Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 Принесо́ша

16: 1
2 Ца́рств. 6: 17
оу҆́бѡ кївѡ́тъ бж҃їй и҆ поста́виша є҆го̀ посредѣ̀ ски́нїи, ю҆́же водрꙋзѝ є҆мꙋ̀ даві́дъ, и҆ принесо́ша всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ пред̾ гдⷭ҇емъ. 2
16: 2
2 Ца́рств. 6: 17
И҆ совершѝ даві́дъ возносѧ̀ всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ, и҆ благословѝ лю́ди во и҆́мѧ гдⷭ҇не, 3
16: 3
2 Ца́рств. 6: 19
и҆ раздѣлѝ всѧ́комꙋ мꙋ́жꙋ і҆н҃лскꙋ, ѿ мꙋ́жа да́же до жены̀, мꙋ́жꙋ хлѣ́бъ є҆ди́нъ пече́ный, (и҆ ча́сть пече́на мѧ́са,) и҆ прѧ́женый со є҆ле́емъ семїда́лъ: 4 поста́ви же пред̾ лице́мъ кївѡ́та завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ леѵі̑тъ, є҆́же слꙋжи́ти и҆ возглаша́ти (дѣла̀ є҆гѡ̀), и҆ и҆сповѣ́дати и҆ хвали́ти гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева: 5 а҆са́фъ нача́лникъ, и҆ дрꙋгі́й по не́мъ заха́рїа, і҆еїи́лъ и҆ семїрамѡ́ѳъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ маттаѳі́а, и҆ є҆лїа́въ и҆ ване́а и҆ а҆вдедо́мъ: і҆еїи́лъ же во ѻ҆рга́нѣхъ и҆ ѱалти́ри и҆ гꙋ́слехъ, а҆са́фъ же въ кѷмва́лѣхъ возглаша́ѧ: 6 и҆ ване́а и҆ ѻ҆зїи́лъ свѧще́нницы (трꙋби́ша) вы́нꙋ въ трꙋбы̑ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та бж҃їѧ. 7 Въ то́й де́нь оу҆стро́и даві́дъ въ нача́лѣ хвали́ти гдⷭ҇а рꙋко́ю а҆са́фа и҆ бра́тїи є҆гѡ̀. 8

Пѣ́снь.

И҆сповѣ́дайтесѧ

16: 8
Ѱал. 104
И҆са́їа. 12: 4
гдⷭ҇еви и҆ призыва́йте є҆го̀ во и҆́мени є҆гѡ̀, зна́єма сотвори́те лю́демъ начина̑нїѧ є҆гѡ̀: 9 по́йте є҆мꙋ̀ и҆ воспо́йте є҆мꙋ̀, повѣ́дите всѧ̑ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь: 10 хвали́те и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀, да возвесели́тсѧ се́рдце и҆́щꙋщее бл҃говоле́нїѧ є҆гѡ̀: 11 взыщи́те гдⷭ҇а и҆ оу҆крѣпи́тесѧ, взыщи́те лица̀ є҆гѡ̀ вы́нꙋ: 12 помѧни́те чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ, зна́мєнїѧ и҆ сꙋдбы̑ оу҆́стъ є҆гѡ̀, 13 сѣ́мѧ і҆н҃лево, рабѝ є҆гѡ̀, сы́нове і҆а̑кѡвли, и҆збра́ннїи є҆гѡ̀. 14 То́й гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, во все́й землѝ сꙋдбы̑ є҆гѡ̀. 15 Помѧне́мъ во вѣ́къ
16: 15
Быт. 17: 9
И҆схо́д. 2: 24
Леѵі́т. 26: 42
завѣ́тъ є҆гѡ̀, сло́во є҆гѡ̀, є҆́же заповѣ́длъ въ ты́сѧщы родѡ́въ, 16
16: 16
Быт. 12: 7
22: 16
Лꙋк. 1: 73
є҆́же завѣща̀ а҆враа́мꙋ, и҆ клѧ́твꙋ свою̀ і҆саа́кꙋ: 17 и҆ поста́ви є҆̀ і҆а́кѡвꙋ въ повелѣ́нїе, і҆н҃лю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, 18 гл҃ѧ: тебѣ̀ да́мъ зе́млю ханаа́ню, оу҆́же достоѧ́нїѧ ва́шегѡ. 19
