Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Та́кожде

3: 1
Колос. 3: 18
Е҆фес. 5: 22
же и҆ жєны̀, повинꙋ́ющѧсѧ свои̑мъ мꙋжє́мъ, да и҆ а҆́ще нѣ́цыи не повинꙋ́ютсѧ сло́вꙋ, же́нскимъ житїе́мъ без̾ сло́ва плѣне́ни бꙋ́дꙋтъ, 2 ви́дѣвше є҆́же со стра́хомъ чи́сто житїѐ ва́ше. 3
3: 3
1 Тїмоѳ. 2: 9
И҆̀мже да бꙋ́детъ не внѣ́шнѧѧ, плете́нїѧ вла̑съ и҆ ѡ҆бложе́нїѧ зла́та, и҆лѝ ѡ҆дѣѧ́нїѧ ри́зъ, лѣ́пота, 4
3: 4
Ѱал. 44: 14
Ри́млѧн. 7: 22
2 Корі́нѳ. 4: 16
но потае́ный се́рдца человѣ́къ, въ неистлѣ́нїи кро́ткагѡ и҆ молчали́вагѡ дꙋ́ха, є҆́же є҆́сть пред̾ бг҃омъ многоцѣ́нно. 5 Та́кѡ бо и҆ногда̀ и҆ ст҃ы̑ѧ жены̀, оу҆пова́ющыѧ на бг҃а, оу҆краша́хꙋ себѐ, повинꙋ́ющѧсѧ свои̑мъ мꙋжє́мъ: 6 ꙗ҆́коже са́рра послꙋ́шаше а҆враа́ма,
3: 6
Быт. 18: 12
господи́на того̀ зовꙋ́щи: є҆ѧ́же бы́сте ча̑да, благотворѧ́щѧ и҆ не боѧ́щѧсѧ ни є҆ди́нагѡ стра́ха. 7
3: 7
1 Корі́нѳ. 7: 3
Мꙋ́жїе та́кожде, вкꙋ́пѣ живꙋ́ще со свои́ми жена́ми по ра́зꙋмꙋ, ꙗ҆́кѡ немощнѣ́йшꙋ сосꙋ́дꙋ же́нскомꙋ воздаю́ще че́сть, ꙗ҆́кѡ
3: 7
Гала́т. 3: 28
и҆ снаслѣ́дницы блгⷣтныѧ жи́зни, во є҆́же не прекраща́тисѧ моли́твамъ ва́шымъ. 8 Коне́цъ же, всѝ
3: 8
Ри́млѧн. 15: 5
є҆диномꙋ́дрени бꙋ́дите, ми́лостиви, братолю́бцы, (милосе́рдни,) благоꙋтро́бни, мꙋдролю́бцы, смиреномꙋ́дри: 9
3: 9
Матѳ. 5: 39
Ри́млѧн. 12: 14,17
При́тч. 17: 13
20: 22
не воздаю́ще ѕла̀ за ѕло̀, и҆лѝ досажде́нїѧ за досажде́нїе: сꙋпроти́вное же, благословѧ́ще, вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ на сѐ зва́ни бы́сте, да блгⷭ҇ве́нїе наслѣ́дите.

(Заⷱ҇ ѯ҃.)

10

3: 10
Ѱал. 33: 13
Хотѧ́й бо живо́тъ люби́ти и҆ ви́дети дни̑ бл҃ги, да оу҆держи́тъ ѧ҆зы́къ сво́й ѿ ѕла̀, и҆ оу҆стнѣ̀ своѝ є҆́же не глаго́лати льстѝ. 11
3: 11
И҆са́їа. 1: 16
Да оу҆клони́тсѧ ѿ ѕла̀, и҆ да сотвори́тъ бл҃го, да взы́щетъ ми́ра и҆ да держи́тсѧ є҆гѡ̀: 12 занѐ ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на првⷣныѧ, и҆ оу҆́шы є҆гѡ̀ въ моли́твꙋ и҆́хъ, лице́ же гдⷭ҇не на творѧ́щыѧ ѕла̑ѧ, є҆́же потреби́ти и҆̀хъ ѿ землѝ. 13 И҆ кто̀ ѡ҆ѕло́битъ ва́съ, а҆́ще бл҃го́мꙋ подо́бницы бꙋ́дете; 14 Но а҆́ще
3: 14
Матѳ. 5: 10
и҆ стра́ждете пра́вды ра́ди, бл҃же́ни є҆стѐ:
3: 14
И҆са́їа. 2: 12
стра́ха же и҆́хъ не оу҆бо́йтесѧ, нижѐ смꙋща́йтесѧ. 15 Гдⷭ҇а же бг҃а ѡ҆свѧти́те въ сердца́хъ ва́шихъ:
3: 15
Колос. 4: 6
гото́ви же прⷭ҇нѡ ко ѿвѣ́тꙋ всѧ́комꙋ вопроша́ющемꙋ вы̀ словесѐ ѡ҆ ва́шемъ оу҆пова́нїи,
3: 15
1 Петр. 4: 15
съ кро́тостїю и҆ стра́хомъ: 16 со́вѣсть и҆мꙋ́ще бл҃гꙋ, да ѡ҆ не́мже клеве́щꙋтъ ва́съ а҆́ки ѕлодѣ́євъ, постыдѧ́тсѧ ѕлосло́вѧщїи ва́ше бл҃го́е ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ житїѐ. 17
3: 17
1 Петр. 4: 15
Лꙋ́чше бо є҆́сть бл҃го́е творѧ́щымъ, а҆́ще хо́щетъ во́лѧ бж҃їѧ, пострада́ти, не́жели ѕло̀ творѧ́щымъ: 18
3: 18
Ри́млѧн. 5: 6
Е҆вр. 9: 28
занѐ и҆ хрⷭ҇то́съ є҆ди́ною ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ пострада̀, првⷣникъ за непра́ведники, да приведе́тъ ны̀ бг҃ови, оу҆мерщвле́нъ оу҆́бѡ бы́въ пл҃тїю, ѡ҆жи́въ же дх҃омъ: 19 ѡ҆ не́мже
3: 19
Колос. 2: 15
и҆ сꙋ́щымъ въ темни́цѣ дꙋховѡ́мъ соше́дъ проповѣ́да, 20 проти́вльшымсѧ и҆ногда̀,
3: 20
Матѳ. 24: 37
Лꙋк. 17: 26
Быт. 7: 7
є҆гда̀ ѡ҆жида́ше бж҃їе долготерпѣ́нїе, во дни̑ нѡ́євы, дѣ́лаемꙋ ковче́гꙋ, въ не́мже ма́лѡ, си́рѣчь ѻ҆́смь дꙋ́шъ, спасо́шасѧ ѿ воды̀. 21 Е҆гѡ́же воѡбраже́нїе нн҃ѣ и҆ на́съ сп҃са́етъ
3: 21
Ри́млѧн. 6: 4
Е҆фес. 5: 26
кр҃ще́нїе, не плотскі́ѧ ѿложе́нїе скве́рны, но со́вѣсти бл҃ги вопроше́нїе оу҆ бг҃а, воскрⷭ҇нїемъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́вымъ, 22 и҆́же є҆́сть ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а, возше́дъ на нб҃о,
3: 22
Матѳ. 28: 18
Е҆фес. 1: 20
поко́ршымсѧ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лѡмъ и҆ власте́мъ и҆ си́ламъ.