Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
21

ГЛАВА̀ к҃а.

211 Воста́ же

21: 1
2 Ца́рств. 24: 1
дїа́волъ на і҆н҃лѧ и҆ под̾ꙋстѝ даві́да, да сочи́слитъ і҆н҃лѧ. 2 И҆ речѐ ца́рь даві́дъ ко і҆ѡа́вꙋ и҆ къ нача́лникѡмъ си́лы: и҆ди́те и҆ сочти́те і҆н҃лѧ ѿ вирсаве́и да́же до да́на, и҆ принеси́те ко мнѣ̀, да позна́ю число̀ и҆́хъ. 3 И҆ речѐ і҆ѡа́въ: да приложи́тъ гдⷭ҇ь къ лю́демъ свои̑мъ, ꙗ҆́коже сі́и стори́цею, и҆ ѻ҆́чи господи́на моегѡ̀ царѧ̀ да ви́дѧтъ: не вси́ ли господи́нꙋ моемꙋ̀ царю̀ рабѝ сꙋ́ть; и҆ почто̀ хо́щетъ сегѡ̀ господи́нъ мо́й; дабы̀ не вмѣни́лосѧ въ грѣ́хъ і҆н҃лю. 4
21: 4
2 Ца́рств. 24: 4
Но сло́во царе́во премо́же і҆ѡа́ва: и҆ по́йде і҆ѡа́въ, и҆ ѡ҆бы́де всего̀ і҆н҃лѧ, и҆ прїи́де во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 5 И҆ дадѐ і҆ѡа́въ даві́дꙋ число̀ сочте́нїѧ люді́й: и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ всегѡ̀ і҆н҃лѧ ты́сѧща ты́сѧщъ и҆ сто̀ ты́сѧщъ мꙋже́й и҆ носѧ́щихъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ: и҆ ѿ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ четы́ре ста̑ и҆ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ мꙋже́й носѧ́щихъ ѻ҆рꙋ́жїе: 6 леѵі́и же и҆ венїамі́на не сочтѐ средѣ̀ и҆́хъ, поне́же вознегодова̀ ѡ҆ словесѝ царе́вѣ і҆ѡа́въ. 7
21: 7
1 Паралїпом. 27: 24
И҆ не оу҆го́дно ꙗ҆ви́сѧ пред̾ бг҃омъ повелѣ́нїе сїѐ, и҆ поразѝ і҆н҃лѧ. 8
21: 8
2 Ца́рств. 24: 10
Рече́ же даві́дъ ко бг҃ꙋ: согрѣши́хъ ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ сотвори́хъ ве́щь сїю̀: и҆ нн҃ѣ молю̀, ѿимѝ беззако́нїе раба̀ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆безꙋ́михсѧ ѕѣлѡ̀. 9
21: 9
2 Ца́рств. 24: 11
И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко га́дꙋ
21: 9
1 Ца́рств. 9: 9
прⷪ҇ро́кꙋ даві́довꙋ, гл҃ѧ: 10 и҆дѝ и҆ рцы̀ къ даві́дꙋ, глаго́лѧ: та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: трїѐ а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀, и҆зберѝ себѣ̀ є҆ди́но ѿ ни́хъ, и҆ сотворю̀ тебѣ̀. 11
21: 11
2 Ца́рств. 24: 13
И҆ прїи́де га́дъ къ даві́дꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: 12 си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь: и҆зберѝ себѣ̀, (є҆́же хо́щеши,) и҆лѝ трѝ лѣ́та гла́да, и҆лѝ трѝ мцⷭ҇ы бѣ́гати тебѣ̀ ѿ лица̀ вра̑гъ твои́хъ, и҆ ѻ҆рꙋ́жїе вра̑гъ твои́хъ пости́гнетъ тѧ̀, и҆лѝ трѝ дни̑ ме́чь гдⷭ҇ень, и҆ сме́рть на зе́млю, и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень оу҆бива́ѧй во все́мъ наслѣ́дїи і҆н҃левѣ: нн҃ѣ оу҆̀бо разсмотрѝ, что̀ ѿвѣща́ю посла́вшемꙋ мѧ̀ со сло́вомъ. 13
21: 13
2 Ца́рств. 24: 14
И҆ речѐ даві́дъ ко га́дꙋ: тѣ́сна мѝ сꙋ́ть трѝ сїѧ̑ ѕѣлѡ̀: но лꙋ́чше мѝ є҆́сть впа́сти въ рꙋ́цѣ гдⷭ҇ни,
21: 13
Пла́ч. І҆ерем. 3: 22
Сїрах. 2: 11
занѐ мнѡ́ги щедрѡ́ты є҆гѡ̀ ѕѣлѡ̀, въ рꙋ́ки же человѣ́чєскїѧ да не впадꙋ̀. 14 И҆ посла̀ гдⷭ҇ь сме́рть во і҆н҃лѧ, и҆ падо́ша ѿ і҆н҃лѧ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ мꙋже́й. 15 И҆ посла̀ бг҃ъ а҆́гг҃ла во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да и҆збїе́тъ є҆го̀. И҆ є҆гда̀ и҆збива́ше, ви́дѣ гдⷭ҇ь и҆ раска́ѧсѧ ѡ҆ ѕлѣ̀, и҆ речѐ а҆́гг҃лꙋ и҆збива́ющемꙋ:
21: 15
2 Ца́рств. 24: 16
