́вшымъ, хо́ждшымъ въ нечистота́хъ, въ по́хотехъ, (въ мꙋжело́жствѣ, въ скотоло́жствѣ, въ по́мыслѣхъ,) въ пїѧ́нствѣ, въ козлогласова́нїихъ, въ лихоима́нїи и҆ богоме́рзкихъ і҆дѡлослꙋже́нїихъ: 4 ѡ҆ не́мже
4: 4
1 Петр. 2: 12
дивѧ́тсѧ, не сходѧ́щымсѧ ва́мъ въ то́же блꙋда̀ разлїѧ́нїе, хꙋ́лѧще: 5 и҆̀же воздадѧ́тъ сло́во
4: 5
2 Тїмоѳ. 4: 1
гото́вꙋ сꙋ́щемꙋ сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ. 6 На се́ бо и҆ мє́ртвымъ бл҃говѣсти́сѧ, да сꙋ́дъ оу҆́бѡ прїи́мꙋтъ по человѣ́кꙋ пло́тїю, поживꙋ́тъ же по бз҃ѣ дꙋ́хомъ. 7 Всѣ́мъ же кончи́на прибли́жисѧ. Оу҆цѣломꙋ́дритесѧ оу҆̀бо и҆
4: 7
Лꙋк. 21: 34
І҆а́к. 5: 20
трезви́тесѧ въ моли́твахъ. 8 Пре́жде же всѣ́хъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любо́вь прилѣ́жнꙋ и҆мѣ́йте,
4: 8
При́тч. 10: 12
занѐ любо́вь покрыва́етъ мно́жество грѣхѡ́въ. 9
4: 9
Е҆вр. 13: 2
Ри́млѧн. 12: 13
Страннолю́бцы дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ,
4: 9
Фїлїппис. 2: 14
без̾ ропта́нїи. 10 Кі́йждо ꙗ҆́коже прїѧ́тъ
4: 10
Ри́млѧн. 12: 6
дарова́нїе, междꙋ̀ себє̀ си́мъ слꙋжа́ще, ꙗ҆́кѡ до́брїи строи́телїе разли́чныѧ блгⷣти бж҃їѧ. 11 А҆́ще кто̀ глаго́летъ, ꙗ҆́кѡ словеса̀ бж҃їѧ: а҆́ще кто̀ слꙋ́житъ, ꙗ҆́кѡ ѿ крѣ́пости, ю҆́же подае́тъ бг҃ъ:
4: 11
Матѳ. 5: 16
да ѡ҆ все́мъ сла́витсѧ бг҃ъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, є҆мꙋ́же є҆́сть сла́ва и҆ держа́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

(Заⷱ҇ ѯ҃в.)

12 Возлю́бленнїи, не диви́тесѧ є҆́же въ ва́съ раждеже́нїю

4: 12
1 Петр. 1: 7
ко и҆скꙋше́нїю ва́мъ быва́емꙋ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждꙋ ва́мъ слꙋча́ющꙋсѧ: 13 но поне́же приѡбща́етесѧ хрⷭ҇тѡ́вымъ
4: 13
2 Корі́нѳ. 4: 10
Фїлїппис. 3: 10
страсте́мъ, ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆ въ ꙗ҆вле́нїе сла́вы є҆гѡ̀ возра́дꙋетесѧ веселѧ́щесѧ. 14 А҆́ще оу҆корѧ́еми быва́ете
4: 14
Матѳ. 5: 11
ѡ҆ и҆́мени хрⷭ҇то́вѣ, бл҃же́ни є҆стѐ ꙗ҆́кѡ сла́вы и҆ бж҃їй дх҃ъ на ва́съ почива́етъ: ѻ҆́нѣми оу҆́бѡ хꙋ́литсѧ, а҆ ва́ми прославлѧ́етсѧ. 15
4: 15
1 Петр. 2: 19
3: 17
Да не кто̀ оу҆̀бо ѿ ва́съ постра́ждетъ ꙗ҆́кѡ оу҆бі́йца, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ та́ть, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ чꙋждопосѣти́тель: 16 а҆́ще ли же ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇тїа́нинъ, да не стыди́тсѧ, да прославлѧ́етъ же бг҃а въ ча́сти се́й. 17 Ꙗ҆́кѡ вре́мѧ нача́ти сꙋ́дъ
4: 17
Лꙋк. 23: 31
І҆ерем. 25: 29
І҆езек. 9: 6
ѿ до́мꙋ бж҃їѧ: а҆́ще же пре́жде ѿ ва́съ, ка́ѧ кончи́на проти́вѧщымсѧ бж҃їю є҆ѵⷢ҇лїю; 18
4: 18
При́тч. 11: 31
И҆ а҆́ще првⷣникъ є҆два̀ сп҃се́тсѧ, нечести́вый и҆ грѣ́шный гдѣ̀ ꙗ҆ви́тсѧ; 19 Тѣ́мже и҆ стра́ждꙋщїи по во́ли бж҃їей, ꙗ҆́кѡ вѣ́рнꙋ зижди́телю да предадѧ́тъ дꙋ́шы своѧ̑ во бл҃готворе́нїи.

