Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло н҃и.

11 Пе́тръ, а҆пⷭ҇лъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ,

1: 1
1 Петр. 2: 9
и҆збра̑ннымъ прише́лцємъ разсѣ́ѧнїѧ по́нта, галаті́и, каппадокі́и, а҆сі́и и҆ вїѳѷні́и, 2
1: 2
Е҆фес. 1: 4,7
по прозрѣ́нїю бг҃а ѻ҆ц҃а̀, во ст҃ы́ни дх҃а, въ послꙋша́нїе и҆
1: 2
Е҆вр. 12: 24
кропле́нїе кро́ве і҆н҃съ хрⷭ҇то́вы: блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ да оу҆мно́житсѧ. 3 (Заⷱ҇.)
1: 3
Е҆фес. 1: 3
Блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, и҆́же по мно́зей свое́й млⷭ҇ти порожде́й на́съ во оу҆пова́нїе жи́во
1: 3
Ри́млѧн. 6: 4
воскрⷭ҇нїемъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́вымъ ѿ ме́ртвыхъ, 4 въ наслѣ́дїе нетлѣ́нно и҆ нескве́рно и҆
1: 4
2 Тїмоѳ. 4: 8
неꙋвѧда́емо, соблюде́но на нб҃сѣ́хъ ва́съ ра́ди, 5 и҆̀же си́лою бж҃їею соблюда́еми є҆стѐ чрез̾ вѣ́рꙋ,
1: 5
І҆ѡа́н. 10: 28
во спⷭ҇нїе гото́вое ꙗ҆ви́тисѧ во вре́мѧ послѣ́днее. 6 Ѡ҆ не́мже
1: 6
Матѳ. 5: 12
2 Корі́нѳ. 4: 17
ра́дꙋйтесѧ, ма́лѡ нн҃ѣ, а҆́ще лѣ́по є҆́сть, приско́рбни бы́вше въ разли́чныхъ напа́стѣхъ: 7 да и҆скꙋше́нїе ва́шеѧ вѣ́ры многочестнѣ́йше зла́та ги́бнꙋща,
1: 7
І҆́ѡв. 23: 10
При́тч. 17: 3
Заха́р. 13: 9
ѻ҆гне́мъ же и҆скꙋше́на, ѡ҆брѧ́щетсѧ въ похвалꙋ̀ и҆ че́сть и҆ сла́вꙋ, во ѿкрове́нїи і҆н҃съ хрⷭ҇то́вѣ, 8 є҆го́же не ви́дѣвше лю́бите, (и҆) на него́же нн҃ѣ
1: 8
І҆ѡа́н. 20: 29
2 Корі́нѳ. 5: 7
не зрѧ́ще, вѣ́рꙋюще же, ра́дꙋетесѧ ра́достїю неизглаго́ланною и҆ просла́вленною, 9 прїе́млюще кончи́нꙋ
1: 9
Ри́млѧн. 6: 23
вѣ́рѣ ва́шей, спⷭ҇нїе дꙋша́мъ: 10 ѡ҆ не́мже спⷭ҇нїи взыска́ша и҆ и҆спыта́ша
1: 10
Матѳ. 13: 17
2 Петр. 1: 21
Быт. 49: 10
Дан. 2: 44
9: 24
прⷪ҇ро́цы, и҆̀же ѡ҆ ва́шей блгⷣти прореко́ша, 11
1: 11
Ѱал. 21: 7
И҆са́їа. 53: 3
и҆спыта́юще, въ каково̀ и҆лѝ въ ко́е вре́мѧ ꙗ҆влѧ́ше въ ни́хъ дх҃ъ хрⷭ҇то́въ, пре́жде свидѣ́телствꙋѧ ѡ҆ хрⷭ҇то́выхъ стрⷭ҇те́хъ, и҆ ѡ҆ сла́вахъ, ꙗ҆̀же по си́хъ: 12 и҆̀мже ѿкры́сѧ, ꙗ҆́кѡ не и҆̀мъ самѣ́мъ, но на́мъ слꙋжа́хꙋ сїѧ̑, ꙗ҆̀же нн҃ѣ возвѣсти́шасѧ ва́мъ благовѣствова́вшими ва́мъ дх҃омъ ст҃ы́мъ по́сланнымъ съ нб҃сѐ,