довлѣ́етъ тѝ, ѿимѝ рꙋ́кꙋ твою̀. А҆́гг҃лъ же гдⷭ҇ень стоѧ́ше на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина. 16 И҆ возведѐ даві́дъ ѻ҆́чи своѧ̑, и҆ ви́дѣ а҆́гг҃ла гдⷭ҇нѧ стоѧ́ща междꙋ̀ земле́ю и҆ не́бомъ, и҆ ме́чь є҆гѡ̀ и҆звлече́нъ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, просте́ртъ на і҆ерⷭ҇ли́мъ. И҆ падѐ даві́дъ и҆ старѣ́йшины (і҆н҃лєвы) ѡ҆блече́ннїи во вре́тище на лицѐ своѐ, 17
21: 17
2 Ца́рств. 24: 17
и҆ речѐ даві́дъ къ бг҃ꙋ: не а҆́зъ ли повелѣ́хъ сочи́слити лю́ди; а҆́зъ є҆́смь, и҆́же согрѣши́хъ, и҆ ѕло̀ творѧ̀ ѕло̀ сотвори́хъ, сїѧ̑ же ѻ҆́вцы что̀ сотвори́ша; гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да бꙋ́детъ рꙋка̀ твоѧ̀ на мнѣ̀ и҆ на домꙋ̀ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, а҆ не на лю́дехъ твои́хъ въ погꙋбле́нїе, гдⷭ҇и. 18
21: 18
2 Ца́рств. 24: 18
2 Паралїпом. 3: 1
А҆́гг҃лъ же гдⷭ҇ень речѐ га́дꙋ, є҆́же глаго́лати къ даві́дꙋ: да взы́детъ и҆ сози́ждетъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина. 19 И҆ взы́де даві́дъ по словесѝ га́довꙋ, є҆́же глаго́ла и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ. 20 И҆ ѡ҆брати́сѧ ѻ҆́рна и҆ ви́дѣ царѧ̀, и҆ четы́ри сы́нове є҆гѡ̀ съ ни́мъ кры́ющїисѧ. Ѻ҆́рна же бѣ̀ (въ то̀ вре́мѧ) млатѧ̀ на гꙋмнѣ̀ пшени́цꙋ. 21 И҆ прїи́де даві́дъ ко ѻ҆́рнѣ, и҆ ѡ҆брати́сѧ ѻ҆́рна, и҆ оу҆зрѣ̀ даві́да, и҆ по́йде ѿ гꙋмна̀,
21: 21
2 Ца́рств. 14: 4
и҆ поклони́сѧ даві́дꙋ лице́мъ на зе́млю. 22 Рече́ же ѻ҆́рнѣ даві́дъ: да́ждь мнѣ̀ мѣ́сто гꙋмна̀ твоегѡ̀, да сози́ждꙋ на не́мъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇еви, на сребрѣ̀ досто́йнѣ да́ждь мѝ є҆̀, и҆ преста́нетъ ꙗ҆́зва ѿ люді́й. 23 Рече́ же ѻ҆́рна къ даві́дꙋ: возмѝ себѣ̀, и҆ да сотвори́тъ господи́нъ мо́й ца́рь, є҆́же оу҆го́дно пред̾ ни́мъ: сѐ, даю̀ телцы̀ на всесожже́нїе, и҆ плꙋ́гъ на дрова̀, и҆ пшени́цꙋ въ же́ртвꙋ, всѧ̑ (доброво́льнѡ) даю̀. 24 И҆ речѐ ца́рь даві́дъ ѻ҆́рнѣ: нѝ, но кꙋ́плею кꙋплю̀, сребро́мъ досто́йнымъ, поне́же не возмꙋ̀ гдⷭ҇еви, ꙗ҆̀же сꙋ́ть твоѧ̑, є҆́же вознестѝ всесожже́нїе тꙋ́не гдⷭ҇еви. 25 И҆ дадѐ даві́дъ ѻ҆́рнѣ за мѣ́сто то̀ сі̑кль златы́хъ вѣ́сомъ ше́сть сѡ́тъ. 26 И҆ созда̀ тꙋ̀ даві́дъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇еви, и҆ вознесѐ всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ и҆ воззва̀ ко гдⷭ҇ꙋ,
21: 26
2 Ца́рств. 24: 25
и҆ оу҆слы́ша є҆го̀
21: 26
Леѵі́т. 9: 24
3 Ца́рств. 18: 38
во ѻ҆гнѝ ѿ небесѐ на ѻ҆лта́рь всесожже́нїѧ, и҆ потребѝ всесожже́нїе. 27 И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко а҆́гг҃лꙋ: и҆ вложѝ ме́чь во влага́лище є҆гѡ̀. 28 Во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆гда̀ ви́дѣ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ оу҆слы́ша є҆го̀ гдⷭ҇ь на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина, и҆ пожрѐ тꙋ̀ жє́ртвы. 29
21: 29
2 Ца́рств. 6: 17
И҆ ски́нїѧ гдⷭ҇нѧ, ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й въ пꙋсты́ни, и҆ ѻ҆лта́рь всесожже́нїѧ во вре́мѧ ѻ҆́но бы́сть
21: 29
2 Паралїпом. 1: 3
въ вы́шнемъ, є҆́же въ гаваѡ́нѣ. 30 И҆ не возмо́же даві́дъ и҆тѝ пред̾ него̀, є҆́же вопроси́ти бг҃а, поне́же оу҆страше́нъ бы́сть ѿ лица̀ меча̀ а҆́гг҃ла гдⷭ҇нѧ.