16: 19
Второзак. 32: 9
Внегда̀ бы́ти и҆̀мъ ма̑лымъ число́мъ, ꙗ҆́кѡ оу҆ма́лишасѧ и҆ пресели́шасѧ въ ню̀, 20 и҆ преидо́ша ѿ ꙗ҆зы́ка въ ꙗ҆зы́къ и҆ ѿ ца́рствїѧ къ лю́демъ и҆ны̑мъ, 21 не ѡ҆ста́ви мꙋ́жа ѡ҆би́дѣти и҆̀хъ, и҆ ѡ҆бличѝ ѡ҆ ни́хъ цари̑: 22
16: 22
Ѱал. 104: 15
не прикаса́йтесѧ пома̑заннымъ мои̑мъ, и҆ во прⷭ҇ро́цѣхъ мои́хъ не лꙋка́внꙋйте. 23
16: 23
Ѱал. 95: 1
Воспо́йте гдⷭ҇еви, всѧ̀ землѧ̀, возвѣсти́те ѿ днѐ на де́нь спⷭ҇нїе є҆гѡ̀, 24
16: 24
Ѱал. 95: 3
возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла́вꙋ є҆гѡ̀, во всѣ́хъ лю́дехъ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, 25
16: 25
Ѱал. 94: 3
ꙗ҆́кѡ ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀,
16: 25
И҆схо́д. 15: 11
18: 11
стра́шенъ є҆́сть над̾ всѣ́ми бѡ́ги. 26 Ꙗ҆́кѡ всѝ бо́зи ꙗ҆зы́кѡвъ і҆́дѡли: гдⷭ҇ь же на́шъ небеса̀ сотворѝ. 27
16: 27
Ѱал. 95: 6
Сла́ва и҆ вели́чество пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, крѣ́пость и҆ похвала̀ въ мѣ́стѣ є҆гѡ̀ ст҃ѣ́мъ. 28 Дади́те гдⷭ҇еви, ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ, дади́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆ крѣ́пость, 29 дади́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆́мени є҆гѡ̀: возми́те да́ры и҆ принеси́те пред̾ лицѐ є҆гѡ̀, и҆ поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дво́рѣхъ ст҃ы́хъ є҆гѡ̀. 30 Да оу҆бои́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ всѧ̀ землѧ̀, да и҆спра́витсѧ землѧ̀ и҆ да не подви́житсѧ: 31 да возвеселѧ́тсѧ небеса̀ и҆ да возра́дꙋетсѧ землѧ̀, и҆ да рекꙋ́тъ во ꙗ҆зы́цѣхъ: гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋетъ. 32 Да возгласи́тъ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, и҆ древа̀ пѡльска́ѧ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на ни́хъ. 33 Тогда̀ возвеселѧ́тсѧ древа̀ дꙋбра̑внаѧ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ꙗ҆́кѡ прїи́де сꙋди́ти землѝ. 34
16: 34
1 Є҆́здр. 3: 11
И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, 35 и҆ глаго́лите: сп҃си́ ны, бж҃е, сп҃си́телю на́шъ,
16: 35
Второзак. 30: 3
и҆ соберѝ на́съ, и҆ и҆змѝ на́съ ѿ ꙗ҆зы̑къ, да хва́лимъ и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ, и҆ хва́лимсѧ во хвале́нїихъ твои́хъ. 36
16: 36
Ѱал. 40: 14
Блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ ѿ вѣ́ка да́же и҆ до вѣ́ка.