5

ГЛАВА̀ є҃.

51 Ста́рцы и҆̀же въ ва́съ молю̀, ꙗ҆́кѡ ста́рецъ сы́й и҆

5: 1
Дѣѧ̑н. 1: 8
свидѣ́тель хрⷭ҇тѡ́вымъ стрⷭ҇те́мъ, и҆́же и҆ хотѧ́щей сла́вѣ ꙗ҆ви́тисѧ
5: 1
Ри́млѧн. 8: 17
ѻ҆́бщникъ: 2
5: 2
Дѣѧ̑н. 20: 28
паси́те є҆́же въ ва́съ ста́до бж҃їе, посѣща́юще не нꙋ́ждею, но во́лею и҆ по бз҃ѣ, нижѐ непра́ведными прибы́тки, но оу҆се́рднѡ, 3 ни ꙗ҆́кѡ
5: 3
Ма́рк. 10: 44
ѡ҆блада́юще при́чтꙋ, но ѡ҆́брази быва́йте ста́дꙋ: 4 и҆ ꙗ҆́вльшꙋсѧ
5: 4
1 Петр. 2: 25
1 Корі́нѳ. 9: 25
пастыренача́лникꙋ, прїи́мете неꙋвѧда́емый сла́вы вѣне́цъ. 5 Та́коже ю҆́нїи повини́тесѧ ста́рцємъ:
5: 5
Е҆фес. 5: 21
вси́ же дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ повинꙋ́ющесѧ,
5: 5
Фїлїппис. 2: 3
смиреномⷣрїе стѧжи́те,
5: 5
І҆а́к. 4: 6
занѐ бг҃ъ гѡ́рдымъ проти́витсѧ, смирє́ннымъ же дае́тъ блгⷣть.

(Заⷱ҇ ѯ҃г.)

6

5: 6
І҆а́к. 4: 10
Смири́тесѧ оу҆̀бо под̾ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ бж҃їю, да вы̀ вознесе́тъ во вре́мѧ: 7
5: 7
Ѱал. 54: 23
всю̀ печа́ль ва́шꙋ возве́ргше на́нь, ꙗ҆́кѡ
5: 7
Матѳ. 6: 32
Лꙋк. 12: 30
Премꙋ́др. 12: 13
то́й пече́тсѧ ѡ҆ ва́съ. 8 Трезви́тесѧ, бо́дрствꙋйте,
5: 8
Лꙋк. 22: 31
І҆́ѡв. 1: 7
2: 2
занѐ сꙋпоста́тъ ва́шъ дїа́волъ, ꙗ҆́кѡ ле́въ ры́каѧ, хо́дитъ, и҆скі́й кого̀ поглоти́ти: 9 є҆мꙋ́же проти́витесѧ тве́рди вѣ́рою,
5: 9
Дѣѧ̑н. 14: 22
вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ тѣ́же стра̑сти слꙋча́ютсѧ ва́шемꙋ бра́тствꙋ, є҆́же въ мі́рѣ. 10 Бг҃ъ же всѧ́кїѧ блгⷣти, призва́вый ва́съ въ вѣ́чнꙋю свою̀ сла́вꙋ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ,
5: 10
2 Корі́нѳ. 4: 17
ма́лѡ пострада́вшыѧ, то́й да соверши́тъ вы̀, да оу҆тверди́тъ, да оу҆крѣпи́тъ, да ѡ҆снꙋе́тъ. 11 Томꙋ̀ сла́ва и҆ держа́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь. 12 Сїлꙋа́номъ ва́мъ вѣ́рнымъ бра́томъ, ꙗ҆́кѡ непщꙋ́ю, вма́лѣ написа́хъ, молѧ̀ и҆ засвидѣ́телствꙋѧ се́й бы́ти и҆́стиннѣй блгⷣти бж҃їей, въ не́йже стоитѐ. 13 Цѣлꙋ́етъ вы̀ ꙗ҆́же въ вавѷлѡ́нѣ соизбра́ннаѧ, и҆ ма́рко сы́нъ мо́й. 14
5: 14
Ри́млѧн. 16: 16
1 Корі́нѳ. 16: 20
2 Корі́нѳ. 13: 12
Цѣлꙋ́йте дрꙋ́гъ дрꙋ́га лобза́нїемъ любвѐ. Ми́ръ ва́мъ всѣ́мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. А҆ми́нь.