22

ГЛАВА̀ к҃в.

221 Рече́ же

22: 1
Второзак. 12: 5
даві́дъ: сѐ є҆́сть до́мъ гдⷭ҇а бг҃а,
22: 1
1 Паралїпом. 21: 26
и҆ се́й ѻ҆лта́рь на всесожжє́нїѧ і҆н҃лю. 2 И҆ речѐ даві́дъ собра́ти всѧ̑
22: 2
2 Паралїпом. 2: 17
прише́лцы, и҆̀же на землѝ і҆н҃левѣ, и҆ поста́ви
22: 2
3 Ца́рств. 5: 15
каменосѣ́чцєвъ сѣщѝ ка́мєнїѧ тє́санаѧ, да сози́ждетсѧ до́мъ бж҃їй. 3 Желѣ́зо же мно́го на гво́зди две́ремъ и҆ вратѡ́мъ на спаѧ́нїе оу҆гото́ва даві́дъ, и҆ мѣ́ди мно́жествꙋ не бѣ̀ числа̀: 4 и҆ древа́мъ ке́дрѡвымъ не бѣ̀ числа̀: ꙗ҆́кѡ принесо́ша сїдѡ́нѧне и҆ тѵ́рѧне дре́въ ке́дровыхъ мно́жество даві́дꙋ. 5
22: 5
1 Паралїпом. 29: 1
И҆ речѐ даві́дъ: соломѡ́нъ сы́нъ мо́й дѣ́тищь мла́дъ, до́мъ же є҆́же созида́ти гдⷭ҇еви въ вели́чество высо́ко, во и҆́мѧ и҆ въ сла́вꙋ во всю̀ зе́млю, оу҆гото́влю є҆мꙋ̀. И҆ оу҆гото́ва даві́дъ (всегѡ̀) мно́жество пре́жде сконча́нїѧ своегѡ̀. 6 И҆ призва̀ даві́дъ соломѡ́на сы́на своего̀ и҆ заповѣ́да є҆мꙋ̀, да сози́ждетъ до́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆н҃левꙋ. 7 Рече́ же даві́дъ къ соломѡ́нꙋ: ча́до,
22: 7
1 Паралїпом. 17: 1
мнѣ̀ бѧ́ше въ се́рдцы, да сози́ждꙋ до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀: 8 и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀, гл҃ющее:
22: 8
1 Паралїпом. 28: 3
мнѡ́ги крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ и҆ мнѡ́ги бра̑ни сотвори́лъ є҆сѝ, не сози́ждеши до́мꙋ и҆́мени моемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ мнѡ́ги крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ на зе́млю предо мно́ю: 9 сѐ, сы́нъ роди́тсѧ тебѣ̀,
22: 9
2 Ца́рств. 7: 11
се́й бꙋ́детъ мꙋ́жъ поко́ѧ, и҆ оу҆поко́ю є҆го̀ ѿ всѣ́хъ вра̑гъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ,
22: 9
2 Ца́рств. 12: 24
занѐ соломѡ́нъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀, и҆ ми́ръ и҆ поко́й да́мъ є҆мꙋ̀ над̾ і҆н҃лемъ во дни̑ є҆гѡ̀: 10
22: 10
2 Ца́рств. 7: 13
3 Ца́рств. 5: 5
9: 5
то́й сози́ждетъ до́мъ и҆́мени моемꙋ̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на,
22: 10
Е҆вр. 1: 5