16: 36
Второзак. 27: 15
Неем. 8: 6
И҆ рекꙋ́тъ всѝ лю́дїе: а҆ми́нь. И҆ восхвали́ша гдⷭ҇а. 37 И҆ ѡ҆ста́виша та́мѡ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ а҆са́фа и҆ бра́тїю є҆гѡ̀, да слꙋ́жатъ пред̾ кївѡ́томъ вы́нꙋ по всѧ̑ дни̑: 38 и҆ а҆вдедо́мъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, шестьдесѧ́тъ ѻ҆́смь: и҆ а҆вдедо́мъ сы́нъ і҆дїѳꙋ́нь и҆ ѻ҆са́й (поста́влени) во две́рники: 39 садѡ́ка же свѧще́нника и҆ бра́тїю є҆гѡ̀ свѧще́нниками пред̾ ски́нїею гдⷭ҇нею въ вы́шнихъ и҆̀же въ гаваѡ́нѣ, 40 да возно́сѧтъ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїй вы́нꙋ
16: 40
И҆схо́д. 27: 21
Чи́сл. 28: 3
оу҆́трѡ и҆ ве́черъ, и҆ по всѣ́мъ ꙗ҆̀же пи̑сана сꙋ́ть въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, є҆ли̑ка повелѣ̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ рꙋко́ю мѡѷсе́а раба̀ бж҃їѧ: 41 и҆ съ ни́ми є҆ма́нъ и҆ і҆дїѳꙋ́мъ и҆ про́чїи и҆збра́ннїи кі́йждо зва́нїемъ свои́мъ є҆́же хвали́ти гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: 42 и҆ съ ни́ми трꙋбы̑ и҆ кѷмва́лы є҆́же возглаша́ти, и҆ ѻ҆рга́ны пѣ́нїй бж҃їихъ: сы́нове же і҆дїѳꙋ̑мли во вратѣ́хъ (стоѧ́хꙋ). 43
16: 43
2 Ца́рств. 6: 19
И҆ и҆до́ша всѝ лю́дїе кі́йждо въ до́мъ сво́й, и҆ даві́дъ возврати́сѧ, да благослови́тъ до́мъ сво́й.

17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 И҆ бы́сть

17: 1
2 Ца́рств. 7: 2
є҆гда̀ ѡ҆бита́ше даві́дъ въ домꙋ̀ свое́мъ, и҆ речѐ даві́дъ къ наѳа́нꙋ прⷪ҇ро́кꙋ: сѐ, а҆́зъ живꙋ̀ въ домꙋ̀ ке́дровѣ, кївѡ́тъ же завѣ́та гдⷭ҇нѧ под̾ ко́жами. 2
17: 2
2 Ца́рств. 7: 3
И҆ речѐ наѳа́нъ къ даві́дꙋ: всѐ є҆́же въ се́рдцы твое́мъ творѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ съ тобо́ю є҆́сть. 3
17: 3
2 Ца́рств. 7: 4,5
И҆ бы́сть но́щи тоѧ̀, и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ наѳа́нꙋ, гл҃ѧ: 4 и҆дѝ и҆ рцы̀ даві́дꙋ рабꙋ̀ моемꙋ̀: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь:
17: 4
3 Ца́рств. 8: 19
не сози́ждеши ты̀ мнѣ̀ до́мꙋ, є҆́же ѡ҆бита́ти мѝ въ не́мъ: 5
17: 5
И҆схо́д. 7: 5
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆бита́хъ въ домꙋ̀ ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже и҆зведо́хъ і҆н҃лѧ (ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ), да́же до днѐ сегѡ̀, но бы́хъ въ ски́нїи и҆ въ шатрѣ̀: 6 во всѣ́хъ а҆́може ходи́хъ со всѣ́мъ і҆н҃лемъ, а҆́ще гл҃ѧ гл҃ахъ ко́емꙋ колѣ́нꙋ і҆н҃левꙋ, и҆̀мже повелѣ́хъ да пасꙋ́тъ лю́ди моѧ̑, гл҃ѧ: чесѡ̀ ра́ди не созда́сте мнѣ̀ до́мꙋ ке́дрова; 7 и҆ нн҃ѣ та́кѡ рцы̀ рабꙋ̀ моемꙋ̀ даві́дꙋ: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь вседержи́тель:
