Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 Ѡ҆

16: 1
Ри́млѧн. 12: 13
ми́лостыни же, ꙗ҆́же ко ст҃ы̑мъ, ꙗ҆́коже оу҆стро́ихъ цр҃квамъ галаті̑йскимъ, та́кѡ и҆ вы̀ сотворѧ́йте: 2 по є҆ди́нѣй ѿ сꙋббѡ́тъ кі́йждо ва́съ да полага́етъ оу҆ себє̀ сохранѧ́ѧ, є҆́же а҆́ще что̀ благопоспѣши́тсѧ, да не є҆гда̀ прїидꙋ̀, тогда̀ собра̑нїѧ быва́ютъ. 3 Е҆гда́ же прїидꙋ̀, и҆̀хже а҆́ще и҆скꙋ́сите, съ посла́ньми си́хъ послю̀ ѿнестѝ
16: 3
2 Корі́нѳ. 8: 19
благода́ть ва́шꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мъ.

(Заⷱ҇ рѯ҃є.)

4 А҆́ще же досто́йно бꙋ́детъ и҆ мнѣ̀ и҆тѝ, со мно́ю по́йдꙋтъ. 5 Прїидꙋ́ же къ ва́мъ, є҆гда̀ македо́нїю преидꙋ̀: македо́нїю бо прохождꙋ̀. 6 Оу҆ ва́съ же, а҆́ще слꙋчи́тсѧ мнѣ̀, пребꙋ́дꙋ, и҆лѝ и҆ ѡ҆зимѣ́ю, да вы̀ мѧ̀ прово́дите, а҆́може а҆́ще поидꙋ̀. 7 Не хощꙋ́ бо ва́съ нн҃ѣ въ мимохожде́нїи ви́дѣти: оу҆пова́ю же вре́мѧ нѣ́кое пребы́ти оу҆ ва́съ,

16: 7
1 Корі́нѳ. 4: 19
І҆а́к. 4: 15
а҆́ще гдⷭ҇ь повели́тъ. 8 Пребꙋ́дꙋ же во є҆фе́сѣ до пентико́стїи: 9 две́рь бо мѝ ѿве́рзесѧ вели́ка и҆ поспѣ́шна, и҆ сопроти́внїи мно́зи. 10 А҆́ще же прїи́детъ тїмоѳе́й, блюди́те, да без̾ стра́ха бꙋ́детъ оу҆ ва́съ: дѣ́ло бо гдⷭ҇не дѣ́лаетъ, ꙗ҆́коже и҆ а҆́зъ: 11 да никто́же оу҆̀бо є҆го̀ оу҆ничижи́тъ: проводи́те же є҆го̀ съ ми́ромъ, да прїи́детъ ко мнѣ̀, ждꙋ́ бо є҆го̀ съ бра́тїею. 12 Ѡ҆ а҆поллѡ́сѣ же бра́тѣ: мно́гѡ моли́хъ є҆го̀, да прїи́детъ къ ва́мъ съ бра́тїею: и҆ всѧ́кѡ не бѣ̀ во́лѧ, да нн҃ѣ прїи́детъ, прїи́детъ же, є҆гда̀ оу҆праздни́тсѧ.

(Заⷱ҇ рѯ҃ѕ.)

13

16: 13
Матѳ. 24: 42
1 Петр. 5: 8
А҆пока́лѷѱ. 3: 11,20
Бо́дрствꙋйте, сто́йте въ вѣ́рѣ, мꙋжа́йтесѧ, оу҆твержда́йтесѧ: 14 всѧ̑ ва́мъ любо́вїю да быва́ютъ. 15 Молю́ же вы̀, бра́тїе: вѣ́сте
16: 15
1 Корі́нѳ. 1: 16
до́мъ стефани́новъ, ꙗ҆́кѡ є҆́сть нача́токъ а҆ха́їи, и҆ въ слꙋже́нїе ст҃ы̑мъ оу҆чини́ша себѐ: 16 да и҆ вы̀ повинꙋ́йтесѧ таковы́мъ и҆ всѧ́комꙋ споспѣ́шствꙋющꙋ и҆ трꙋжда́ющꙋсѧ. 17 Возра́довахсѧ же ѡ҆ прише́ствїи стефани́новѣ и҆ фꙋртꙋна́товѣ и҆ а҆ха́їковѣ, ꙗ҆́кѡ ва́ше лише́нїе сі́и и҆спо́лниша: 18 оу҆поко́иша бо мо́й дꙋ́хъ и҆ ва́шъ. Познава́йте оу҆̀бо такѡвы́ѧ. 19 Цѣлꙋ́ютъ вы̀ цр҃кви а҆сі̑йскїѧ: цѣлꙋ́ютъ вы̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ мно́гѡ
16: 19
2 Тїмоѳ. 4: 19
а҆кѵ́ла и҆ прїскі́лла съ дома́шнею и҆́хъ цр҃ковїю. 20 Цѣлꙋ́ютъ вы̀ бра́тїѧ всѧ̑.
16: 20
Ри́млѧн. 16: 16
2 Корі́нѳ. 13: 12
1 Петр. 5: 14
Цѣлꙋ́йте дрꙋ́гъ дрꙋ́га лобза́нїемъ ст҃ы́мъ. 21 Цѣлова́нїе мое́ю рꙋко́ю па́ѵлею. 22 А҆́ще кто̀ не лю́битъ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀, да бꙋ́детъ про́клѧтъ, мара́нъ а҆ѳа̀16: 22 гдⷭ҇ь на́шъ прїи́де (сѵ́рскїй гла́съ). 23 Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ съ ва́ми, 24 (и҆) любы̀ моѧ̀ со всѣ́ми ва́ми ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. А҆ми́нь.