и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀: и҆ и҆спра́влю престо́лъ ца́рства є҆гѡ̀ во і҆н҃ли до вѣ́ка: 11 нн҃ѣ оу҆̀бо, сы́не мо́й, бꙋ́детъ гдⷭ҇ь съ тобо́ю и҆ бл҃гопоспѣши́тъ, и҆ сози́ждеши до́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́коже гл҃а ѡ҆ тебѣ̀: 12 да да́стъ же тебѣ̀ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ гдⷭ҇ь и҆ да оу҆крѣпи́тъ тѧ̀ над̾ і҆н҃лемъ, є҆́же храни́ти и҆ твори́ти зако́нъ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀: 13 тогда̀ бл҃гопоспѣши́тъ, а҆́ще сохрани́ши твори́ти за́пѡвѣди и҆ сꙋдбы̑, ꙗ҆̀же повелѣ̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ови, (да оу҆чи́тъ) і҆н҃лѧ:
22: 13
Второзак. 31: 6
І҆ис. Наѵ. 1: 7
3 Ца́рств. 2: 2
мꙋжа́йсѧ и҆ крѣпи́сѧ, не бо́йсѧ, нижѐ оу҆страши́сѧ: 14
22: 14
1 Паралїпом. 29: 2
и҆ сѐ, а҆́зъ по оу҆бо́жествꙋ моемꙋ̀ оу҆гото́вахъ на до́мъ гдⷭ҇ень зла́та тала́нтѡвъ сто̀ ты́сѧщъ, и҆ сребра̀ ты́сѧща ты́сѧщъ тала́нтѡвъ, мѣ́дь же и҆ желѣ́зо, є҆мꙋ́же нѣ́сть вѣ́са, поне́же мно́жество є҆́сть, и҆ древа̀ и҆ ка́мєнїѧ оу҆гото́вахъ, и҆ къ си̑мъ да приложи́ши: 15 и҆ съ тобо́ю гдⷭ҇ь, и҆ приложи́ши ко мно́жествꙋ творѧ́щихъ дѣла̀, хꙋдо́жницы, и҆ строи́телїе ка́менїй, и҆ древодѣ́лє, и҆ всѧ́къ мꙋдре́цъ во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ, 16 въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, въ мѣ́ди и҆ желѣ́зѣ нѣ́сть числа̀: воста́ни оу҆̀бо и҆ творѝ, и҆ гдⷭ҇ь съ тобо́ю. 17 И҆ повелѣ̀ даві́дъ всѣ́мъ нача́лникѡмъ і҆н҃лєвымъ, да помога́ютъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ є҆гѡ̀, глаго́лѧ: 18 не гдⷭ҇ь ли съ ва́ми; и҆ дадѐ ва́мъ поко́й ѡ҆́крестъ, занѐ дадѐ въ рꙋ́ки ва́шѧ живꙋ́щихъ на землѝ, и҆ покоре́на землѧ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ пред̾ людьмѝ є҆гѡ̀: 19 нн҃ѣ оу҆̀бо дади́те сердца̀ ва̑ша и҆ дꙋ́шы ва́шѧ є҆́же взыска́ти гдⷭ҇а бг҃а ва́шего, и҆ воста́ните и҆ созида́йте ст҃ы́ню гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ, да внесе́тсѧ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆ сосꙋ́ды ст҃ы̑ѧ бг҃ови въ до́мъ созида́емый и҆́мени гдⷭ҇ню.