17: 7
1 Ца́рств. 16: 12
а҆́зъ и҆з̾ѧ́хъ тѧ̀ ѿ па́ствы, є҆гда̀ послѣ́довалъ є҆сѝ ста́дꙋ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ вожде́мъ над̾ людьмѝ мои́ми і҆н҃лемъ, 8 и҆ бы́хъ съ тобо́ю во всѣ́хъ, и҆дѣ́же ходи́лъ є҆сѝ, и҆ потреби́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ сотвори́хъ тебѣ̀ и҆́мѧ ꙗ҆́коже и҆́мѧ вели́кихъ, и҆̀же на землѝ: 9 и҆ да́хъ мѣ́сто лю́демъ мои̑мъ і҆н҃лю,
17: 9
2 Ца́рств. 7: 10
и҆ насади́хъ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ, и҆ не возскорбѧ́тъ ктомꙋ̀: ни сы́нове беззако́нїѧ приложа́тъ смири́ти и҆̀хъ ꙗ҆́коже ѿ нача́ла 10 и҆ ѿ дні́й, въ нѧ́же да́хъ сꙋдїи̑ лю́демъ мои̑мъ і҆н҃лю, и҆ смири́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑,
17: 10
Ѱал. 17: 48
и҆ возращꙋ́ тѧ, и҆ до́мъ сози́ждетъ тѝ гдⷭ҇ь: 11
17: 11
2 Ца́рств. 7: 12
и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ и҆спо́лнѧтсѧ дні́е твоѝ и҆ почі́еши со ѻ҆тцы̑ твои́ми,
17: 11
Гала́т. 3: 16
и҆ воздви́гнꙋ сѣ́мѧ твоѐ по тебѣ̀,
17: 11
Матѳ. 1: 1
є҆́же бꙋ́детъ ѿ чре́ва твоегѡ̀, и҆ возста́влю ца́рство є҆гѡ̀: 12 то́й сози́ждетъ мнѣ̀ до́мъ, и҆ оу҆крѣплю̀ престо́лъ є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка: 13
17: 13
2 Ца́рств. 7: 14
а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на: и҆ млⷭ҇ть мою̀ не ѿимꙋ̀ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́коже ѿѧ́хъ ѿ бы́вшихъ пре́жде тебє̀: 14 и҆ оу҆вѣ́рю є҆го̀
17: 14
1 Тїмоѳ. 3: 15
въ домꙋ̀ мое́мъ и҆ во ца́рствїи є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка,
17: 14
И҆са́їа. 55: 3
Лꙋк. 1: 32
и҆ престо́лъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ и҆спра́вленъ до вѣ́ка. 15
17: 15
2 Ца́рств. 7: 17
По всѣ́мъ словесє́мъ си̑мъ и҆ по всемꙋ̀ видѣ́нїю семꙋ̀ та́кѡ глаго́лалъ є҆́сть наѳа́нъ къ даві́дꙋ. 16
17: 16
2 Ца́рств. 7: 18
И҆ прїи́де ца́рь даві́дъ, и҆ сѣ́де пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ речѐ: кто̀ є҆́смь а҆́зъ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й; и҆ что̀ до́мъ мо́й, ꙗ҆́кѡ возлюби́лъ мѧ̀ є҆сѝ до вѣ́ка; 17 и҆ сїѧ̑ ма̑ла сꙋ́ть пред̾ тобо́ю, бж҃е,
17: 17
2 Ца́рств. 7: 19
и҆ гл҃алъ є҆сѝ на до́мъ раба̀ твоегѡ̀ (є҆щѐ) и҆здале́ча, и҆ призрѣ́лъ є҆сѝ на мѧ̀
17: 17
Фїлїппис. 2: 6,7
ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе человѣ́ка, и҆ возвы́силъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е: 18 что̀ приложи́тъ є҆щѐ даві́дъ къ тебѣ̀ є҆́же просла́вити;