1: 12
Е҆фес. 3: 10
1 Тїмоѳ. 3: 16
въ нѧ́же жела́ютъ а҆́гг҃ли прини́кнꙋти. 13 (Заⷱ҇.) Тѣ́мже, (возлю́бленнїи,)
1: 13
Лꙋк. 12: 35
препоѧ́савше чре́сла помышле́нїѧ ва́шегѡ, трезвѧ́щесѧ, соверше́ннѣ оу҆пова́йте на приноси́мꙋю ва́мъ блгⷣть ѿкрове́нїемъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́вымъ. 14 Ꙗ҆́кѡ ча̑да послꙋша́нїѧ, не преѡбразꙋ́ющесѧ
1: 14
Дѣѧ̑н. 17: 30
пе́рвыми невѣ́дѣнїѧ ва́шего похотѣ́нїи, 15 но по зва́вшемꙋ вы̀ ст҃о́мꙋ, и҆ са́ми ст҃и
1: 15
Лꙋк. 1: 75
во все́мъ житїѝ бꙋ́дите. 16 Занѐ пи́сано є҆́сть:
1: 16
Леѵі́т. 11: 44
ст҃и бꙋ́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ст҃ъ є҆́смь. 17 И҆ а҆́ще ѻ҆ц҃а̀ называ́ете
1: 17
Второзак. 10: 17
нелицемѣ́рнѡ сꙋдѧ́ща комꙋ́ждо по дѣ́лꙋ, со стра́хомъ житїѧ̀ ва́шегѡ вре́мѧ жи́телствꙋйте, 18 вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ не и҆стлѣ́ннымъ сребро́мъ и҆лѝ зла́томъ и҆зба́вистесѧ ѿ сꙋ́етнагѡ ва́шегѡ житїѧ̀ ѻ҆тцы̑ пре́даннагѡ, 19
1: 19
Е҆фес. 1: 7
но чтⷭ҇но́ю кро́вїю ꙗ҆́кѡ а҆́гнца непоро́чна и҆ пречтⷭ҇а хрⷭ҇та̀, 20
1: 20
1 І҆ѡа́н. 1: 7
1 Корі́нѳ. 6: 20
Е҆вр. 9: 14
А҆пока́лѷѱ. 1: 5
пред̾ꙋвѣ́дѣна оу҆́бѡ пре́жде сложе́нїѧ мі́ра, ꙗ҆́вльшасѧ же въ послѣ́днѧѧ лѣ́та ва́съ ра́ди, 21 и҆̀же є҆гѡ̀ ра́ди вѣ́рꙋете въ бг҃а воздви́гшаго є҆го̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ и҆ сла́вꙋ є҆мꙋ̀ да́вша, ꙗ҆́кѡ да вѣ́ра ва́ша и҆ оу҆пова́нїе бꙋ́детъ на бг҃а. 22 Дꙋ́шы ва́шѧ ѡ҆чи́стивше въ послꙋша́нїи и҆́стины дх҃омъ,
1: 22
1 Петр. 2: 17
въ братолю́бїе нелицемѣ́рно, ѿ чи́ста се́рдца дрꙋ́гъ дрꙋ́га люби́те прилѣ́жнѡ, 23 порожде́ни не ѿ сѣ́мене и҆стлѣ́нна, но неистлѣ́нна,
1: 23
І҆а́к. 1: 18
сло́вомъ жива́гѡ бг҃а и҆ пребыва́юща во вѣ́ки. 24
1: 24
И҆са́їа. 40: 6
Занѐ всѧ́ка пло́ть ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ всѧ́ка сла́ва человѣ́ча ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ тра́вный: и҆́зсше трава̀, и҆ цвѣ́тъ є҆ѧ̀ ѿпадѐ: 25 гл҃го́лъ же гдⷭ҇нь пребыва́етъ во вѣ́ки. Се́ же є҆́сть гл҃го́лъ благовѣствова́нный въ ва́съ.