23

ГЛАВА̀ к҃г.

231 И҆

23: 1
3 Ца́рств. 1: 33
даві́дъ ста́ръ и҆ и҆спо́лненъ дні́й, и҆ воцарѝ соломѡ́на сы́на своего̀ вмѣ́стѡ себє̀ над̾ і҆н҃лемъ: 2 и҆ собра̀ всѣ́хъ кнѧзе́й і҆н҃левыхъ, и҆ свѧще́нникѡвъ, и҆ леѵі́тѡвъ: 3
23: 3
Чи́сл. 4: 3
8: 24
сочте́ни же бы́ша леѵі́ти, ѿ три́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, и҆ бы́сть число̀ и҆́хъ по глава́мъ и҆́хъ, мꙋже́й три́десѧть и҆ ѻ҆́смь ты́сѧщъ: 4 ѿ си́хъ и҆збра́ни на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ два́десѧть четы́ри ты́сѧщы,
23: 4
Второзак. 16: 18
и҆ книго́чєй и҆ сꙋді́й ше́сть ты́сѧщъ, 5 и҆ четы́ри ты́сѧщы
23: 5
1 Паралїпом. 9: 22
две́рникѡвъ, и҆ четы́ри ты́сѧщы
23: 5
І҆езек. 40: 45
2 Паралїпом. 29: 25
пою́щихъ гдⷭ҇еви во ѻ҆рга́ны, и҆̀хже сотворѝ ко хвале́нїю гдⷭ҇ню. 6
23: 6
2 Паралїпом. 8: 14
И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ на чре́ды сынѡ́мъ леѵі̑инымъ,
23: 6
1 Паралїпом. 6: 1
И҆схо́д. 6: 16
Чи́сл. 3: 17
26: 57
гирсѡ́нꙋ, каа́ѳꙋ и҆ мера́рѣ: 7 и҆ гирсѡ́нꙋ и҆ леада́нꙋ и҆ семе́ю. 8 Сы́нове леада̑ни: нача́лникъ і҆еїи́лъ и҆ зеѳѡ́ѳъ и҆ і҆ѡи́ль, трїѐ. 9 Сы́нове же семе́ѡвы: салѡмі́ѳъ и҆ а҆заи́лъ и҆ а҆ра́мъ, трїѐ: сі́и нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леада́нихъ. 10 И҆ сынѡ́мъ семе́ѡвымъ і҆е́ѳъ и҆ зїза́й, и҆ і҆ѡа́съ и҆ верїа̀: ті́и сы́нове семе́ѡвы четы́ре. 11 Бѣ́ же і҆е́ѳъ пе́рвый и҆ зїза́й вторы́й: і҆ѡа́съ же и҆ варїа̀ не и҆мѣ́ста мно́гихъ сынѡ́въ и҆ бы́ста въ домꙋ̀ ѻ҆те́чества въ причте́нїе є҆ди́но. 12
23: 12
И҆схо́д. 6: 18
Сы́нове каа́ѳѡвы: а҆мвра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ, ѻ҆зїи́лъ, четы́ри. 13
23: 13
И҆схо́д. 6: 20
Сы́нове а҆мвра̑мли: а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й:
23: 13
Чи́сл. 3: 10
Е҆вр. 5: 4
ѿлꙋче́нъ же бы́сть а҆арѡ́нъ є҆́же ѡ҆свѧща́ти ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во вѣ́ки, и҆ да кади́тъ ѳѷмїа́момъ пред̾ гдⷭ҇емъ, слꙋ́житъ є҆мꙋ̀ и҆ мо́литсѧ во и҆́мѧ є҆гѡ̀ до вѣ́ка. 14 Мѡѷсе́й же человѣ́къ бж҃їй и҆ сы́нове є҆гѡ̀ причте́ни сꙋ́ть въ колѣ́но леѵі́ино. 15
23: 15
И҆схо́д. 2: 22
18: 3
Сы́нове мѡѷсе́ѡвы: гирса́мъ и҆ є҆лїезе́ръ. 16 Сы́нове гирса̑мли, сꙋваи́лъ нача́лникъ. 17 Бы́ша же сы́нове є҆лїезе́рꙋ, раві́а нача́лникъ: и҆ не бѣ́ша є҆лїезе́рꙋ сы́нове и҆ні́и: сы́нове же раві́ини оу҆мно́жени сꙋ́ть ѕѣлѡ̀. 18 Сы́нове і҆ссаа́рѡвы, саллꙋмѡ́ѳъ нача́лникъ. 19 Сы́нове хеврѡ̑ни: і҆ерїа́въ пе́рвый,