17: 18
Ѱал. 138: 1
и҆ ты̀ раба̀ твоего̀ вѣ́си: 19 гдⷭ҇и, раба̀ твоегѡ̀ ра́ди сотвори́лъ є҆сѝ всѐ вели́чїе сїѐ и҆ по се́рдцꙋ твоемꙋ̀, є҆́же зна́єма сотвори́ти всѧ̑ вели̑чїѧ твоѧ̑: 20
17: 20
2 Ца́рств. 7: 22
гдⷭ҇и, нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀, и҆ нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀, по всѣ́мъ є҆ли̑ка слы́шахомъ оу҆ши́ма на́шима, 21
17: 21
Второзак. 4: 7
и҆ нѣ́сть, ꙗ҆́коже лю́дїе твоѝ і҆н҃ль, ꙗ҆зы́къ є҆щѐ на землѝ, ꙗ҆́кѡ по́йде бг҃ъ и҆зба́вити лю́ди себѣ̀, є҆́же положи́ти и҆́мѧ себѣ̀ ве́лїе и҆ сла́вное, є҆́же и҆згна́ти ѿ лица̀ люді́й твои́хъ, и҆̀хже и҆зба́вилъ є҆сѝ ѿ є҆гѵ́пта, ꙗ҆зы́ки: 22 и҆ да́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ і҆н҃лѧ тебѣ̀ въ лю́ди да́же до вѣ́ка, и҆ ты̀, гдⷭ҇и, бы́лъ є҆сѝ и҆̀мъ въ бг҃а: 23
17: 23
2 Ца́рств. 7: 25
и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, сло́во твоѐ, є҆́же гл҃алъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ на до́мъ є҆гѡ̀, да оу҆вѣ́ритсѧ до вѣ́ка: и҆ сотворѝ ꙗ҆́коже гл҃алъ є҆сѝ, 24 и҆ да оу҆вѣ́ритсѧ и҆ возвели́читсѧ и҆́мѧ твоѐ да́же до вѣ́ка, глаго́лющихъ: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е і҆н҃левъ, и҆ до́мъ даві́да раба̀ твоегѡ̀ да бꙋ́детъ и҆спра́вленъ пред̾ тобо́ю: 25 ты́ бо, гдⷭ҇и бж҃е мо́й,
17: 25
2 Ца́рств. 7: 27
ѿве́рзлъ є҆сѝ оу҆́хо раба̀ твоегѡ̀ созда́ти є҆мꙋ̀ до́мъ, сегѡ̀ ра́ди ѡ҆брѣ́те ра́бъ тво́й (дерзнове́нїе) моли́тисѧ пред̾ лице́мъ твои́мъ: 26 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ са́мъ бг҃ъ, и҆ гл҃алъ є҆сѝ къ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ бл҃га̑ѧ сїѧ̑: 27 и҆ нн҃ѣ
17: 27
2 Ца́рств. 7: 29
начнѝ блгⷭ҇ви́ти до́мъ раба̀ твоегѡ̀, да бꙋ́детъ во вѣ́ки пред̾ тобо́ю: ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, блгⷭ҇ви́лъ є҆сѝ, и҆ блгⷭ҇вѝ во вѣ́ки.

18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 И҆ бы́сть

18: 1
2 Ца́рств. 8: 1
по си́хъ, и҆ поразѝ даві́дъ и҆ноплеме́нники, и҆ прогна̀ и҆̀хъ: и҆ взѧ̀ ге́ѳъ и҆ вє́си є҆гѡ̀ ѿ рꙋкѝ и҆ноплеме́нничи. 2
18: 2
2 Ца́рств. 8: 2
Ѱал. 59: 2
И҆ поразѝ даві́дъ мѡа́ва, и҆ бѧ́хꙋ мѡаві́ти рабѝ даві́дꙋ приносѧ́ще є҆мꙋ̀ да́нь. 3 И҆ поразѝ даві́дъ а҆драаза́ра царѧ̀ сꙋ́вска во є҆ма́ѳѣ, и҆дꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀ поста́вити рꙋ́кꙋ свою̀ над̾ рѣко́ю є҆ѵфра́томъ: 4 и҆ взѧ̀ ѿ негѡ̀ даві́дъ ты́сѧщꙋ колесни́цъ и҆ се́дмь ты́сѧщъ кѡ́нникъ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й пѣшцє́въ, и҆ разбѝ даві́дъ всѧ̑ колєсни́цы, и҆ ѡ҆ста́ви ѿ ни́хъ сто̀ колесни́цъ, (и҆̀хже оу҆держа̀ себѣ̀). 