Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло ѯ҃а.

41 Хрⷭ҇тꙋ̀ оу҆̀бо пострада́вшꙋ за ны̀ пл҃тїю,

4: 1
1 Петр. 2: 21
и҆ вы̀ въ тꙋ́ же мы́сль воѡрꙋжи́тесѧ: занѐ пострада́вый пло́тїю, преста̀ ѿ грѣха̀, 2 во є҆́же не ктомꙋ̀ человѣ́чєскимъ по́хотемъ,
4: 2
2 Корі́нѳ. 5: 15
Гала́т. 2: 20
но во́ли бж҃їей про́чее во пло́ти жи́ти вре́мѧ. 3 Довлѣ́етъ бо ва́мъ мимоше́дшее вре́мѧ житїѧ̀, во́лю
4: 3
Е҆фес. 1: 17
ꙗ҆зы́ческꙋю твори́вшымъ, хо́ждшымъ въ нечистота́хъ, въ по́хотехъ, (въ мꙋжело́жствѣ, въ скотоло́жствѣ, въ по́мыслѣхъ,) въ пїѧ́нствѣ, въ козлогласова́нїихъ, въ лихоима́нїи и҆ богоме́рзкихъ і҆дѡлослꙋже́нїихъ: 4 ѡ҆ не́мже
4: 4
1 Петр. 2: 12
дивѧ́тсѧ, не сходѧ́щымсѧ ва́мъ въ то́же блꙋда̀ разлїѧ́нїе, хꙋ́лѧще: 5 и҆̀же воздадѧ́тъ сло́во
4: 5
2 Тїмоѳ. 4: 1
гото́вꙋ сꙋ́щемꙋ сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ. 6 На се́ бо и҆ мє́ртвымъ бл҃говѣсти́сѧ, да сꙋ́дъ оу҆́бѡ прїи́мꙋтъ по человѣ́кꙋ пло́тїю, поживꙋ́тъ же по бз҃ѣ дꙋ́хомъ. 7 Всѣ́мъ же кончи́на прибли́жисѧ. Оу҆цѣломꙋ́дритесѧ оу҆̀бо и҆
4: 7
Лꙋк. 21: 34
І҆а́к. 5: 20
трезви́тесѧ въ моли́твахъ. 8 Пре́жде же всѣ́хъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любо́вь прилѣ́жнꙋ и҆мѣ́йте,
4: 8
При́тч. 10: 12
занѐ любо́вь покрыва́етъ мно́жество грѣхѡ́въ. 9
4: 9
Е҆вр. 13: 2
Ри́млѧн. 12: 13
Страннолю́бцы дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ,
4: 9
Фїлїппис. 2: 14
без̾ ропта́нїи. 10 Кі́йждо ꙗ҆́коже прїѧ́тъ
4: 10
Ри́млѧн. 12: 6
дарова́нїе, междꙋ̀ себє̀ си́мъ слꙋжа́ще, ꙗ҆́кѡ до́брїи строи́телїе разли́чныѧ блгⷣти бж҃їѧ. 11 А҆́ще кто̀ глаго́летъ, ꙗ҆́кѡ словеса̀ бж҃їѧ: а҆́ще кто̀ слꙋ́житъ, ꙗ҆́кѡ ѿ крѣ́пости, ю҆́же подае́тъ бг҃ъ:
4: 11
Матѳ. 5: 16
да ѡ҆ все́мъ сла́витсѧ бг҃ъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, є҆мꙋ́же є҆́сть сла́ва и҆ держа́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

(Заⷱ҇ ѯ҃в.)

12 Возлю́бленнїи, не диви́тесѧ є҆́же въ ва́съ раждеже́нїю

4: 12
1 Петр. 1: 7
ко и҆скꙋше́нїю ва́мъ быва́емꙋ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждꙋ ва́мъ слꙋча́ющꙋсѧ: 13 но поне́же приѡбща́етесѧ хрⷭ҇тѡ́вымъ
4: 13
2 Корі́нѳ. 4: 10
Фїлїппис. 3: 10
страсте́мъ, ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆ въ ꙗ҆вле́нїе сла́вы є҆гѡ̀ возра́дꙋетесѧ веселѧ́щесѧ. 14 А҆́ще оу҆корѧ́еми быва́ете
4: 14
Матѳ. 5: 11
ѡ҆ и҆́мени хрⷭ҇то́вѣ, бл҃же́ни є҆стѐ ꙗ҆́кѡ сла́вы и҆ бж҃їй дх҃ъ на ва́съ почива́етъ: ѻ҆́нѣми оу҆́бѡ хꙋ́литсѧ, а҆ ва́ми прославлѧ́етсѧ. 15
4: 15
1 Петр. 2: 19
3: 17
Да не кто̀ оу҆̀бо ѿ ва́съ постра́ждетъ ꙗ҆́кѡ оу҆бі́йца, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ та́ть, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ чꙋждопосѣти́тель: 16 а҆́ще ли же ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇тїа́нинъ, да не стыди́тсѧ, да прославлѧ́етъ же бг҃а въ ча́сти се́й. 17 Ꙗ҆́кѡ вре́мѧ нача́ти сꙋ́дъ
4: 17
Лꙋк. 23: 31
І҆ерем. 25: 29
І҆езек. 9: 6
ѿ до́мꙋ бж҃їѧ: а҆́ще же пре́жде ѿ ва́съ, ка́ѧ кончи́на проти́вѧщымсѧ бж҃їю є҆ѵⷢ҇лїю; 18
4: 18
При́тч. 11: 31
И҆ а҆́ще првⷣникъ є҆два̀ сп҃се́тсѧ, нечести́вый и҆ грѣ́шный гдѣ̀ ꙗ҆ви́тсѧ; 19 Тѣ́мже и҆ стра́ждꙋщїи по во́ли бж҃їей, ꙗ҆́кѡ вѣ́рнꙋ зижди́телю да предадѧ́тъ дꙋ́шы своѧ̑ во бл҃готворе́нїи.