23: 19
1 Паралїпом. 24: 23,24
а҆марі́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй і҆езекі́а четве́ртый. 20 Сы́нове же ѻ҆зїи̑ли: мі́ха пе́рвый, и҆ і҆ессїа̀ вторы́й. 21
23: 21
И҆схо́д. 6: 19
1 Паралїпом. 6: 19
Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀. 22 Сы́нове моолі́євы: є҆леаза́ръ и҆ кі́съ.
23: 22
1 Паралїпом. 24: 28
Оу҆́мре же є҆леаза́ръ, и҆ не бы́ша є҆мꙋ̀ сы́нове, но то́кмѡ дщє́ри: и҆ поѧ́ша и҆̀хъ сы́нове кі́сѡвы бра́тїѧ и҆́хъ. 23 Сы́нове мꙋсі̑ины: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ і҆арїмѡ́ѳъ, трїѐ. 24 Сі́и сы́нове леѵі́ини по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, по соглѧ́данїю и҆́хъ, по числꙋ̀ и҆ме́нъ и҆́хъ, по глава́мъ и҆́хъ, и҆̀же творѧ́хꙋ дѣла̀ слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ,
23: 24
Чи́сл. 8: 24
ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше. 25 Рече́ бо даві́дъ: поко́й дадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ лю́демъ свои̑мъ і҆н҃лю, и҆ всели́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ да́же да вѣ́ка, 26 и҆ леѵі́ти не бы́ша носѧ́ще ски́нїю и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀ къ слꙋже́нїю є҆ѧ̀. 27 По повелѣ́нїю бо даві́довꙋ послѣ́днемꙋ є҆́сть число̀ сыновѡ́мъ леѵі̑инымъ ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше: 28
23: 28
2 Паралїпом. 31: 17
занѐ поста́ви и҆̀хъ под̾ рꙋкꙋ̀ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ, є҆́же слꙋжи́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ и҆ въ притво́рѣхъ, и҆ во ѡ҆чище́нїи всѣ́хъ ст҃ы́нь, и҆ въ дѣ́лѣхъ слꙋже́нїѧ до́мꙋ бж҃їѧ, 29 и҆ над̾ хлѣ́бами предложе́нїѧ, и҆ над̾ мꙋко́ю пшени́чною же́ртвы, и҆ над̾ прѧ́жмами ѡ҆прѣсно́чными, и҆ над̾ сковрадо́ю, и҆ над̾ пече́нымъ, и҆ над̾ всѧ́кимъ вѣ́сомъ и҆ мѣ́рою, 30 и҆ є҆́же стоѧ́ти, оу҆́трѡ хвали́ти и҆ и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви, та́кожде и҆ къ ве́черꙋ, 31 и҆ над̾ всѣ́ми возноси́мыми всесожжє́нїи гдⷭ҇еви въ сꙋббѡ̑ты, и҆ въ новомѣ́сѧчїихъ, и҆ въ пра́здницѣхъ, по числꙋ̀, по чи́нꙋ и҆́хъ вы́нꙋ гдⷭ҇еви, 32 и҆ да сохранѧ́тъ стражбы̑ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ стра́жꙋ свѧти́лища, и҆ стражбы̑ сынѡ́въ а҆арѡ́нихъ бра́тїй свои́хъ, да слꙋ́жатъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.