5 И҆ прїи́де сѵ́ръ ѿ дама́ска, да по́мощь да́стъ а҆драаза́рꙋ царю̀ сꙋ́вскꙋ, и҆ поразѝ даві́дъ ѿ сѵ́ровыхъ два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й: 6 и҆ поста́ви даві́дъ стра́жꙋ въ сѷрі́и, ꙗ҆́же бли́з̾ дама́ска, и҆ бѧ́хꙋ даві́дꙋ въ рабы̑ приносѧ́ще да̑ни:
18: 6
2 Ца́рств. 8: 14
и҆ сп҃сѐ гдⷭ҇ь даві́да во всѣ́хъ, въ ни́хже хожда́ше. 7 И҆ взѧ̀ даві́дъ
18: 7
2 Ца́рств. 8: 7
гри̑вны златы̑ѧ, и҆̀хже и҆мѣ́ша рабѝ а҆драаза́рѡвы, и҆ принесѐ ѧ҆̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 8
18: 8
2 Ца́рств. 8: 8
И҆ и҆з̾ метаве́ѳа и҆ ѿ и҆збра́нныхъ градѡ́въ а҆драаза́ровыхъ взѧ̀ даві́дъ мѣ́ди мно́гѡ ѕѣлѡ̀,
18: 8
3 Ца́рств. 7: 23
и҆з̾ неѧ́же сотворѝ соломѡ́нъ мо́ре мѣ́дѧно, и҆ столпы̀, и҆ сосꙋ́ды мѣ́дѧныѧ. 9 И҆ оу҆слы́ша
18: 9
2 Ца́рств. 8: 9
ѳо́а ца́рь є҆ма́ѳскїй, ꙗ҆́кѡ поразѝ даві́дъ всю̀ си́лꙋ а҆драаза́ра царѧ̀ сꙋ́вска, 10 и҆ посла̀ а҆дꙋра́ма сы́на своего̀ къ царю̀ даві́дꙋ, да вопро́ситъ є҆го̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ ми́рѣ, и҆ благослови́ти є҆го̀ ѡ҆ се́мъ, ꙗ҆́кѡ побѣдѝ а҆драаза́ра и҆ поразѝ є҆го̀, поне́же мꙋ́жъ проти́венъ бѧ́ше ѳо́а а҆драаза́рꙋ. 11 И҆ всѧ̑ сосꙋ́ды златы̑ѧ и҆ срє́брѧныѧ и҆ мѣ́дѧныѧ, и҆ сїѧ̑ ѡ҆свѧтѝ ца́рь даві́дъ гдⷭ҇ꙋ со сребро́мъ и҆ зла́томъ, ꙗ҆̀же взѧ̀ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, ѿ і҆дꙋме́и и҆ мѡа́ва, и҆ ѿ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ ѿ и҆ноплемє́нникъ и҆ ѿ а҆мали́ка. 12
18: 12
1 Паралїпом. 2: 16
А҆ве́сса же сы́нъ сарꙋ́їевъ
18: 12
2 Ца́рств. 8: 13
Ѱал. 59: 2
поразѝ і҆дꙋме́ю во ю҆до́ли сла́нѣй, ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ: 13 и҆ поста́ви во ю҆до́ли стра́жꙋ, и҆ бѣ́ша всѝ і҆дꙋме́ане рабѝ даві́дꙋ. И҆ сп҃са́ше гдⷭ҇ь даві́да во всѣ́хъ, въ ни́хже хожда́ше. 14 И҆ воцари́сѧ даві́дъ над̾ всѣ́мъ і҆н҃лемъ,
18: 14
2 Ца́рств. 8: 15
Ѱал. 100: 1
и҆ бѣ̀ творѧ̀ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ всѣ́мъ лю́демъ свои̑мъ. 15
18: 15
2 Ца́рств. 8: 16
І҆ѡа́въ же сы́нъ сарꙋ́їевъ (бы́сть) над̾ во́инствомъ, и҆ і҆ѡсафа́тъ сы́нъ а҆хїлꙋ́довъ памѧтопи́сецъ, 16
18: 16
1 Паралїпом. 24: 6
и҆ садѡ́къ сы́нъ а҆хі́товъ и҆ а҆вїмеле́хъ сы́нъ а҆вїаѳа́ровъ свѧще́нницы, и҆ сꙋса̀ книго́чїй, 17
18: 17
2 Ца́рств. 8: 18
и҆ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ над̾ хереѳі́емъ и҆ над̾ фелеѳі́емъ: сы́нове же даві́дѡвы пе́рвїи преє́мницы царє́вы.